Lees voor

Zoeken

Zoeken

Inschrijven

Bij de Open Universiteit kunt u studeren per cursus of meerdere cursussen combineren in een bachelor- of masteropleiding of een korte studie. De voorwaarde is dat u 18 jaar of ouder bent. Bij uw eerste inschrijving stuurt u een kopie van een geldig paspoort of Europese identiteitskaart mee. Gebruikt u uw identiteitskaart als legitimatiebewijs, dan ontvangen wij ook graag een kopie van de achterzijde. Hier staat namelijk uw burgerservicenummer (BSN) op.

De inschrijfduur is per cursus 14 maanden. Binnen deze periode zijn studiebegeleiding en drie tentamenkansen inbegrepen. Ook ontvangt u het bijbehorende studiemateriaal. De 14 maanden gaan in op het moment dat uw inschrijving is verwerkt.

Inschrijfmogelijkheden

 Cursus U schrijft in en studeert per cursus. Een cursus bestaat uit één of meer modulen. 
 StartpakketBestaat uit de twee vaste inleidende modulen van een (bachelor-)opleiding. Het startpakket is de ideale manier om kennis te maken met een vakgebied en met ons studiesysteem. Bij het startpakket hoort intensieve begeleiding met aandacht voor een effectieve aanpak en planning van de studie. Ook als u niet van plan bent een hele opleiding te volgen, kunt u voor het startpakket inschrijven.
 Studiepakket  Bestaat uit minimaal drie modulen naar eigen keuze. U krijgt ook voor eerder ingeschreven maar nog niet afgeronde cursussen, opnieuw 14 maanden inschrijfrechten inclusief drie tentamenkansen per cursus (mits de cursus nog getentamineerd wordt).

Lukt het niet de cursussen binnen de inschrijfduur af te ronden dan kunt u ook (zolang de cursus wordt getentamineerd) een verlenging of een tentamenpakket kopen.

Wanneer inschrijven?
U kunt op elk gewenst moment digitaal inschrijven. In de uitgebreide cursusbeschrijving staat actuele informatie over begeleiding, de tentamenvorm en tentamendata, handig voor het plannen van uw studie. Ook ziet u meteen of de cursus waarvoor u wilt inschrijven leverbaar is en of er ingangseisen gelden. U schrijft in door in uw Studiemand op 'Toevoegen' te klikken. Geeft u de voorkeur aan schriftelijk inschrijven, gebruik dan het inschrijfformulier.

U kunt bij het inschrijven een afwijkend verzend- en/of factuuradres opgeven.

 Inschrijfformulier 2013-2014
 Inschrijvingsvoorwaarden per 1 september 2013

Deze voorwaarden gelden bij individuele inschrijving als student bij de Open Universiteit. Bij inschrijving op basis van een samenwerkingsovereenkomst met een andere onderwijsinstelling kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Lees meer over de kosten.