Lees voor

Zoeken

Zoeken

Tijdschrift OnderwijsInnovatie

Het kwartaalblad OnderwijsInnovatie (OI) wordt uitgegeven door de Open Universiteit en behandelt onderwerpen die te maken hebben met innovaties in het gehele hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

 

 

In dit nummer

  • Vanwege prestatieafspraken en de nadruk op studierendement staat studieloopbaanbegeleiding centraal bij hogescholen. Wat betekent studieloopbaanbegeleiding, wat zijn de doelen en hoe kan dit in het hbo op een hoger plan getild kan worden?
  • De sociale verbondenheid in Aruba is groot en in het dagelijkse leven wordt actief gebruik gemaakt van netwerken. Kortom; goede omstandigheden voor het project De leraar in de driver's seat, dat tot doel heeft de professionalisering van leraren via netwerkleren te stimuleren.
  • Natuurlijk hebben de column van Ferry Haan en de rubriek Onderzoeksnieuws van Nadira Saab ook een plek in deze OnderwijsInnovatie.
  • Tekstschrijven is een complexe vaardigheid en veel studenten ondervinden problemen hiermee. Het praktisch artikel bespreekt hoe de schrijfvaardigheid kan worden verbeterd door gebruik te maken van schrijfstrategieĆ«n en elektronische hulpmiddelen. Daarbij wordt ingegaan op de effecten van een elektronische outline-tool. Tevens wordt bekeken hoe docenten een impuls kunnen geven aan het huidige schrijfonderwijs.

Online versie

  • U kunt ook het pdf-bestand van het nieuwste nummer van OnderwijsInnovatie online bekijken. Tevens is het mogelijk een van de vorige nummers in te zien.
  • Via de titels op de voorpagina en in de inhoudsopgave kunt u rechtstreeks naar het gewenste artikel gaan.
  • U kunt ook rechtstreeks naar het pdf-bestand van een artikel in een van de rubrieken gaan: Onderwijsnieuws, Interview, Beleid, Column, Opinie. Praktisch artikel, Nieuws, Onderzoek, Onderzoeksnieuws, Onderwijs.
  • N.B. Voor het lezen van de pdf-bestanden heeft u Acrobat Reader nodig. U kunt Acrobatreader gratis downloaden.

Gratis abonnement

Belangstellenden en geĆÆnteresseerden in innovaties in het hoger onderwijs kunnen zich gratis abonneren op het kwartaalblad OnderwijsInnovatie.

Gegevens wijzigen of abonnement opzeggen

Als abonnee kunt u uw gegevens altijd wijzigen of uw abonnement opzeggen.

Reageren

De redactie stelt bijdragen zeer op prijs. Bent u betrokken bij interessante innovatieprojecten, dan kunt u per e-mail de redactie daarover berichten. Extra exemplaren en vorige nummers van het tijdschrift kunt u bestellen bij het redactiesecretariaat.

Adverteren

Het is mogelijk om in OnderwijsInnovatie te adverteren. Hiermee bereikt u niet alleen de abonnees (oplage 11.000 stuks). Uit de lezersonderzoeken blijkt dat het aantal professionals dat OI leest vele malen hoger ligt.

Op de tariefkaart vindt u alle benodigde gegevens over adverteren. Heeft u een afwijkend voorstel, neem dan contact op met de redactie.