Lees voor

Zoeken

Zoeken

Certificaten

Als u voor het tentamen een cijfer zes of hoger heeft behaald, ontvangt u een cursuscertificaat. Op dit certificaat staan uw geboortenaam, -datum, -plaats, de cursuscode en -naam en het aantal studiepunten. Bestaat het tentamen van een cursus uit verschillende onderdelen, dan moet u alle onderdelen met een voldoende resultaat hebben afgerond voordat u het certificaat ontvangt.
Op het certificaat wordt geen cijfer vermeld. Het cijfer staat op de uitslagbrief.

De geldigheidsduur van het certificaat is onbeperkt. U kunt uw certificaten inbrengen in de opleiding, zolang de cursus deel uitmaakt van de betreffende opleiding.
U kunt dit zelf nakijken in uw studiepad.

Voor een aantal cursussen van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid geldt een geldigheidsduur van 12 jaar:
Overeenkomstenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Goederenrecht
Burgerlijk procesrecht
Formeel strafrecht
Materieel strafrecht
Bestuursrecht
Rechtsbescherming tegen de overheid
Europees recht.
Deze beperkte geldigheidsduur is niet van toepassing op de cursussen waarvoor u vóór 1 juli 2009 heeft ingeschreven of vrijstelling heeft gekregen. Kijkt u voor meer informatie in de uitvoeringsregeling.