Lees voor

Zoeken

Zoeken

Laatste tentamendata

Wordt een cursus uit het aanbod genomen, dan kunt u deze cursus nog gedurende een beperkte periode afronden. In het Overzicht laatste tentamendata vindt u de cursussen die beperkt getentamineerd worden. U ontvangt hiervan geen persoonlijk bericht.
Na de laatste tentamendatum is het niet meer mogelijk om een tentamen voor de betreffende cursus af te leggen.
Op uw bewijs van inschrijving staat de einddatum van uw inschrijving. Deze kan afwijken van de datum van de laatste tentamenmogelijkheid.

 Overzicht laatste tentamendata