Lees voor

Zoeken

Zoeken

Lustrum redeboek

Alle redes uitgesproken tijdens de lustrumviering zijn opgenomen in een redeboek.

Opname van de lustrumviering

Bekijk de live opgenomen video van de lustrumviering.

Lustrumviering 2014

Op vrijdag 26 september 2014 vond de 30e dies natalis van de Open Universiteit plaats in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Tijdens de viering van dit zesde lustrum reikte de Open Universiteit eredoctoraten uit aan eurocommissaris Neelie Kroes en aan de Utrechtse universiteitshoogleraar Frits van Oostrom. Beiden hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis.

Mevrouw drs. Neelie Kroes (1941) ontving een eredoctoraat voor haar inspanningen voor de totstandkoming van de digitale agenda waarmee zij een belangrijke stimulans heeft gegeven aan open en online (academisch) onderwijs, open access en open science.

Prof. dr. Frits P. van Oostrom (1953) ontving het eredoctoraat voor de wijze waarop hij zijn grote wetenschappelijke bijdrage aan het onderzoek naar de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen ook op aansprekende wijze toegankelijk weet te maken voor een groot publiek.