Lees voor

Zoeken

Zoeken

Persberichten

Visiteren van organisaties is succes, maar met de tijd meegaan moet

Visitaties door onafhankelijke commissies zijn succesvol door de toepassing van beginselen van behoorlijk visiteren, maar moeten wel met de tijd meegaan. Dat stelt promovendus Jean Schutgens in zijn dissertatie ‘Met vreemde ogen kijken’ die hij op 28 november 2014 aan de Open Universiteit in Heerlen verdedigt. Hij onderzocht drie sectoren waar visiteren jarenlang voorkwam: het wetenschappelijk onderwijs, grotestedenbeleid en bestuurskracht in gemeenten.

Scriptie: regels partnergerelateerde werkloosheid lijken in strijd met het EVRM

Op zaterdag 22 november 2014 is tijdens de juridische studentendag de RW-scriptieprijs uitgereikt aan dhr Ewoud Huls. Onderwerp van zijn scriptie is partnergerelateerde werkloosheid. Hij concludeert dat Nederland zeer streng is voor mensen die werkloos worden als ze met hun partner meeverhuizen. Strenger dan bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland. De Nederlandse aanpak lijkt zelfs in strijd met het EVRM.

Scriptieprijs voor methode om groeihormoon op te sporen bij koeien

Nathalie Smits heeft op zaterdag 8 november in Eindhoven de jaarlijkse scriptieprijs Milieuwetenschappen 2014 van de Open Universiteit ontvangen. Zij kreeg deze prijs voor haar afstudeeronderzoek naar het ontwikkelen van een methode om aan melkvee toegediend groeihormoon op te sporen. Tot nu toe was het gebruik van illegale groeihormonen bij koeien niet aantoonbaar.

Cultuurhistorisch congres over hoe mensen een crisis beleven

Op 13 en 14 november 2014 organiseert de Open Universiteit het congres Crisis! Repertoires van crisisbeleving in cultuurwetenschappelijk perspectief. Centraal staat de vraag hoe in het verleden mensen een crisis beleefden en het hoofd probeerden te bieden. Uiteenlopende casestudies over bijv. grootschalige rampen of stedelijke crises worden naast elkaar geplaatst om zo mogelijke verschuivingen in de tijd te kunnen zien. Het congres vindt plaats in het Allard Pierson Museum in Amsterdam.

Familiegeschiedenis Leidse museumdirecteur biedt kijkje in de 19e eeuw

Promovendus Bob van Zijderveld (Dordrecht, 1936) baseerde zijn proefschrift over de bijzondere familie Schlegel onder meer op ruim honderd brieven die eind vorige eeuw werden gevonden in een bezemkast. Daarmee ontstond niet alleen inzicht in het reilen en zeilen binnen een Duitse migrantenfamilie, maar ook een aanvulling op de geschiedenis van het rijksmuseum en de universiteit in Leiden. Op 7 november 2014 promoveert Bob van Zijderveld aan de Open Universiteit.

Keuzegids Universiteiten roept OU uit tot beste universiteit 2015

In de Keuzegids Universiteiten 2015 wordt de Open Universiteit uitgeroepen tot ‘beste universiteit 2015’. Bovendien kent de redactie vier van de zes beoordeelde bacheloropleidingen het predicaat ‘topopleiding’ toe. Het gaat om de bachelorstudies Informatica, Milieu-natuurwetenschappen, Psychologie en Algemene cultuurwetenschappen die ook alle de eerste plaats in hun rankings scoren.

Prof. dr. Beatrice van der Heijden benoemd tot decaan faculteit PenOW

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Beatrice (Beate) van der Heijden benoemd tot decaan van de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen met ingang van 15 januari 2015. Ze volgt dan prof. dr. René van Hezewijk op die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Nederland heeft robots nodig voor economische groei en nieuw werk

Nederland heeft robots nodig voor economische groei en nieuw werk. Dat stelt Willem Vermeend dinsdag 7 oktober 2014 tijdens zijn oratie aan de Open Universiteit te Heerlen bij het aanvaarden van zijn nieuwe leerstoel ECONOMIE 4.0. Het is de eerste leerstoel in Europa die zich richt op onderzoek en praktische toepassingen die samenhangen met de vierde revolutie in de wereldeconomie.

Organisaties niet klaar voor de nieuwe generatie baanzoekers

Organisaties in de techniek, zorg en overheid zijn niet aantrekkelijk voor de nieuwe generatie baanzoekers. Het werk dat zij aanbieden sluit onvoldoende aan op de voorkeuren van jongeren. Vooral de technische sector zal veel moeten doen om aantrekkelijker te worden. Dit concludeert Stephan Corporaal in zijn proefschrift ‘Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling’ waarmee hij op 10 oktober 2014 promoveert aan de Open Universiteit.

Online masterclass bij OU over robots in de zorg

Op 2 oktober 2014 organiseert de Open Universiteit een online masterclass over robots in de zorg. Diverse toepassingen van robots, en zelfs robotdieren, worden gepresenteerd. Daarbij komen vragen naar voren, zoals: accepteren we een robot zoals we een professionele menselijke hulpverlener accepteren? De masterclass vindt plaats in het kader van U-meet 2014.