Lees voor

Zoeken

Zoeken

Certificaten

Als u voor het tentamen een cijfer zes of hoger heeft behaald, ontvangt u een erkend certificaat. Op dit certificaat staan uw geboortenaam, geboortedatum, geboorteplaats, studentnummer, de cursuscode en cursusnaam, het aantal behaalde studiepunten (EC) en de afgiftedatum. Het cijfer staat op de uitslagbrief.
Bestaat het tentamen van een cursus uit verschillende onderdelen, dan moet u alle onderdelen met een voldoende hebben afgerond voordat u het certificaat ontvangt. 
Bent u geslaagd voor een cursus, dan vervalt het recht om nog een keer voor dezelfde cursus tentamen af te leggen. Puntverbetering is dus niet mogelijk.

Geldigheidsduur certificaten
De geldigheidsduur van het certificaat is onbeperkt. U kunt uw certificaten inbrengen in de opleiding, zolang de cursus deel uitmaakt van de programmering van de betreffende opleiding.
U kunt dit zelf nakijken in uw studiepad.

Voor een aantal cursussen van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid geldt een geldigheidsduur van 12 jaar:
Overeenkomstenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Goederenrecht
Burgerlijk procesrecht
Formeel strafrecht
Materieel strafrecht
Bestuursrecht
Rechtsbescherming tegen de overheid
Europees recht.
Deze beperkte geldigheidsduur is niet van toepassing op de cursussen waarvoor u vóór 1 juli 2009 heeft ingeschreven of vrijstelling heeft gekregen. Kijkt u voor meer informatie in de uitvoeringsregeling.

De geldigheidsduur van de tentamens van de wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid gebaseerd op zelfstudie en de wo-master begeleid is onbeperkt met uitzondering van de tentamens voor de cursussen uit het gebonden keuzedeel van de masteropleiding en de cursus Belastingrecht die een geldigheidsduur hebben van 12 jaar. Deze beperkte geldigheidsduur is niet van toepassing op de cursussen waarvoor u vóór 1 juli 2009 heeft ingeschreven of vrijstelling heeft gekregen. Kijkt u voor meer informatie in de uitvoeringsregeling.