Lees voor

Zoeken

Zoeken

Persberichten

Marjan Vermeulen benoemd tot hoogleraar Docentprofessionalisering

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Marjan Vermeulen benoemd tot bijzonder hoogleraar Docentprofessionalisering: in het bijzonder uitdagende leeromgevingen voor de professionele ontwikkeling van leraren. De bijzondere leerstoel is ingesteld door onderwijsadviesbureau KPC Groep. Marjan Vermeulen onderzoekt via de leerstoel scholen als: 'rijke en uitdagende leeromgevingen voor leraren, zodat er met plezier geleerd wordt.'

Indonesische rivieren zijn sterker vervuild dan gedacht

De vervuiling van Indonesische rivieren en kustwateren door onder meer menselijke afvalstoffen als fecaliën en urine, wordt sterk onderschat. Zonder maatregelen kan deze vervuiling toenemen tot zelfs veertig keer zoveel in 2050, ten opzichte van het jaar 2000. Een manier om de vervuiling te verminderen is het inzetten van anaërobe vergistingssystemen voor het behandelen van menselijke afvalstoffen. Hiermee kunnen bovendien biogas en organische meststoffen worden geproduceerd. Dit stelt Djoko Suwarno in zijn proefschrift 'River export of nutrients to the coastal waters of Indonesia. The role of sewage and dams.' Op vrijdag 16 januari 2015 promoveert hij aan de Open Universiteit.

Online beweegprogramma ‘Actief Plus’ vermindert chronische aandoeningen

‘Fysieke activiteit via een online of schriftelijk interventieprogramma verbetert de gezondheid van 50-plussers en vermindert de kans op ernstige ziektes, dit kan leiden tot een jaarlijkse besparing van 2,2 miljoen euro in de zorgkosten.’ Dat stelt promovendus Denise Peels in haar proefschrift ´Promoting physical activity of people aged over fifty’, waarmee zij op vrijdag 9 januari 2015 promoveert aan de Open Universiteit.

Internet: wie kan ik vertrouwen en wat moet ik geloven

Twee belangrijke vragen die leerlingen zich moeten stellen als ze op internet naar informatie zoeken zijn: wie kan ik vertrouwen en wat moet ik geloven? De informatie die ze vinden is immers vaak tegenstrijdig en de bronnen verschillen in betrouwbaarheid. Johan van Strien, promovendus bij de...

Promotie over mobiele games voor leren

Op vrijdag 12 december verdedigt Birgit Schmitz haar proefschrift getiteld Mobile Games for Learning: A Pattern-Based Approach bij de Open Universiteit in Heerlen. Ze onderzocht de voorwaarden en eisen die van belang zijn om mobiele games geschikt en effectief te maken voor leeromgevingen....

Promotie: Groepsleiders en criminele jongeren zijn veroordeeld tot verbondenheid

Jongeren in een justitiële inrichting kunnen flink profiteren van een groepsleider die in staat is om een echte relatie aan te gaan. Maar om die relatie tot stand te brengen is er bij veel inrichtingen werk aan de winkel. Dat blijkt uit het onderzoek van Marie-José Geenen, docent aan Avans...

Downkinderen hebben baat bij dolfijntherapie

Zes weken dolfijntherapie leidt bij kinderen met het Downsyndroom tot een significante vooruitgang op het gebied van taal en herkenning van personen, terwijl hun impulsiviteit vermindert. Dat blijkt uit een onderzoek van Richard Griffioen (Stichting Sam en buitenpromovendus van de Open...

Philippe Raets benoemd tot lid Raad van toezicht Open Universiteit

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, heeft Philippe Raets benoemd tot lid van de Raad van toezicht van de Open Universiteit. Door het aflopen van de benoemingstermijn van Pauline Bieringa was een vacature ontstaan. De benoeming is ingegaan op 1 november 2014 voor een...

Visiteren van organisaties is succes, maar met de tijd meegaan moet

Visitaties door onafhankelijke commissies zijn succesvol door de toepassing van beginselen van behoorlijk visiteren, maar moeten wel met de tijd meegaan. Dat stelt promovendus Jean Schutgens in zijn dissertatie ‘Met vreemde ogen kijken’ die hij op 28 november 2014 aan de Open Universiteit in Heerlen verdedigt. Hij onderzocht drie sectoren waar visiteren jarenlang voorkwam: het wetenschappelijk onderwijs, grotestedenbeleid en bestuurskracht in gemeenten.

Scriptie: regels partnergerelateerde werkloosheid lijken in strijd met het EVRM

Op zaterdag 22 november 2014 is tijdens de juridische studentendag de RW-scriptieprijs uitgereikt aan dhr Ewoud Huls. Onderwerp van zijn scriptie is partnergerelateerde werkloosheid. Hij concludeert dat Nederland zeer streng is voor mensen die werkloos worden als ze met hun partner meeverhuizen. Strenger dan bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland. De Nederlandse aanpak lijkt zelfs in strijd met het EVRM.