Lees voor

Zoeken

Zoeken

Nieuws voor studenten

Studenten nieuwsbrief en Nieuwsplaza
Via de wekelijkse nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van wijzigingen in het programma, van de begeleidingsbijeenkomsten of tentamendata. Ook wordt u geïnformeerd over studienieuws binnen en buiten de Open Universiteit en wordt u geattendeerd op bijeenkomsten en workshops in de studiecentra.
U kunt alle nieuwsartikelen nalezen op Nieuwsplaza.

Modulair
Als student van de Open Universiteit ontvangt u vier keer per jaar het studentenblad Modulair. Dit is het blad voor achtergronden, interviews, opinie en debat. Zo komen in Modulair studenten en wetenschappelijk medewerkers aan het woord. Ook vindt u er studienieuws van de faculteiten en een overzicht van recent afgestudeerde studenten.
U ontvangt (e)Modulair tot 12 maanden na het verstrijken van de inschrijfduur van uw cursussen of als u alle cursussen succesvol heeft afgerond. Ook als afgestudeerde (alumnus) blijft u Modulair ontvangen. Op www.ou.nl/Modulair vindt u de eerdere jaargangen in het digitale archief.
Modulair verschijnt op:

  • 11 september 2015
  • 11 december 2015.

 Modulair juni 2015
 Masterbijlage Modulair juni 2015