Lees voor

Zoeken

Zoeken

Studiedagen combineren rond inrichtingen

Omdat het begrip ‘inrichting' in het milieurecht maar vaak ook in het bouw- en ruimtelijk ordeningsrecht centraal staat, kan dit een bundelend thema opleveren. Er wordt hier op drie mogelijke combinaties gewezen: Een algemene oriëntatie op de ‘inrichtingsproblematiek', (milieu)inrichtingen die onderdeel uitmaken van een groter project en inrichtingen nabij natuurgebieden.

combinatie van studiedagen rond inrichtingen algemeen. combinatie van studiedagen rond inrichtingen en projecten combinatie van studiedagen rond inrichtingen bij natuur