Lees voor

Zoeken

Zoeken

Bijzondere leerstoelen

Overzicht hoogleraren met bijzondere leerstoelen

Bij de Open Universiteit werken ongeveer 65 hoogleraren. Elke hoogleraar bezet een leerstoel die staat voor een specifiek onderwijs- en onderzoeksdomein. Een klein deel van de hoogleraren valt onder de categorie 'onbezoldigd' met een zeer beperkte, op instellingsbelang en persoon toegesneden taak. Daarnaast zijn er verschillende bijzondere leerstoelen. Deze worden extern gefinancierd, zijn tijdelijk van aard en hebben een beperkte omvang (meestal niet meer dan één dag per week). Hieronder vindt u een overzicht van de hoogleraren met bijzondere leerstoelen.

Naam Prof. dr. E.C. Curfs
Bijzondere leerstoel Maatschappelijk ondernemen door zorgverzekeraars
Faculteit Management, science en technologie
Omvang 0,6 fte
Financier Coöperatie VGZ IZA Trias u.a. (UVIT)
Termijn 1 september 2012 tot 1 september 2016

 

Naam Prof. dr. J.M.P. Enders - Slegers
Bijzondere leerstoel Anthrozoölogie: Relatie Mens-Dier studies
Faculteit Psychologie
Omvang 0,2 fte
Financier AAIZOO
Termijn 1 juni 2013 tot 1 juni 2016

 

Naam Prof. mr. A.L.H. Ernes
Bijzondere leerstoel Dogmatiek Civiel- en Handelsrecht
Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
Omvang 0,2 fte
Financier JPR Advocaten
Termijn 1 juli 2014 tot 30 juni 2015

 

Naam Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse
Bijzondere leerstoel Handels- en Verzekeringsrecht
Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
Omvang 0,2 fte
Financier JPR Advocaten
Termijn 1 juli 2014 tot 30 juni 2015

 

Naam Prof. dr. M.A.C.T. Kuijpers
Bijzondere leerstoel Leeromgeving en Leerloopbanen in het Voorbereidend en Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO)
Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen
Omvang 0,4 fte
Financier Stichting Beheer Bijzondere Leerstoel Leeromgeving en Leerloopbanen in het Voorbereidend en Middelbaar Beroepsonderwijs (V)MBO)
Termijn 1 april 2012 tot 1 april 2016

 

Naam Prof. mr. dr. R.F.H. Mertens
Bijzondere leerstoel Zakelijke rechten
Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
Omvang 0,2 fte
Financier Paulussen Advocaten N.V.
Termijn 1 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2012
Termijn 2 1 oktober 2012 tot 1 oktober 2014
Termijn 3 1 oktober 2014 tot 1 oktober 2018

 

Naam Prof. dr. A.J. Mooij
Bijzondere leerstoel Onderwijstechnologie, i.h.b. m.b.t. de invloed van leertaken op leren in primair en secundair onderwijs
Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen
Omvang 0,2 fte
Financier Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen
Termijn 1 1 mei 2006 tot 1 april 2011
Termijn 2 1 april 2011 tot 1 april 2016

 

Naam Prof. dr. A.F.M. Nieuwenhuis
Bijzondere leerstoel Leven lang leren op de werkplek; de docent als professional en participant
Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen
Omvang 0,2 fte
Financier Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Termijn 1 januari 2013 tot 1 januari 2017

 

Naam Prof. mr. M.M. van Rossum
Bijzondere leerstoel Theorie en praktijk van het (internationaal) contracteren
Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
Omvang 0,2 fte
Financier Deterink Advocaten en Notarissen
Termijn 1 september 2010 tot 1 september 2015

 

Naam Prof. dr. G.A.C. Smid
Bijzondere leerstoel Management, i.h.b. professionalisering
Faculteit Management, science en technologie
Omvang 0,2 fte
Financier Sioo
Termijn 15 april 2011 tot 15 april 2015

 

Naam Prof. dr. W.P. Stol
Bijzondere leerstoel Politiestudies
Faculteit Management, science en technologie
Omvang 0,2 fte
Financier Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL)
Termijn 1 15 juni 2009 tot 15 juni 2012
Termijn 2 16 juni 2012 tot 31 augustus 2016

 

Naam Prof. dr. ir. J.M. Versendaal
Bijzondere leerstoel E-Business
Faculteit Management, science en technologie
Omvang 0,2 fte
Financier Hogeschool Utrecht
Termijn 1 juni 2014 tot 1 juni 2019

 

Naam Prof. dr. C.V. van Vuuren
Bijzondere leerstoel Strategisch HRM, i.h.b. Vitaliteitsmanagement
Faculteit Management, science en technologie
Omvang 0,2 fte
Financier Loyalis N.V.
Termijn 1 april 2010 tot 1 april 2015