Lees voor

Zoeken

Zoeken

Persberichten

Onderzoek maakt zichtbaar dat tussentijds toetsen leidt tot gerichter studeren

Als leerlingen na een tussentijdse toets de stof opnieuw doornemen, besteden ze extra aandacht aan de onderdelen waarop ze slecht scoorden. Ze studeren dus gerichter, met betere resultaten op de eindtoets als gevolg. Dat blijkt uit het onderzoek dat Kim Dirkx uitvoerde bij leerlingen in het voortgezet onderwijs in Nederland en Duitsland. Dat deed ze onder andere met oogbewegingsregistratie. Dirkx, onderzoekster bij het Welten-instituut, verdedigt haar proefschrift Putting the Testing-effect to the Test op 11 april 2014 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen.

Onderzoek: taalgebruik beïnvloedt succes van organisatieveranderingen

Verbetertrajecten in organisaties kunnen succesvoller zijn als managers en medewerkers elkaars taalgebruik en cultuur beter leren begrijpen. Bedrijven kunnen dit stimuleren door meer dialoog en samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen te organiseren. Ook opleidingen kunnen hieraan bijdragen door meer aandacht te besteden aan invalshoeken en denkwijzen uit andere vakgebieden. Dit concludeert Jos Pieterse in zijn proefschrift ‘Service Engineers in Change: Count your words’. Op 14 maart 2014 promoveert Pieterse aan de Open Universiteit.

Het recht kan consument meer beschermen tegen ‘kleine lettertjes’

Wanneer een verzekeraar zich niet houdt aan een individuele afspraak met een consument, moet de consument zich in een rechtszaak kunnen beroepen op een rechtsbeginsel. Namelijk het rechtsbeginsel dat aangeeft dat men niet mag terugkomen op toezeggingen, ook als de verzekeraar volgens geldende regels, bijvoorbeeld polisvoorwaarden, in zijn recht staat. Dit geldt voor alle situaties waarin klanten van banken, verzekeraars, reisorganisaties, aannemers en andere aanbieders van producten mogen vertrouwen op de gewekte verwachtingen. Dit rechtsbeginsel, dat in het Engels recht is ingevuld met het leerstuk Estoppel, zou de Nederlandse rechtspraak duidelijker en efficiënter maken. Bovendien zorgt het ervoor dat consumenten sterker in hun schoenen staan. Dit stelt Jeroen Ermers in zijn proefschrift 'Estoppel vanuit civil law perspectief'. Ermers promoveert op 7 maart 2014 aan de Open Universiteit.

OU tweede van de veertien universiteiten in Keuzegids Masters 2014

In de Keuzegids Masters 2014 staat de Open Universiteit op de tweede plek, na Wageningen University, in de ranglijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Deze positie dankt zij aan de hoge waardering voor al haar masteropleidingen. Vier van de acht masteropleidingen van de OU staan in de top twee en de andere scoren bovengemiddeld. De master Rechtsgeleerdheid staat op een gedeelde eerste plek, de masters Psychologie, Kunst- en cultuurwetenschappen en Onderwijswetenschappen staan op de tweede plaats. Drie andere masters van de OU staan in de top vijf van die studies: Business Process Management & IT en de masteropleidingen Bedrijfskunde en Computer Science.

Huurrecht bedrijfsruimten is achterhaald en kan eenvoudiger

De wettelijke regeling voor de huur en verhuur van bedrijfsruimten sluit niet meer aan bij de huidige marktomstandigheden. Huurders en verhuurders moeten nu door een woud van strenge regels, termijnen en formaliteiten hun weg zien te vinden. Door niet langer de activiteiten maar de omvang van de huurder als wettelijk criterium te hanteren, wordt meer recht gedaan aan de wensen van betrokken partijen en kan het aantal rechtszaken over dit onderwerp flink worden beperkt. Dit concludeert Jelte Kinderman in zijn proefschrift ‘Huur van bedrijfsruimten’, hij doet ook voorstellen tot aanpassing van de wet. Kinderman promoveert op 14 februari 2014 aan de Open Universiteit.

Suriname kan grensgeschillen oplossen met Volkenrecht

Suriname moet de grensgeschillen met zijn buurlanden Guyana en Frans-Guyana snel oplossen voordat er olie of andere grondstofvondsten worden gedaan. Wanneer Suriname langer wacht, verspeelt het bovendien zijn juridische rechten op de betreffende grondgebieden. Het Volkenrecht kan bijdragen aan een oplossing. Dit stelt Lachman Soedamah in zijn proefschrift ‘Suriname compleet?' over de mogelijke bijdrage van het Volkenrecht aan de oplossing van de Surinaamse grensgeschillen. Op vrijdag 14 februari 2014 promoveert hij aan de Open Universiteit.

Promovenda: Leerlingen leren beter schrijven met een outline-tool

Veel leerlingen vinden het moeilijk om een gestructureerde tekst te schrijven. Tekstverwerkingsprogramma’s, zoals Word, bevatten standaard een hulpmiddel om schrijven te ondersteunen: de outline-tool. Uit onderzoek van promovenda Milou de Smet blijkt dat het gebruik van zo’n tool leidt tot beter uitgewerkte en gestructureerde teksten. Zij adviseert dan ook om leerlingen te leren hoe ze zo een tool kunnen gebruiken bij het schrijven.

OU maakt educatieve apps voor GoogleGlass

Onderzoekers van de Open Universiteit gaan educatieve apps voor GoogleGlass maken. Zij zijn in Europa de eerste onderzoeksgroep die een toepassing van een ‘mobile learning games toolkit’ voor GoogleGlass heeft ontwikkeld. Vooral bij training in kritische situaties en snelle beslissingen zien de onderzoekers de toegevoegde waarde van GoogleGlass. Van 11 tot 18 december 2013 vindt een online masterclass ‘GoogleGlass en head-up displays in het onderwijs’ plaats, georganiseerd door de Open Universiteit en Kennisnet.

Professionalisering van inzet dieren in de zorg door onderzoek

Deskundig inzetten van dieren in de zorg levert een betere gezondheid en groter welbevinden van mensen op. Uitvoerders van deze zorg en de behandelingen dienen aan nog vast te stellen kwaliteitseisen te voldoen. Professionalisering van het veld door wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk. Dat stelt prof. dr. Marie-José Enders-Slegers, bijzonder hoogleraar Antrozoölogie. Enders houdt haar inaugurele rede op vrijdag 6 december 2013 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen.

Omgang met hiv-patiënt in de zorg kan beter

Hiv Vereniging Nederland (HVN) lanceert de website positiefzorgt.nl en de gids ‘Positief zorgt’, om de interactie tussen mensen met hiv en zorgverleners te verbeteren. Hiv-patiënten krijgen in de reguliere zorg, zoals bij de tandarts of huisarts, namelijk te maken met negatieve reacties. In korte videofragmenten vertellen mensen met hiv en zorgprofessionals over hun ervaringen en worden er op de website aanbevelingen gegeven voor goede omgang met mensen met hiv