Lees voor

Zoeken

Zoeken

Getuigschrift

De Open Universiteit verstrekt de volgende getuigschriften: een wo-propedeutisch, een wo-bachelor- en een wo-mastergetuigschrift. Daarnaast geeft de OU dossierverklaringen af.

Meestal hoeft u uw getuigschrift niet zelf aan te vragen.
De Commissie voor de examens (CvE) neemt contact met u op, zodra zij de uitslag heeft vastgesteld. U ontvangt dan een e-mail met een persoonlijke inlogcode, waarmee u op www.ou.nl/uitreiking uw voorkeur kunt aangeven voor uitreiking (bij afronding van uw bachelor- of masteropleiding) of toezending van uw getuigschrift. U vindt hierin een overzicht van de geplande uitreikingsdata en locaties. U kunt tot uiterlijk vier weken vóór een geplande uitreiking aanmelden. Een getuigschrift van de propedeuse wordt u altijd toegezonden.

Voor een aantal getuigschriften moet u wel zelf een aanvraag indienen.
Dit geldt voor de propedeuse van de bacheloropleiding Bedrijfskunde en voor de vrije wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen, waaronder ook de Open bachelorprogramma's.

 Aanvraagformulier getuigschrift

Dossierverklaring
Een dossierverklaring is een overzicht van alle cursussen die u met succes heeft doorlopen en waarvan u de certificaten heeft ontvangen. Deze cursussen mogen niet voorkomen op een eerder afgegeven propedeutisch, bachelor-, of mastergetuigschrift.
Een aantal vakgroepen biedt korte focusopleidingen aan. Bij afronding hiervan kunt u een focusdiploma aanvragen. Dit is een variant op een dossierverklaring. U kunt wel meerdere focusdiploma's aanvragen waarin deels dezelfde cursussen staan. Een dossierverklaring moet altijd schriftelijk worden aangevraagd met bovenstaand aanvraagformulier. Wilt u ook een cijferlijst ontvangen, vermeld dit dan op het aanvraagformulier bij punt 15.

Aandachtspunten
Uw getuigschrift wordt eenmalig verstrekt. Het getuigschrift of de dossierverklaring wordt afgegeven op uw wettige naam, dat wil zeggen de naam die vermeld staat op de in onze administratie aanwezige kopie van uw identiteitsbewijs.