Lees voor

Zoeken

Zoeken

Lerarenbeurs 


Bent u bevoegd leraar in het primair, voortgezet, speciaal onderwijs of in het middelbaar of hoger beroepsonderwijs? Dan kunt u een ‘Lerarenbeurs voor scholing' aanvragen als u uw professionele niveau wilt verhogen, uw vakkennis wilt verdiepen of u wilt specialiseren.
U kunt een aanvraag indienen voor een bachelor- of masteropleiding aan de Open Universiteit Het is eveneens mogelijk een aanvraag in te dienen voor een premaster of schakelprogramma. Zie voor de nadere bepalingen de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Een leraar kan één keer in zijn of haar onderwijsloopbaan gebruik maken van de Lerarenbeurs. Deze beurs dient digitaal aangevraagd te worden bij de afdeling Lerarenbeurs van DUO. Aanvragen kan van dinsdag 1 april t/m zaterdag 31 mei 2014, nadat u bericht hebt ontvangen over de toekenning kunt met uw opleiding starten in september. Verder wordt van u verwacht dat u tijdens de looptijd van de Lerarenbeurs minimaal 15 studiepunten met succes per jaar afrondt om de beurs te kunnen behouden. Het aantal studiepunten van de te volgen opleiding bepaalt de mogelijke maximale duur van de Lerarenbeurs. Voor iedere 30 studiepunten die uw studie omvat heeft u recht op één jaar Lerarenbeurs tot een maximum van drie jaar.

Ook dient u voor elk jaar een nieuwe aanvraag in te dienen volgens de condities die vermeld staan op de site van DUO. Zo moet voor een opleiding van 60 studiepunten de tweede aanvraag uiterlijk drie studiejaren na de eerste subsidieverlening zijn ingediend. Voor een opleiding met 61 studiepunten of meer moet de tweede en derde aanvraag binnen vijf studiejaren na de eerste subsidieverlening zijn ingediend.

Vragen over studeren met een Lerarenbeurs bij de Open Universiteit? Neemt u gerust contact op met Marion de Bie 045-5762304 of mail lerarenuniversiteit@ou.nl