Lees voor

Zoeken

Zoeken

Persberichten

Recht biedt genoeg wapens tegen misbruik en fraude met bv’s

Een bedrijf gaat failliet en de schuldeisers vissen achter het net omdat er dankzij allerlei slimme constructies met bv’s niets meer te halen valt. Jan Elbers kreeg er ooit bij de Belastingdienst als ontvanger van rijksbelastingen mee te maken en het liet hem niet meer los. Hij wijdde er zijn promotieonderzoek aan. Op basis van zijn onderzoek concludeert hij dat het Nederlandse recht wel degelijk beschikt over middelen om dergelijk misbruik aan te pakken. Op 5 september 2014 verdedigt hij zijn proefschrift ‘Misbruik van het identiteitsverschil en crediteursbenadeling’ bij de Open Universiteit in Heerlen.

Fietsen naar school = betere concentratie op school

Dat lichamelijke activiteit, zoals sporten of naar school fietsen, goed is voor de gezondheid van adolescenten is al langer bekend. Dat er ook een verband bestaat met de schoolprestaties blijkt uit recent onderzoek van de Open Universiteit. Leerlingen die veel bewegen presteren beter op taken waarbij ze zich goed moeten concentreren en niet moeten laten afleiden. Maar gek genoeg halen ze geen hogere cijfers.

Veni-subsidie voor onderzoek naar Taal in de rechtszaal

Dr. Anita Eerland van de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen heeft een Veni-subsidie gekregen van NWO voor haar onderzoek naar Taal in de rechtszaal. Ze is een van de 152 talentvolle jonge onderzoekers die dankzij een Veni de komende jaren hun onderzoeksplan kunnen realiseren.

Nieuwe hoogleraar E-Business

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. ir. Johan Versendaal benoemd tot bijzonder hoogleraar E-Business bij de faculteit Management, science and technologie. De omvang van de leerstoel is 0,2 fte voor een periode van vijf jaar. De benoeming gaat in per 1 juni 2014.

Paquita Pérez Salgado nieuwe houder UNESCO-leerstoel bij OU

UNESCO, de organisatie voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie van de Verenigde Naties, heeft de UNESCO-leerstoel Knowledge Transfer for Sustainable Development Supported by ICTs bij de Open Universiteit verlengd. De nieuwe leerstoelhouder is hoogleraar Paquita Pérez Salgado. Ze zal onder meer onderzoeken waarom mensen wel of niet milieuvriendelijk handelen; er blijken namelijk grote regionale, sociale en culturele verschillen te zijn.

Vijfde jaar op rij beste cijfer voor OU in Nationale Studenten Enquête

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar kennen studenten van de Open Universiteit hun studie het beste cijfer toe van alle wo-studenten in Nederland. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2014, die vandaag, 22 mei 2014, openbaar worden. De tevredenheidscore over de studie in het algemeen bedraagt 4.27 op een schaal van 5, tegen een gemiddelde score van 3.98 van alle universiteiten.

Eredoctoraat voor Neelie Kroes en Frits van Oostrom

De Open Universiteit reikt op 26 september 2014, tijdens de viering van haar zesde lustrum, een eredoctoraat uit aan eurocommissaris Neelie Kroes en de Utrechtse universiteitshoogleraar Frits van Oostrom. Beiden hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis.

‘Tussen droom en daad…’ mooiste Onvergankelijke Zin

'Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren' van Willem Elsschot is verkozen tot mooiste 'Onvergankelijke zin uit de Nederlandse literatuur'. De verkiezing werd georganiseerd door het Erfgoedplatform van de Open Universiteit. Leonieke Vermeer van het Erfgoedplatform:...

Benoeming Marjolein van Asselt als lid Raad van toezicht Open Universiteit

De minister van Onderwijs, cultuur en wetenschap, Jet Bussemaker, heeft hoogleraar Marjolein van Asselt benoemd als lid van de Raad van toezicht van de Open Universiteit. De Raad van toezicht wilde als vijfde lid graag een gerenommeerde wetenschapper die actief is op de interface tussen wetenschap en beleid. Van Asselt heeft bovendien een uitdagende visie op de rol van universiteiten in de samenleving. De benoeming gaat in op 1 mei 2014 voor een periode van vier jaar. De andere leden van de Raad van toezicht zijn: Annie Brouwer (voorzitter), Pauline Bieringa, Jo van Engelen en Peter Valks.

Op zoek naar de ‘onvergankelijke zinnen’ uit de Nederlandse literatuur

Het Erfgoedplatform van de Open Universiteit organiseert de verkiezing van de mooiste ‘Onvergankelijke zinnen uit de Nederlandse literatuur’. Wat is uw favoriete zin uit ons literair erfgoed? Op de website van het Erfgoedplatform kunt u uw stem uitbrengen. Wordt het ‘Alles van waarde is weerloos’? Of ‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren’? Of misschien: ‘Tom Poes verzin een list’?