Lees voor

Zoeken

Zoeken

Toelating GZ-opleiding

Wilt u ná het afronden van uw doctoraal- of masteropleiding psychologie verder studeren in de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, dan moet u bij het SPON toelating tot de GZ-opleiding aanvragen.

Aanmelding

Via de universiteit waar u bent afgestudeerd laat u eerst de 'Verklaring vooropleidingsvakken' invullen. Hieruit kan blijken dat u bepaalde vakken in uw vooropleiding hebt gemist.

Deze 'Verklaring vooropleidingsvakken' overlegt u met het SPON. Het SPON bepaalt uw definitieve deficiënties. Deze deficiënties kunt u wegwerken bij de Open universiteit. U stuurt de Verklaring samen met uw diploma en cijferlijsten van propedeuse- en doctoraal- of mastervakken naar de faculteit psychologie, onder vermelding van Toelating GZ. De faculteit Psychologie van de Open Universiteit bepaalt welke cursussen u nog moet volgen om uw deficiënties weg te werken. Nadat u de certificaten van de cursussen hebt behaald, meldt u zich aan voor de selectie bij de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

Meer informatie treft u hiernaast aan in de bijlagen.