Lees voor

Zoeken

Zoeken

Persberichten

Ontwikkelomgeving voor regelgebaseerde prototypes

Op vrijdag 19 juni 2015 om 16.00 uur verdedigt Gerard Michels, buitenpromovendus bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit, zijn proefschrift ‘Development Environment for Rule-based Prototyping'. Deze dissertatie beschrijft een ontwikkelomgeving voor...

Onderzoek: leer kinderen in groep 8 hoe ze zelf hun leren kunnen sturen

Kelly Meusen onderzocht het effect van formatief toetsen op het aanleren van zelfsturing bij groep 8 leerlingen en in hoeverre dat effect doorwerkt in het eerste jaar op het voortgezet onderwijs.

Constructieve tegenspraak organiseren in het hoger onderwijs is weerbarstig

Het organiseren van constructieve tegenspraak in het hoger onderwijs om de kwaliteit van het bestuur en het onderwijs te verbeteren en te bewaken, is veel moeilijker dan men denkt. De eenzijdige nadruk op rendement en onder meer hiërarchische verschillen, belemmeren het voeren van een open discussie. Dit is een van de conclusies uit het promotieonderzoek van Frits Simon naar het beleidsvormingsproces bij een hoger onderwijsinstelling. Simon promoveert op 12 juni 2015 aan de Open Universiteit.

Promotie: Software met een eeuwige jeugd

Sylvia Stuurman onderzocht zij hoe softwareontwerpers er in allerlei situaties voor kunnen zorgen dat de software die ze opleveren flexibel is met het oog op toekomstige veranderingen. Bovendien bekeek ze de educatieve aspecten daarvan: hoe leer je studenten om flexibele software te ontwerpen? Op vrijdag 12 juni 2015 promoveert zij aan de Open Universiteit.

Onderwijspsycholoog Paul Kirschner benoemd tot universiteitshoogleraar

Prof. dr. Paul A. Kirschner is per 1 juni 2015 benoemd tot universiteitshoogleraar aan de Open Universiteit (OU). Tot die datum was hij programmaleider bij het Welten-instituut, het onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie van de Open Universiteit. Hij gaf daar leiding aan het FEEEL-programma (Fostering Effective, Efficient and Enjoyable Learning). Als universiteitshoogleraar zal Kirschner de komende jaren onderzoek doen naar interactie, samenwerking en regulatie in het hoger onderwijs.

Werkstress en werkplekleren in tijden van herstructurering

Herstructureringen op het werk zorgen voor stress en een afname van vitaliteit bij medewerkers. Maar de negatieve effecten zijn minder als werknemers voldoende mogelijkheden krijgen om te leren door te reflecteren en te experimenteren op het werk. Dat is een van de conclusies van het promotieonderzoek van Irina Nikolova. Ze onderzocht de relaties tussen professioneel leren en welzijn op het werk in tijden van herstructurering. Donderdag 28 mei 2015 verdedigt ze haar proefschrift bij de Open Universiteit in Heerlen.

NRO financiert vijfjarig onderzoek OU en UU naar open online onderwijs

Onderzoekers van de Open Universiteit en Universiteit Utrecht gaan vijf jaar lang onderzoek doen naar open en online hoger onderwijs. Het onderzoek moet leiden tot wetenschappelijk onderbouwde, praktische adviezen voor de onderwijspraktijk over het aanbieden van dit type onderwijs en over de strategische impact voor de organisatie.

Dennis Bams nieuwe hoogleraar Financieel Risico Management

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. W.F.M. Bams benoemd tot hoogleraar Financieel Risico Management bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit. De aanstelling gaat in op 1 mei 2015 en heeft een omvang van 0,2 fte voor een periode van vijf jaar.

Officiële erkenning effectiviteit OU-beweegprogramma 50-plussers

Het beweegprogramma Actief Plus, ontwikkeld door de vakgroep Gezondheidspsychologie van de Open Universiteit, is door de erkenningscommissie Sport & Bewegen erkend als een effectieve interventie, met goede aanwijzingen. Actief Plus heeft tot doel het beweeggedrag van 50-plussers te...

MVO-standaarden kunnen makkelijk leiden tot greenwashing

Terwijl standaarden zoals ISO 26000 en het United Nations Global Compact zijn bedoeld om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te bevorderen, kunnen zij makkelijk leiden tot het tegenovergestelde. Bedrijven en organisatie kunnen zich groener of maatschappelijk verantwoorder voor doen dan...