Lees voor

Zoeken

Zoeken

Onderwijs

Het onderwijs van de faculteit psychologie heeft een uitgekiende mix van begeleide bijeenkomsten, digitale feedback en verplichte practica. Via discussiegroepen krijgt u de mogelijkheid om met medestudenten contact te houden. Afstand is geen belemmering.

Startpakket

U start de bacheloropleiding met het startpakket Inleiding in de psychologie. Na afronding van dit startpakket weet u of de studiemethode van de Open Universiteit geschikt voor u is. Wij verwachten van onze studenten doorzettingsvermogen, een kritische instelling, analytisch vermogen en zelfdiscipline. Doorstuderen in de bacheloropleiding en vervolgens in de masteropleiding is een lange weg. Wij helpen u om op die weg de juiste keuze te maken.

Bacheloropleiding en masteropleiding

De faculteit psychologie verzorgt de masteropleidingen Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie en Klinische psychologie. De masteropleiding Psychologie van de levensloop is in ontwikkeling. Onze bacheloropleiding is breed van opzet. Na een propedeuse en een postpropedeuse kiest u vakken die relevant zijn voor de beoogde masteropleiding.

Korte opleidingen

Naast de bachelor- en masteropleidingen biedt de faculteit focusopleidingen aan. Bijscholing en nascholing is mogelijk voor diverse disciplines.

Onderwijskwaliteit

Met ruim 5300 studenten, variërend van beginnend tot vergevorderd, en meer dan 1200 cursisten die een korte opleiding volgen, staan we inmiddels nationaal en internationaal bekend om onze onderwijskwaliteit. Met bijna 70 medewerkers, verdeeld over de studiecentra in Nederland en de hoofdvestiging in Heerlen, zorgen wij ervoor dat alle studenten optimaal begeleid worden op het gebied van inhoud, studievoortgang en motivatie. Naast het onderwijs staan onderzoek en innovatie centraal. Deze laatste vormen samen met de inzet van onze medewerkers de basis voor onze continue ontwikkelingen op onderwijsgebied.

 

E-xcellence label

Onze faculteit heeft sinds januari 2010 het E-xcellence label, een bewijs dat de faculteit haar hoge kwaliteitseisen op het gebied van E-learning nakomt en zowel nationaal als internationaal een prominente plaats inneemt op het gebied van afstandsonderwijs.

 

Kwaliteit en waardering

De kwaliteit van ons onderwijs blijft niet onopgemerkt. De keuzegids hoger onderwijs laat er geen twijfel over bestaan: onze psychologie opleiding behoort tot een van de beste van Nederland. Leest u verder in het persbericht Keuzegids Masters 2012.

Visitatie

Bij de landelijke visitatie in 2012 sprak de visitatiecommissie haar waardering uit voor de kwaliteit van de opleiding. De commissie heeft vastgesteld dat de bacheloropleiding en de masteropleiding voldoen aan de eisen die het vakgebied stelt. Deze uitspraak heeft de faculteit opnieuw de bevestiging gegeven dat de aanpak van ons onderwijs, waarin de drie competentielijnen diagnostiek, interventie en onderzoek de basis vormen, een goede aanpak is.