Lees voor

Zoeken

Zoeken

Begeleiding

De Open Universiteit biedt verschillende vormen van begeleiding aan. In de cursusbeschrijving op Studieaanbod staat hoe de cursus begeleid wordt.

Standaardbegeleiding
Iedere cursus heeft een docent die uw inhoudelijke vragen kan beantwoorden. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met uw docent.
In de cursusbeschrijving op Studieaanbod staat wie de docent is en data van eventuele (verplichte) bijeenkomsten.
Kijkt u voor meer informatie in het Bereikbaarheidsoverzicht docenten/examinatoren.

Begeleidingsbijeenkomsten
Wij organiseren bij sommige cursussen begeleidingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten gaat de docent inhoudelijk in op de leerstof en bereidt u zich voor op het tentamen. De bijeenkomsten vinden plaats in de avonduren of op zaterdag in onze studiecentra. Wij raden u aan deel te nemen, maar deelname is niet altijd verplicht.
U meldt zich één week voor de eerste bijeenkomst aan bij het betreffende studiecentrum.
Bij een startpakket, de eerste twee modulen van een opleiding, hoort extra begeleiding die speciaal gericht is op het wennen aan ons studiesysteem. Tijdens deze begeleidingsbijeenkomsten is er extra aandacht voor studievaardigheidstrainingen, studieaanpak, studieplanning, bestudering van teksten, verbetering van de concentratie en het gebruik van de elektronische leeromgeving.

Digitale leeromgeving
Alle cursussen worden begeleid via de digitale leeromgeving. Hier vindt u bijvoorbeeld elektronisch voorgeprogrammeerde studietaken, digitaal studiemateriaal, namen van docenten en volgt u thuis online bijeenkomsten.

Mentoraat
Volgt u een bacheloropleiding of een masteropleidingen gericht op zelfstudie, dan kunt u een beroep doen op een mentor die fungeert als vast aanspreekpunt tijdens uw opleiding. Uw mentor ondersteunt u bij het maken van een studieplanning en helpt u met vragen over studieaanpak en studievoortgang. Zodra u start met een bacheloropleiding, bieden wij u bachelormentoraat aan. Dit houdt in dat een onderwijsadviseur of mentor tijdens uw studie regelmatig contact met u opneemt met aanvullende informatie of advies. Dit gebeurt meestal via e-mail.
Volgt u een master begeleid, dan stelt u samen met de mentor een individueel studieplan op. Bij een studietempo van 15 EC of meer per jaar bieden wij mentoraat aan. Uw mentor is uw aanspreekpunt voor vragen over studieplanning of studieaanpak en volgt de voortgang van uw persoonlijk studiepad over de cursussen heen. U ontvangt altijd de begeleiding die specifiek bij een cursus wordt gegeven.

Wijzigingen in studiebegeleiding
Op de cursussite in uw digitale leeromgeving en op Nieuwsplaza wordt u op de hoogte gehouden van wijzigingen van spreekuurtijden van de docenten en van wijzigingen van data en locaties van begeleidingsbijeenkomsten.