Lees voor

Zoeken

Zoeken

De therapeutische relatie in psychotherapie

Dat de kwaliteit van de therapeutische relatie een belangrijk deel van het effect van psychotherapeutische hulp op haar conto mag schrijven is een gevestigde gedachte. Dit biedt ook het uitgangspunt voor de huidige positie binnen de psychotherapieopleidingen van de cliëntgerichte psychotherapie, waarin de therapeutische relatie een cruciaal onderdeel is.
En in meer algemene zin vormt deze notie een belangrijk aspect van de rationale van psychotherapie ten opzichte van niet-psychotherapeutische, maar ook van protocollaire vormen van psychologische hulp, namelijk het bewust en professioneel inzetten van de persoon van de therapeut als essentieel element van het veranderproces van de cliënt.

De werkzaamheid van nieuwe therapievormen waarin het directe contact tussen cliënt en therapeut minimaal of zelfs afwezig is, en de effectgrootten die daarbij gevonden worden, lijken dit gegeven echter tegen te spreken.
Echter, het zou kunnen zijn dat dit alleen maar zo lijkt. Het onderwerp zal onder meer belicht worden aan de hand van de ontwikkelingen in e-mental health.
Hoe is het gesteld met de wetenschappelijke status van de invloed van de therapeutische relatie op de vooruitgang van cliënten in psychotherapie?