Lees voor

Zoeken

Zoeken

Persberichten

Prof. dr. Beatrice van der Heijden benoemd tot decaan faculteit PenOW

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Beatrice (Beate) van der Heijden benoemd tot decaan van de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen met ingang van 15 januari 2015. Ze volgt dan prof. dr. René van Hezewijk op die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Nederland heeft robots nodig voor economische groei en nieuw werk

Nederland heeft robots nodig voor economische groei en nieuw werk. Dat stelt Willem Vermeend dinsdag 7 oktober 2014 tijdens zijn oratie aan de Open Universiteit te Heerlen bij het aanvaarden van zijn nieuwe leerstoel ECONOMIE 4.0. Het is de eerste leerstoel in Europa die zich richt op onderzoek en praktische toepassingen die samenhangen met de vierde revolutie in de wereldeconomie.

Organisaties niet klaar voor de nieuwe generatie baanzoekers

Organisaties in de techniek, zorg en overheid zijn niet aantrekkelijk voor de nieuwe generatie baanzoekers. Het werk dat zij aanbieden sluit onvoldoende aan op de voorkeuren van jongeren. Vooral de technische sector zal veel moeten doen om aantrekkelijker te worden. Dit concludeert Stephan Corporaal in zijn proefschrift ‘Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling’ waarmee hij op 10 oktober 2014 promoveert aan de Open Universiteit.

Online masterclass bij OU over robots in de zorg

Op 2 oktober 2014 organiseert de Open Universiteit een online masterclass over robots in de zorg. Diverse toepassingen van robots, en zelfs robotdieren, worden gepresenteerd. Daarbij komen vragen naar voren, zoals: accepteren we een robot zoals we een professionele menselijke hulpverlener accepteren? De masterclass vindt plaats in het kader van U-meet 2014.

Week van het pesten: slachtoffers zoeken geen hulp op school

Van 22 tot en met 26 september 2014 is het de Week tegen Pesten. ‘Goed dat de Onderwijsraad het probleem rondom pesten op school weer aan de orde stelt. Maar pesten gebeurt ook steeds meer buiten school en op internet. De drempel om dan op school hulp te zoeken is voor veel jongeren te hoog’, aldus Niels Jacobs, psycholoog van de Open Universiteit die onderzoek doet naar (cyber)pesten. De Open Universiteit heeft een programma ontwikkeld, Online Pestkoppenstoppen, dat buiten school, online en anoniem doorlopen kan worden.

26 september ontvangen Neelie Kroes en Frits van Oostrom eredoctoraat

De Open Universiteit reikt op vrijdag 26 september 2014, tijdens de viering van haar zesde lustrum, een eredoctoraat uit aan eurocommissaris Neelie Kroes en de Utrechtse universiteitshoogleraar Frits van Oostrom. Beiden hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis.

OU ontwikkelt app die helpt bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek

onderzoekers bij het Welten-instituut van de Open Universiteit, hebben een app ontwikkeld die helpt bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Beginnende onderzoekers, maar ook bijvoorbeeld scholieren die een profielwerkstuk moeten maken, kunnen de app gebruiken om te bepalen welke onderzoeksinstrumenten ze het best kunnen gebruiken. Bovendien bevat de app een checklist met alle praktische zaken waar ze aan moeten denken bij het voorbereiden van het onderzoek, het verzamelen van de gegevens en het analyseren van de data. De app is gratis te downloaden in de Appstore of via Google Play.

Oratie Willlem Vermeend bij OU: De revolutie van economie 4.0

'Door digitalisering en nieuwe technologie zullen de economieën van veel landen de komende 20 jaar meer veranderen dan in de afgelopen vijftig jaar.' Dat stelt prof. dr. Willem Vermeend tijdens zijn oratie op 7 oktober bij de Open Universiteit. In zijn inaugurele rede, getiteld 'De revolutie van economie 4.0', gaat Vermeend in op de maatschappelijke en economische gevolgen van de zogenoemde 'New economy'. Vermeend is bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit benoemd tot hoogleraar van de nieuwe leerstoel Economie 4.0 (vakgroep Strategie en General Management).

Leerlingen Sint-Janscollege ontwerpen een kolonie op Mars

De eerstejaars leerlingen van het tweetalige atheneum van het Sint-Janscollege in Hoensbroek gaan dit jaar voor het vak Science een ontwerp maken voor een kolonie op Mars. Ze moeten daarvoor onderzoeken wat er in zo’n kolonie nodig is om te overleven. Daarvoor hebben ze de kennis van het vak Science nodig, maar ook 21e-eeuwse vaardigheden zoals onderzoeken, reflecteren en samenwerken. Het Sint-Janscollege werkt hiervoor samen met het Welten-instituut van de Open Universiteit.

Recht biedt genoeg wapens tegen misbruik en fraude met bv’s

Een bedrijf gaat failliet en de schuldeisers vissen achter het net omdat er dankzij allerlei slimme constructies met bv’s niets meer te halen valt. Jan Elbers kreeg er ooit bij de Belastingdienst als ontvanger van rijksbelastingen mee te maken en het liet hem niet meer los. Hij wijdde er zijn promotieonderzoek aan. Op basis van zijn onderzoek concludeert hij dat het Nederlandse recht wel degelijk beschikt over middelen om dergelijk misbruik aan te pakken. Op 5 september 2014 verdedigt hij zijn proefschrift ‘Misbruik van het identiteitsverschil en crediteursbenadeling’ bij de Open Universiteit in Heerlen.