Lees voor

Zoeken

Zoeken

Medewerkers

Wie is wie-gids

De contactgegevens van alle wetenschappers en medewerkers van de Open Universiteit staan in de wie is wie-gids.

Bijzondere leerstoelen

Bij de Open Universiteit werken ongeveer 65 hoogleraren. Elke hoogleraar bezet een leerstoel die staat voor een specifiek onderwijs- en onderzoeksdomein. Daarnaast zijn er verschillende bijzondere leerstoelen.

Vereniging oud-medewerkers

Voor oud-medewerkers is de Vereniging van oud-medewerkers Open Universiteit Nederland (VOMOUNL) opgericht. De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van contacten tussen oud-medewerkers onderling en van contacten tussen de instelling en haar oud-medewerkers.