© 2014 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
 
Open Universiteit
   

Voortentamens

Studenten die willen starten met een studie aan een hogeschool of universiteit, maar daarvoor niet het juiste profiel op de middelbare school of andere vereiste vooropleiding hebben gedaan, kunnen soms alsnog worden toegelaten als ze slagen voor voortentamens in de ontbrekende vakken. Dergelijke voortentamens zijn er voor de vwo-vakken Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A en Wiskunde B. Voor de toelating tot schakelprogramma’s naar masteropleidingen van de TUDelft is er het voortentamen Wiskunde T.

Voorbeelden

Het komt nogal eens voor dat een student Geneeskunde wil gaan studeren, maar geen VWO eindexamen Natuurkunde heeft gedaan. Om toch toegelaten te kunnen worden, kan dan worden deelgenomen aan het desbetreffende voortentamen. De student bereidt zich zelfstandig voor op het voortentamen of volgt een cursus, waarna het voortentamen wordt gedaan. Als de student slaagt, kan hij of zij vervolgens worden toegelaten tot de opleiding.
Een ander voorbeeld is een afgestudeerde hbo-student, die door wil studeren in een masteropleiding aan een universiteit. Om aan te tonen dat de wiskundevoorkennis op voldoende niveau is kan worden deelgenomen aan een Voortentamen wiskunde. De TUDelft vereist bijvoorbeeld deelname aan het voortentamen wiskunde T.

Eindverantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de beoordeling van de voortentamens Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A en Wiskunde B ligt bij de Centrale Commissies Voortentamen, waarvan er een is voor ieder vak. Leden van de commissies zijn vertegenwoordigers van de instellingen die de voortentamens accepteren en betreffende studenten toelaten tot de opleidingen. Het secretariaat van de commissies is ondergebracht bij de Open Universiteit, faculteiten Natuurwetenschappen en Informatica. De Centrale Commissies Voortentamen Biologie, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde A en B worden aangeduid met CCVB, CCVN, CCVS en CCVW. Gezamenlijk opereren zij onder de aanduiding CCVX.
De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de voortentamens Wiskunde T ligt bij een commissie van de TUDelft.
De Open Universiteit organiseert de afname van de voortentamens.

Informatie

Met vragen over de voortentamens Biologie, Natuurkunde en Scheikunde kunt u terecht bij Service en informatie (045-5762888) op dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. Voor informatie over de Voortentamens Wiskunde kunt u ook buiten deze tijden bellen met Service en informatie.