Lees voor

Zoeken

Zoeken

Inschrijven

U schrijft in voor een cursus. Starten met de studie kan op elk gewenst moment. U heeft geen diploma nodig en hoeft geen toelatingsexamen te doen om te kunnen starten met een bachelorcursus of een bacheloropleiding. De enige voorwaarde is dat u 18 jaar of ouder bent.
De inschrijfduur is per cursus 12 maanden. Binnen deze periode zijn studiebegeleiding en drie tentamenkansen inbegrepen. Ook ontvangt u het bijbehorende studiemateriaal. De 12 maanden gaan in op het moment dat uw inschrijving is verwerkt.
Voor het plannen van uw studie vindt u de actuele informatie over begeleiding, de tentamenvorm en tentamendata in de uitgebreide cursusbeschrijving. Ook ziet u meteen of de cursus waarvoor u wilt inschrijven leverbaar is en of er voorkennis geadviseerd wordt dan wel vereist is.
U kunt inschrijven voor een cursus uit een masteropleiding als u formeel bent toegelaten tot de masteropleiding. Lees meer over toelating tot de masteropleidingen.
Heeft u een doctoraaldiploma bij de Open Universiteit behaald en bent u toelaatbaar tot de masteropleiding, dan kunt u ook inschrijven voor cursussen uit de betreffende masteropleiding. Wilt u weten of u toelaatbaar bent, vraag dan een adviesgesprek aan.

Inschrijfmogelijkheden bachelorcursussen

Cursus U schrijft in en studeert per cursus. Een cursus bestaat uit één of meer modulen. Iedere module omvat 4,3 studiepunten (EC) of een veelvoud hiervan.
Startpakket  Bestaat uit de twee vaste inleidende modulen van een opleiding. Het startpakket is de ideale manier om kennis te maken met een vakgebied en met ons studiesysteem. Bij het startpakket hoort intensieve begeleiding met aandacht voor een effectieve aanpak en planning van de studie. Ook als u niet van plan bent een hele opleiding te volgen, kunt u voor het startpakket inschrijven. 

Heeft u voor 1 september 2014 ingeschreven voor een cursus, dan kunt u tot 31 augustus 2015 nog één te betalen tentamenkans kopen. Dit is alleen mogelijk als de cursus nog getentamineerd wordt. In alle andere gevallen moet u opnieuw inschrijven voor de cursus.

Hoe inschrijven?
U zoekt de cursus(sen) waarvoor u wilt inschrijven op in Studieaanbod en klikt in de Studiemand op ‘Toevoegen'. Hierna logt u in op mijnOU. Heeft u nog geen inloggegevens, dan registreert u zich eerst. Via mijnOU logt u ook eenmalig in op DigiD om u te legitimeren. Uw gegevens worden uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA Persoonsregistratie) en het Diplomaregister opgehaald. Uw eventueel eerder behaalde graad (of getuigschrift) en te betalen collegegeld worden hierdoor in de meeste gevallen direct getoond.
Woont u in het buitenland of schrijft u in voor een niet WHW-cursus, dan legitimeert u zich niet via DigiD. In dat geval voegt u een scan van uw legitimatiebewijs (paspoort of Europese identiteitskaart) toe aan uw eerste inschrijving. Uw gegevens worden na inschrijving gecontroleerd om te bepalen of u wettelijk of instellingscollegegeld betaalt. Buitenlandse studenten die in Nederland wonen en een burgerservicenummer (BSN) hebben, moeten bij een eerste inschrijving een kopie van een verblijfsdocument opsturen.
Volgt u een opleiding aan de Open Universiteit, dan kunt u vanuit uw online studiepad inschrijven. Is digitaal inschrijven niet mogelijk, dan kunt u ook inschrijven door een schriftelijk inschrijfformulier in te vullen.
U kunt bij het inschrijven een afwijkend verzend- en/of factuuradres opgeven.
 Inschrijfformulier 2014-2015
 Inschrijvingsvoorwaarden per 1 september 2014
 Inschrijfformulier 2015-2016
 Inschrijvingsvoorwaarden per 1 september 2015

Deze voorwaarden gelden bij individuele inschrijving als student bij de Open Universiteit. Bij inschrijving op basis van een samenwerkingsovereenkomst met een andere onderwijsinstelling kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Lees meer over de kosten.