Lees voor

Zoeken

Zoeken

 

10.30 - 11.00

Ontvangst met koffie en thee, inschrijven en ophalen badges

11.00 - 11.15

Opening van de dag door prof. dr. René van Hezewijk

11.15 - 12.00

De therapeutische relatie in psychotherapie
Prof. dr. Jacques van Lankveld

12.00 - 12.45

Leren en aanpassen op het werk
Prof. dr. Karen van Dam

12.45 - 13.45

Lunch

13.45 - 14.15

Levenslooppsychologie: de context van het (dagelijks) leven
Dr. Nele Jacobs

14.15 - 15.15

Parallelsessies Promovendi (twee te kiezen)

- Effectiviteit van intensieve behandelmethoden om hartpatiënten te ondersteunen bij het stoppen met roken
Nadine Berndt MSc

- 'Ik beweeg': ontwikkeling en evaluatie van een innovatieve online beweegcoach
Stijn Friederichs MSc

- De negatieve kant van het Internet: Cyberpesten
Niels Jacobs MSc

- Experimenteel onderzoek: van idee tot verslag
John Taverniers MSc

- Snackimpuls: de rol van de smartphone bij het in kaart brengen van snackgedrag
Saskia Wouters MSc

15.15 - 16.15 Borrel