Lees voor

Zoeken

Zoeken

Studeren met een functiebeperking

De Open Universiteit biedt afstandsonderwijs aan. Dit betekent dat u niet naar colleges hoeft te gaan, maar thuis studeert. Het studietempo bepaalt u zelf. Zo kunt u met een functiebeperking of (chronische) ziekte een universitaire opleiding volgen. 
 
Wat is een functiebeperking?
Onder functiebeperking wordt verstaan alle aandoeningen die (vooralsnog) blijvend van aard zijn en een belemmering kunnen vormen bij het volgen van een studie of die tot studievertraging kunnen leiden.

Individuele aanpak
Wij hebben veel ervaring met het ondersteunen van studenten met een beperking. Omdat de aard en ernst van de handicap verschilt kunt u, voor u aan de studie begint, aangepaste voorzieningen aanvragen.

Voorzieningen
Onderstaand wordt per functiebeperking aangegeven welke voorzieningen mogelijk zijn.
Heeft u specifieke vragen dan kunt u contact opnemen met de Adviseur Studeren met een functiebeperking via telefoonnummer +31 (0)45 576 28 88 of via drempelsweg@ou.nl.

 Brochure Studeren met een functiebeperking