Lees voor

Zoeken

Zoeken

Medewerkers

In het studiecentrum Rotterdam zijn de volgende personen werkzaam:

Hoofd studiecentrum

Marijke Schoonderbeek

Senior medewerker

Lucille Haverkamp (tevens contactpersoon functiebeperkte student)

Medewerkers

Marc Baten
Janwillem van den Berg
Rick van Dongen
Ernst Prosman
Ton Schutte