Lees voor

Zoeken

Zoeken

Download brochure

Blijf op de hoogte

Vraag lerarenbeuraan

Lerarenbeurs

Wat is een lerarenbeurs en voor wie is het?

De lerarenbeurs is bedoeld voor bevoegde leraren in het primair of voortgezet onderwijs, of het middelbaar of hoger beroepsonderwijs. Met het geld uit de beurs worden studiekosten betaald en in de meeste gevallen ook de vervanging op school.

Lerarenbeurs: alleen bachelor- en masteropleidingen

Vanaf 2012 geldt de Lerarenbeurs uitsluitend voor erkende bachelor- en masteropleidingen. Voor korte opleidingen kunt u in overleg met uw werkgever mogelijk nog gebruik maken van de bestaande nascholingsbudgetten of de nieuwe profesionaliseringsgelden.

Beurs aanvragen?

De aanvraagperiode voor de Lerarenbeurs 2016-2017 loopt van 1 april 2016 tot en met 30 juni 2016. Het aantal studiepunten (EC) van de te volgen opleiding bepaalt de mogelijke maximale duur van de Lerarenbeurs. Voor iedere 30 EC die uw studie omvat, heeft u recht op één jaar Lerarenbeurs tot een maximum van drie jaar. U moet minimaal 15 EC per jaar behalen om de beurs te behouden.

Brin- en Isatcodes

De Brin-code van de Open Universiteit is 22NC. De Isat-codes van onze opleidingen vindt u in onderstaand document.

 Isat-codes opleidingen Open Universiteit