Lees voor

Zoeken

Zoeken

Onderzoeksbijeenkomsten: Work in Progress

Een belangrijk forum om over onderzoek te debatteren wordt gevormd door de facultaire onderzoeksbijeenkomsten. Die hebben in de praktijk de naam 'Work in progress' gekregen, omdat het veelal gaat om het bespreken van onderzoekswerk dat nog niet af is. Zowel de senioronderzoekers als de promovendi krijgen een beurt om hun plannen of producten te presenteren en daarover vervolgens met elkaar te discussiëren. Van fulltimepromovendi in de faculteit wordt in ieder geval verwacht dat zij twee maal een presentatie verzorgen: eerst wanneer zij fris met hun project zijn begonnen en later wanneer zij aan een afronding van hun studie toe zijn. Van de buitenpromovendi worden bijdragen aan de bijeenkomsten ten zeerste op prijs gesteld. Ook van hen hopen wij iets te horen over hun project, en ook zij kunnen iets opsteken van het werk van anderen.

Work in Progress formule
 

Work in Progress vindt maandelijks plaats, op de eerste dinsdag van de maand (september t/m juni) van 11.30u-13.00u, tenzij anders is vermeld. Er treden in principe twee onderzoekers per keer op, waarbij voor beiden 45 minuten beschikbaar zijn. Tussendoor wordt er dan voor een lunch gezorgd in de vorm van broodjes.
WiP vindt steeds plaats op de campus van de OU in Heerlen, in het gebouw Pretoria (bij de ingang van het terrein), tenzij anders vermeld.
De onderzoeker geeft een inleiding van ongeveer 15 minuten, waarna een discussie met de zaal volgt, aangezet door vragen aan het slot van de inleiding. Het publiek bestaat uit onderzoekers uit verschillende rechtsgebieden die verbonden zijn aan de faculteit Rechtswetenschappen van de OU. 
Een laptop en beamer zijn aanwezig, en er worden video-opnames gemaakt van voordracht en discussie voor enkel intern gebruik.
 

Bijeenkomsten 2013-2014

 • 3 september - 1. Evert Stamhuis, 'De digitale doorzoeking'. 2. Jelte Kinderman, 'Huur van bedrijfsruimten en overige gebouwde onroerende zaken'. Promotores: Jac Rinkes, Anka Ernes en Roel Mertens
 • 1 oktober - Robert Sanders, 'Het werkingsgebied van het advocatentuchtrecht'. Promotores: F.A.W. Bannier en Richard Verkijk
 • 5 november - 1. Robin van Halderen, 'Noble cause corruption'. Promotor: Emile Kolthoff. 2. Bo Holthinrichs, De vrije advocaatkeuze in rechtsbijstandverzekeringen: keuze of geen keuze?'. Promotores: Marc Hendrikse en Jac Rinkes
 • 3 december - 1. Sander Kole, 'Het beheerplan van Natura 2000-gebieden'. Promotores: A.G.A Nijmeijer en R.J.N. Schlössels. 2. Diana Marijnissen, 'Bedreiging van ambtsdragers en de kwaliteit van het bestuurlijk besluitvormingsproces'. Promotor: Emile Kolthoff
 • 7 januari - 1. Sven Kiljan, 'Technische beveiliging van internetbankieren'. Promotores: M.C.J.D. van Eekelen en Wouter Stol. 2. Jurjen Jansen, 'De rol van klanten bij de veiligheid van internetbankieren'. Promotor: Wouter Stol
 • 4 februari - Ria Slegers, 'Sociale markteconomie in EU-regulering. Promotor: Jan Willem Sap
 • 4 maart - nog in te vullen
 • 1 april - 1. Peter Slangen, 'Tekort en overmaat aan goederenrechtelijke zekerheid'. Promotores: Marc Hendrikse en Jac Rinkes. 2. Jasper Ebbinga, 'Driepartijenverhoudingen'. Promotores: Marc Hendrikse en Jac Rinkes
 • 6 mei - nog in te vullen
 • 3 juni - nog in te vullen

