Lees voor

Zoeken

Zoeken

Getuigschrift

De Open Universiteit verstrekt de volgende getuigschriften: een wo-propedeutisch, een wo-bachelor- en een wo-mastergetuigschrift. Daarnaast geeft de OU dossierverklaringen af. Uw behaalde graad wordt opgenomen in het Diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Meestal hoeft u uw getuigschrift niet zelf aan te vragen.
De Commissie voor de examens (CvE) neemt contact met u op, zodra zij de uitslag heeft vastgesteld. U ontvangt dan een e-mail met een persoonlijke inlogcode, waarmee u op www.ou.nl/uitreiking uw voorkeur kunt aangeven voor uitreiking (bij afronding van uw bachelor- of masteropleiding) of toezending van uw getuigschrift. U vindt hier per faculteit een overzicht van de geplande uitreikingsdata en locaties. U kunt tot uiterlijk vier weken vóór een geplande uitreiking aanmelden. Een getuigschrift van de propedeuse wordt u altijd toegezonden.

Voor een aantal getuigschriften moet u wel zelf een aanvraag indienen.
Dit geldt voor de propedeuse van de bacheloropleiding Bedrijfskunde en voor de vrije wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen, waaronder ook de Open bachelorprogramma's. 

 Aanvraagformulier getuigschrift

Dossierverklaring
Een dossierverklaring is een overzicht van alle cursussen die u met succes heeft doorlopen en waarvan u de certificaten heeft ontvangen. Deze cursussen mogen niet voorkomen op een eerder afgegeven propedeutisch, bachelor-, of mastergetuigschrift.
Een aantal faculteiten biedt korte focusopleidingen aan. Bij afronding hiervan kunt u een focusdiploma aanvragen. Dit is een variant op een dossierverklaring. U kunt wel meerdere focusdiploma's aanvragen waarin deels dezelfde cursussen staan. Een dossierverklaring moet altijd schriftelijk worden aangevraagd met bovenstaand aanvraagformulier. Wilt u ook een cijferlijst ontvangen, vermeld dit dan op het aanvraagformulier bij punt 15.

Aandachtspunten
Uw getuigschrift wordt eenmalig verstrekt. Op het getuigschrift of de dossierverklaring staat de naam waarmee u bekend bent in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA Persoonsregistratie).