Lees voor

Zoeken

Zoeken

Persberichten

Saskia Brand-Gruwel benoemd tot decaan bij Open Universiteit

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Saskia Brand-Gruwel benoemd tot decaan van de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen met ingang van 1 maart 2015. Brand-Gruwel is al hoogleraar bij deze faculteit en zal het decanaat vanuit die positie gaan invullen.

De positie van burgemeesters bij calamiteiten

Nederland wordt met enige regelmaat geconfronteerd met ernstige gebeurtenissen waarbij dodelijke slachtoffers vallen en grote materiële schade wordt aangericht. De vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam leven in de herinnering voort. Leiderschap en communicatie tijdens een calamiteit zijn belangrijke factoren voor het vertrek of aanblijven van een burgemeester. Dit stelt Aart Resoort in zijn proefschrift. Hierin onderzocht hij welke gevolgen deze en andere calamiteiten hadden voor de positie van de verantwoordelijke burgemeester.

Nederland voorloper op gebied van educatieve games

De Open Universiteit leidt de komende vier jaar een omvangrijk Europees onderzoeks- en innovatieproject over educatieve gaming. Het RAGE-project werd in een zware Horizon2020-competitie door de Europese Unie als beste beoordeeld en gaat met een budget van negen miljoen euro een sterke impuls geven aan het Europese gamingonderzoek. e EU heeft daarmee Nederland een voortrekkersrol op dit gebied toebedeeld.

Bedrijven moeten big data beter benutten

Bedrijven moeten big data beter benutten Dit stelt prof. dr. ir. Remko Helms in zijn inaugurele rede die hij op 13 februari 2015 uitspreekt als hoogleraar Informatiekunde aan de faculteit Management, Science & Technologie van de Open Universiteit. Hij stelt voor om datasafari-ecosystemen op te zetten om zo de toepassing van grote hoeveelheden gegevens, big data, te stimuleren.

Organisaties hebben e-business nodig om te overleven

Prof. dr. ir. Johan Versendaal houdt zijn oratie op 13 februari 2015. De oratie heeft als titel ‘E-business: over digitale zelfbediening en organisaties in transitie’. Versendaal presenteert onder meer een model dat bedrijven kan ondersteunen bij het organiseren van hun e-business.

Marjan Vermeulen benoemd tot hoogleraar Docentprofessionalisering

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Marjan Vermeulen benoemd tot bijzonder hoogleraar Docentprofessionalisering: in het bijzonder uitdagende leeromgevingen voor de professionele ontwikkeling van leraren. De bijzondere leerstoel is ingesteld door onderwijsadviesbureau KPC Groep. Marjan Vermeulen onderzoekt via de leerstoel scholen als: 'rijke en uitdagende leeromgevingen voor leraren, zodat er met plezier geleerd wordt.'

Indonesische rivieren zijn sterker vervuild dan gedacht

De vervuiling van Indonesische rivieren en kustwateren door onder meer menselijke afvalstoffen als fecaliën en urine, wordt sterk onderschat. Zonder maatregelen kan deze vervuiling toenemen tot zelfs veertig keer zoveel in 2050, ten opzichte van het jaar 2000. Een manier om de vervuiling te verminderen is het inzetten van anaërobe vergistingssystemen voor het behandelen van menselijke afvalstoffen. Hiermee kunnen bovendien biogas en organische meststoffen worden geproduceerd. Dit stelt Djoko Suwarno in zijn proefschrift 'River export of nutrients to the coastal waters of Indonesia. The role of sewage and dams.' Op vrijdag 16 januari 2015 promoveert hij aan de Open Universiteit.

Online beweegprogramma ‘Actief Plus’ vermindert chronische aandoeningen

‘Fysieke activiteit via een online of schriftelijk interventieprogramma verbetert de gezondheid van 50-plussers en vermindert de kans op ernstige ziektes, dit kan leiden tot een jaarlijkse besparing van 2,2 miljoen euro in de zorgkosten.’ Dat stelt promovendus Denise Peels in haar proefschrift ´Promoting physical activity of people aged over fifty’, waarmee zij op vrijdag 9 januari 2015 promoveert aan de Open Universiteit.

Internet: wie kan ik vertrouwen en wat moet ik geloven

Twee belangrijke vragen die leerlingen zich moeten stellen als ze op internet naar informatie zoeken zijn: wie kan ik vertrouwen en wat moet ik geloven? De informatie die ze vinden is immers vaak tegenstrijdig en de bronnen verschillen in betrouwbaarheid. Johan van Strien, promovendus bij de...

Promotie over mobiele games voor leren

Op vrijdag 12 december verdedigt Birgit Schmitz haar proefschrift getiteld Mobile Games for Learning: A Pattern-Based Approach bij de Open Universiteit in Heerlen. Ze onderzocht de voorwaarden en eisen die van belang zijn om mobiele games geschikt en effectief te maken voor leeromgevingen....