Bijeenkomsten 2012-2013

 • 4 september - Igor van Loo, 'Benadeling als wilsgebrek'. Promotor: Jac Rinkes
 • 2 oktober - Huub Spoormans, 'Postdemocratie? De discussie over democratie in Nederland'
 • 6 november - Wouter Stol, 'Kennisprogramma Veiligheid Digitaal Betalingsverkeer'
 • 4 december - Kees Engel, 'Precontractuele mededelingsplicht bij verzekeringen in rechtsvergelijkend perspectief'. Promotores: Jac Rinkes en Marc Hendrikse
 • 8 januari - Lisanne Vodegel, 'Materiële toetsingscriteria voor het bestraffingsbegrip in het bestuursrecht'. Promotor: Jos Teunissen
 • 5 februari - Astrid Jordaans, 'Recht en beslissingspsychologie' (Pretoria, zaal 3/4). Promotor: Evert Stamhuis
 • 5 maart - Sietske Dijkstra, 'Rechters in drievoud' (Pretoria, zaal 3/4). Promotor: Huub Spoormans
 • 2 april, van 11.30u-13.00u - 1. Karin van der Touw, '(Grensoverschrijdende) aspecten van zorgverzekering' (Pretoria, zaal 3/4, incl. lunch). Promotores: Jac Rinkes en Marc Hendrikse. 2. Sheila Adjiembaks, 'Resistance to Crime'. Promotor: Emile Kolthoff
 • 7 mei, van 11.30u-13.00u - 1. Peter van Zwieten, 'Subrogatie in het verzekeringsrecht' (Pretoria, zaal 3/4; incl. lunch). Promotores: Jac Rinkes en Marc Hendrikse. 2. Frank van Helmond, 'De grenzen van Europa'. Promotoren Jan Willem Sap (OU) en Jan Ulijn (TU)
 • 4 juni, van 11.30u-13.00u - 1. Marelle Attinger, 'Gedragsregels voor strafrechtadvocaten in de EU' (Pretoria, zaal 3/4). Promotor: prof. Spronken (UM). 2. Suzanne de Rooij, 'De hbo-jurist'.

Bijeenkomsten 2011-2012

 • dinsdag 6 september - Arno Kentgens. Promotor: Evert Stamhuis
 • dinsdag 11 oktober - Marie-José Geenen, 'Werken in een Justitiële Jeugd Inrichting: tussen opvoeden en straffen'. Promotor: Emile Kolthoff
 • dinsdag 1 november - (vervallen)
 • dinsdag 6 december - Michele Reumers, 'Samengevoegde afwikkeling van faillissementen - een aanhoudend voorwerp van discussie'.
 • dinsdag 10 januari - Frances van der Moolen, 'Samenloop van verzekeringen'. Promotor: Marc Hendrikse
 • dinsdag 7 februari - Irawan Sewandono, 'Bruno Latour: The Making of Law. De Franse Raad van State en de vaststelling van feiten'. (zie hand-out)
 • dinsdag 6 maart - (vervallen)
 • dinsdag 10 april - Elina Swaneveld, Knelpunten bij de huur van ongebouwde onroerende zaken'. Promotor: Madeleine van Rossum
 • dinsdag 8 mei - Donald Hellegers, 'Kifid: het financiële klachteninstituut'. Promotores: Jac Rinkes en Marc Hendrikse
 • dinsdag 5 juni - Wilma Dreissen, 'Nieuwe opzet cursus Voorbereiding onderzoek'

Bijeenkomsten 2010 - 2011

 • dinsdag 7 december - Jan Willem Sap (hoogleraar Europees recht), Ine van Haaren-Dresens (UD) en Donald Hellegers (UD) van de faculteit Rechtswetenschappen geven een aanzet tot een debat over dubbele nationaliteiten
 • dinsdag 11 januari (12.30u) - Marc Hendrikse, bijzonder hoogleraar Handels- en verzekeringsrecht, over de norm redelijk 'handelend' in het verzekeringsrecht
 • dinsdag 1 februari - Marije Knapen van de JHS, promovenda van Emile Kolthoff, over implementatie van EU-kaderbesluiten inzake overdracht van gevonniste personen
 • dinsdag 1 maart - Diana Merten, promovenda van Wilma Dreissen (onderwerp nog niet bekend)
 • dinsdag 5 april - Roel Mertens, bijzonder hoogleraar Zakelijke rechten Open Universiteit (onderwerp nog niet bekend)
 • dinsdag 10 mei - Madeleine van Rossum, bijzonder hoogleraar Theorie en praktijk van het (internationaal) contracteren (onderwerp nog niet bekend)
 • dinsdag 7 juni - Arno Kentgens, promovendus van Evert Stamhuis (onderwerp nog niet bekend)

