Lees voor

Zoeken

Zoeken

Getuigschrift

De Open Universiteit (OU) verstrekt de volgende getuigschriften: een wo-propedeutisch, een wo-bachelor- en een wo-mastergetuigschrift. Daarnaast geeft de OU dossierverklaringen af. Uw behaalde graad wordt opgenomen in het Diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Bij een wo-bachelorgetuigschrift of een wo-mastergetuigschrift ontvangt u ook een Engelstalig diplomasupplement.

Meestal hoeft u uw getuigschrift niet zelf aan te vragen.
De Commissie voor de examens (CvE) neemt contact met u op, zodra de uitslag van uw laatste tentamen is vastgesteld en u daarmee aan alle verplichtingen voor uw opleiding voldoet. U ontvangt dan een e-mail met een persoonlijke inlogcode, waarmee u op www.ou.nl/uitreiking uw voorkeur kunt aangeven voor uitreiking (bij afronding van uw bachelor- of masteropleiding) of toezending van uw getuigschrift. U vindt hier per faculteit een overzicht van de geplande uitreikingsdata en locaties. U kunt tot uiterlijk vier weken voor een geplande uitreiking aanmelden. Een getuigschrift van de propedeuse wordt u altijd toegezonden.

Voor een aantal getuigschriften moet u wel zelf een aanvraag indienen.
Dit geldt voor de propedeuse van de bacheloropleiding Bedrijfskunde en voor de vrije wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen, waaronder ook de Open bachelorprogramma's. U vraagt een getuigschrift aan met het formulier Getuigschriftaanvraag.

Dossierverklaring
Een dossierverklaring is een overzicht van alle cursussen (ook van verschillende wetenschapsgebieden) die u met succes heeft doorlopen en waarvan u certificaten heeft ontvangen. Het is niet mogelijk om meer dan één (verschillende) dossierverklaring aan te vragen. Deze cursussen mogen niet voorkomen op een eerder afgegeven propedeutisch, bachelor-, of mastergetuigschrift.
Een aantal faculteiten biedt korte focusopleidingen aan. Bij afronding hiervan kunt u een focusdiploma aanvragen. Dit is een variant op een dossierverklaring. U kunt wel meerdere focusdiploma's aanvragen waarin deels dezelfde cursussen staan. Een dossierverklaring moet altijd schriftelijk worden aangevraagd met het het formulier Getuigschriftaanvraag. Wilt u ook een cijferlijst ontvangen, vermeld dit dan op het aanvraagformulier bij punt 21.

Aandachtspunten
Uw getuigschrift wordt eenmalig verstrekt. Op het getuigschrift of de dossierverklaring staat de naam waarmee u bekend bent in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA Persoonsregistratie). Er staat een maximale termijn van acht weken voor afgifte van het getuigschrift. Zijn er belemmeringen dan kan dit de afgifte vertragen of verhinderen.
De voorzitter van de CvE ondertekent uw getuigschrift. Deze datum geldt als afstudeerdatum.