Hoofdstuk 2: Programmeren met herhaling en keuze

Inhoud

Introductie
Verdere inhoud van hoofdstuk 2

Te downloaden via de downloadpagina

Leerkern hoofdstuk 2
Zelftoets hoofdstuk 2
Bijlage: Javaprogramma's op het Web plaatsen
Hoofdstuk 2, excl. bijlage


Introductie

In hoofdstuk 1 hebben we geleerd hoe we vanuit een JavaLogo-programma een pen kunnen besturen om daarmee gekleurde lijnen en vlakken te kunnen tekenen. Eerst werden alle tekenopdrachten in een methode tekenprogramma() geplaatst; daarna leerden we u om extra methoden toe te voegen en die ook te gebruiken.
Alle methoden die we schreven, bestonden uit een enkele rij opdrachten. Voor sommige methoden leidde dat tot veel herhaling. Een twintighoek met zijde 50 zouden we bijvoorbeeld alleen kunnen tekenen door twintig maal de opdrachten pen.vooruit(50); pen.rechts(18); te herhalen. Dat moet beter kunnen.

Structureren van methoden

In dit hoofdstuk leren we hoe we methoden kunnen structureren, bijvoorbeeld door aan te geven dat een bepaalde opdracht of reeks opdrachten een aantal keren herhaald moet worden. We zullen daarbij eerst wat afstand nemen van JavaLogo en zelfs van programmeren. Al voor er computers bestonden, werden er rekenvoorschriften ontworpen om bepaalde problemen op te lossen. Een voorbeeld: in de zestiende eeuw bedachten de geleerden Lilius en Clavius een methode om voor een willekeurig jaar uit te rekenen op welke datum Pasen valt in dat jaar. Dergelijke rekenvoorschriften noemen we ook wel algoritmen. In paragraaf 1 gaan we in algemene zin naar algoritmen kijken. In de volgende paragrafen leren we de belangrijkste elementen kennen waaruit we een algoritme op kunnen bouwen, en passen we die ook toe in JavaLogo-programma’s: elke methode is een uitwerking van een (klein) algoritme.

In paragraaf 5 bekijken we hoe we in JavaLogo eenvoudige animaties kunnen maken, waarbij de vaardigheden uit de rest van het hoofdstuk goed van pas zullen blijken te komen.

Ook dit hoofdstuk heeft tot slot een bijlage, waarin we u leren hoe u JavaLogo-programma’s op het web kunt plaatsen.

Top


Inhoud hoofdstuk 2

Hoofdstuk 2 bestaat uit

De leerkern en de bijlage zijn te vinden in de files die gedownload kunnen worden (zie bovenaan deze pagina).
De zelftoets kan worden gedownload of worden gedaan door in het linkermenu voor de optie "Opgaven" te kiezen.

Top

© 2015 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
» Cultuurwetenschappen
» Informatica
» Managementwetenschappen
» Natuurwetenschappen
» Onderwijswetenschappen
» www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.