Lees voor

Zoeken

Zoeken

Inschrijven

Bij de Open Universiteit kunt u studeren per cursus of meerdere cursussen combineren in een bachelor- of masteropleiding of een korte studie. De voorwaarde is dat u 18 jaar of ouder bent. De inschrijfduur is per cursus 14 maanden. Binnen deze periode zijn studiebegeleiding en drie tentamenkansen inbegrepen. Ook ontvangt u het bijbehorende studiemateriaal. De 14 maanden gaan in op het moment dat uw inschrijving is verwerkt.
U kunt op elk gewenst moment inschrijven. Voor het plannen van uw studie vindt u de actuele informatie over begeleiding, de tentamenvorm en tentamendata in de uitgebreide cursusbeschrijving. Ook ziet u meteen of de cursus waarvoor u wilt inschrijven leverbaar is en of er ingangseisen gelden.

Inschrijfmogelijkheden

 Cursus U schrijft in en studeert per cursus. Een cursus bestaat uit één of meer modulen. 
 StartpakketBestaat uit de twee vaste inleidende modulen van een (bachelor-)opleiding. Het startpakket is de ideale manier om kennis te maken met een vakgebied en met ons studiesysteem. Bij het startpakket hoort intensieve begeleiding met aandacht voor een effectieve aanpak en planning van de studie. Ook als u niet van plan bent een hele opleiding te volgen, kunt u voor het startpakket inschrijven.
 Studiepakket  Bestaat uit minimaal drie modulen naar eigen keuze. U krijgt ook voor eerder ingeschreven maar nog niet afgeronde cursussen, opnieuw 14 maanden inschrijfrechten inclusief drie tentamenkansen per cursus (mits de cursus nog getentamineerd wordt).

Lukt het niet de cursussen binnen de inschrijfduur af te ronden dan kunt u tot 1 september 2014 (zolang de cursus wordt getentamineerd) een verlenging of een tentamenpakket kopen.

Hoe inschrijven?
U kiest de cursus(sen) waarvoor u wilt inschrijven en klikt in de Studiemand op ‘Toevoegen'. Hierna logt u in op mijnOU. Heeft u nog geen inloggegevens, dan registreert u zich eerst. Via mijnOU logt u ook eenmalig in op DigiD om u te legitimeren. Uw gegevens worden uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA Persoonsregistratie) en het Diplomaregister opgehaald. Uw eventueel eerder behaalde graad (of getuigschrift) en te betalen collegegeld worden hierdoor in de meeste gevallen direct getoond.
U kunt ook inschrijven door een schriftelijk inschrijfformulier in te vullen.
Woont u in het buitenland of schrijft u in voor een niet WHW-cursus, dan legitimeert u zich niet via DigiD. In dat geval voegt u een scan van uw legitimatiebewijs (paspoort of Europese identiteitskaart) toe aan uw eerste inschrijving. Uw gegevens worden na inschrijving gecontroleerd om te bepalen of u wettelijk of instellingscollegegeld betaalt.

U kunt bij het inschrijven een afwijkend verzend- en/of factuuradres opgeven.

 Inschrijfformulier 2013-2014
 Inschrijfformulier 2014-2015
 Inschrijvingsvoorwaarden per 1 september 2013

Deze voorwaarden gelden bij individuele inschrijving als student bij de Open Universiteit. Bij inschrijving op basis van een samenwerkingsovereenkomst met een andere onderwijsinstelling kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Lees meer over de kosten.