Bijeenkomsten 2009 - 2010

 • dinsdag 1 september - geen bijeenkomst
 • dinsdag 6 oktober - Irawan Sewandono over de nadere uitleg en toepassing van normcondities aan de hand van de Tabakswet
 • dinsdag 3 november - Eline Bigler-Leunissen over de juridische gevolgen van falend ouderschap. Promotor: Evert Stamhuis (locatie: Pretoria, zaal 1)
 • dinsdag 1 december - Joost Klijn over grondrechten en de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Promotor: Jac Rinkes
 • dinsdag 5 januari - Huub Spoormans over het werk van de Engelse jurist Richard Susskind en de verandering van het recht en de rechtspraktijk - locatie: Milton Keynes, kamer 3.57
 • dinsdag 2 februari - Ton Lamers over de (verschillende) juridische posities van de intermediair in de muziekindustrie. Promotor: Jac Rinkes
 • dinsdag 2 maart - L. Soedamah over de mogelijke bijdrage van het Volkenrecht aan de oplossing van Surinaamse grensgeschillen. Begeleider: Paul Janssen
 • dinsdag 6 april - Wilma Dreissen, Astrid Jordaans en Mandy de Bruijn over strafrechtelijk bewijs in Europa. (gecanceld)
 • dinsdag 11 mei - George van der Zon. Promotor: Evert Stamhuis
 • dinsdag 1 juni - Irawan Sewandono over elementaire wetenschapsleer en juridische en andere rationaliteiten

Bijeenkomsten 2008 - 2009

 • september 2008 - geen bijeenkomst
 • 7 oktober 2008 - Dirk van der Blom (buitenpromovendus Ben Sloot) - 12.00u-12.45u
 • 4 november 2008 - Lydia Bertram - 12.00u-12.45u
 • 2 december 2008 - André Kesteloo (buitenpromovendus Evert Stamhuis) - 12.00u-12.45u
 • 6 januari 2009 - Evert Stamhuis
 • 27 januari 2009 - Steve Margetson, Pieter Leerink en Cees de Jong (onderzoekscluster financiële tussenpersonen; begeleiders Marc Hendrikse en Anka Ernes; incl. lunch) - 12.00u-14.30u
 • 3 maart 2009 - Karianne Albers
 • 7 april 2009 - Gert de Leur (buitenpromovendus Evert Stamhuis)
 • 12 mei 2009 - Michiel van Oosterzee
 • 2 juni 2009 - Peter Slangen

Bijeenkomsten 2007 - 2008

 • 11 september 2007 - Lieke Quanjel
 • oktober - o.m. wegens volle agenda's geen bijeenkomst
 • 13 november 2007 - Arno Kentgens (tweede dinsdag van de maand)
 • 4 december 2007 - Mandy de Bruijn (MKE 3.42)
 • 12 februari 2008 - Annemieke Wolthuis
 • 4 maart 2008 - Suzanne de Rooij
 • 1 april 2008 - Ine van Haaren
 • 6 mei 2008 - Fleurie Nievelstein
 • 3 juni 2008 - Peter Slangen

Bijeenkomsten 2006 - 2007

 • november 2006 - Astrid Jordaans - De overtuiging van de strafrechter
 • december 2006 - Ben Sloot - Descriptieve representatie
 • januari 2007 - Mandy de Bruijn - Implementatie Europese kaderbesluiten
 • februari 2007 - Evert Stamhuis - (a) Voorwaarden voor succesvol onderzoek doen; (b) Gedragingen en aansprakelijkheidsnormen
 • april 2007 - Jasper Ebbinga - Het overeenkomstbegrip in de netwerksamenleving
 • mei 2007 - Anka Ernes - Privaatrecht: achterhaald?
 • juni 2007 - Richard Neerhof - Aansprakelijkheid voor falend toezicht