Lees voor

Zoeken

Zoeken

Begeleiding

Iedere cursus wordt begeleid door een docent bij wie u telefonisch of per e-mail met inhoudelijke vragen terecht kunt. Deze begeleiding is standaard en bij alle cursussen inbegrepen. In de cursusbeschrijving op Studieaanbod staat per cursus wie uw docent is, en óf en wanneer er (verplichte) bijeenkomsten plaatsvinden.
Kijkt u voor meer informatie in het Bereikbaarheidsoverzicht docenten/examinatoren.

Begeleidingsbijeenkomsten
Wij organiseren bij sommige cursussen begeleidingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten gaat de docent inhoudelijk in op de leerstof en bereidt u zich voor op het tentamen. De bijeenkomsten vinden plaats in de avonduren of op zaterdag in onze studiecentra. Wij raden u aan deel te nemen, maar deelname is niet altijd verplicht.
U meldt zich één week voor de eerste bijeenkomst aan bij het betreffende studiecentrum.
Bij een startpakket, de eerste twee modulen van een (bachelor-)opleiding, hoort extra begeleiding die speciaal gericht is op het wennen aan ons studiesysteem. Tijdens deze begeleidingsbijeenkomsten is er extra aandacht voor studievaardigheidstrainingen, studieaanpak, studieplanning, bestudering van teksten, verbetering van de concentratie en het gebruik van de elektronische leeromgeving.

Digitale leeromgeving
Alle cursussen worden begeleid via de digitale leeromgeving Studienet of OpenU. Hier vindt u bijvoorbeeld discussie- en nieuwsgroepen, elektronisch voorgeprogrammeerde studietaken, namen van docenten, digitaal studiemateriaal en digitale bijeenkomsten in een virtuele klas.

Open Universiteit Extra (OUX)
Via Open Universiteit Extra (OUX) kunt u volgens een vaste studieplanning met extra begeleiding studeren.