Lees voor

Zoeken

Zoeken

Levenslooppsychologie

Levenslooppsychologie (Lifespan psychology) heeft als doel het begrijpen van biopsychosociale processen zoals deze zich ontvouwen in tijd en context. Daartoe bestudeert dit vakgebied de natuurlijke ontwikkelingspatronen in termen van stabiliteit en verandering (groei en verlies) zoals deze zich voordoen in het dagelijks leven en de natuurlijke omgeving, waarbij er een voortdurende aanpassing plaatsvindt aan wisselende omgevingen gedurende het leven - vanaf de conceptie tot de dood.

Onderzoek binnen het vakgebied van de levenslooppsychologie vertrekt vanuit de idee dat  de menselijke ontwikkeling levenslang, multidimensioneel, multidirectioneel en multigedetermineerd is (Berk, 2010). Daarnaast is de menselijk ontwikkeling gericht op aanpassing van het individu aan zijn omgeving.  De levenslooppsychologie bestudeert daarom  het individu in interactie met zijn omgeving. Naast de meer traditionele manieren van onderzoek zoals vragenlijstonderzoek, experimenten e.d. wordt er daarbij ook gebruik gemaakt van de Experience Sampling Methode (ESM). Dit is een gevalideerde en internationaal gebruikte gestructureerde dagboektechniek om op een systematische wijze ervaringen en gedragingen in het dagelijks leven alsook de context waarin deze plaatsvinden, te bestuderen (Mehl & Conner, 2012).

Voor voorbeelden van facultair onderzoek binnen deze lijn wordt verwezen naar de facultaire scriptiepagina.                 

Referenties:
Berk, L. (2010). Exploring Lifespan Development. Boston: Pearson Education
Mehl, M. & Conner, T.S. (2012).  Handbook of Research Methods for Studying Daily Life. New York: The Guilford Press.

Onderzoekers