Lees voor

Zoeken

Zoeken

Studiepad

Volgt u een bachelor- of masteropleiding (of een schakelprogramma), dan kunt u digitaal de actuele vorderingen van uw studie bekijken. Uw studiepad geeft een overzicht van het afgelegde, lopende en resterende studiepad van uw opleiding.

Raadplegen studiepad
U opent uw studiepad via mijnOU.

Uw studiepad bestaat uit minimaal drie tabbladen:

  • Algemeen
    Uw naam, studentnummer, opleiding en reeds behaalde studiepunten. 'Peildatum studieresultaten' geeft aan wanneer uw studiepad voor het laatst is bijgewerkt.
  • Opleidingsfase
    Het reeds afgelegde, lopende en resterende studiepad. Wijzigingen worden dagelijks doorgevoerd.
  • Niet ondergebracht/overig
    Cursussen die niet in de opleiding zijn ondergebracht. De Toetsingscommissie beslist of een cursus alsnog of definitief niet in het studiepad wordt geplaatst.
Volgt u meerdere opleidingen dan kunt u in het eerste blok achter 'opleiding:' de opleiding kiezen waarvan u het studiepad wilt raadplegen. Wanneer uw studiepad wordt aangepast, bijvoorbeeld vanwege een individuele regeling, krijgt u de melding dat uw studiepad niet beschikbaar is. Wij zorgen ervoor dat u uw studiepad zo snel mogelijk weer kunt raadplegen.

Digitaal inschrijven
Achter elke cursus waarop nog geen studieresultaat is ingebracht en waarvoor u niet bent ingeschreven kunt u op 'Inschrijven' klikken. Er opent dan een nieuw venster met de cursusbeschrijving. Hier kunt u de cursus toevoegen aan uw Studiemand. Wilt u voor meerdere cursussen inschrijven, wissel dan tussen de vensters van de studiemand en uw studiepad om de cursussen in uw studiemand te plaatsen.
Woont u in Nederland dan logt u bij het inschrijven ook eenmalig in op DigiD om u te legitimeren. Uw persoonsgegevens, eventueel eerder behaalde graad (of getuigschrift) en te betalen collegegeld worden in de meeste gevallen direct getoond. Via DigiD worden namelijk uw gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA Persoonsregistratie) en het Diplomaregister opgehaald.
Woont u in het buitenland of schrijft u in voor een niet WHW-cursus dan legitimeert u zich niet via DigiD. In dat geval wordt de hoogte van het collegegeld bij het verwerken van uw inschrijving vastgesteld.

Vragen?
U stelt uw vraag over uw studiepad via het envelop-icoontje in uw studiepad. Eerst ziet u extra informatie per faculteit waar uw vraag misschien al wordt beantwoord. Is dit niet het geval, vul dan het vragenformulier in. Vermeld hierbij uw studentnummer en de opleiding die u volgt.
Heeft u langer dan twee jaar geleden voor het laatst tentamen gedaan of ingeschreven voor een cursus? Dan kunt u uw studiepad niet meer raadplegen totdat u opnieuw inschrijft of tentamen doet. Wilt u voordat u uw studie weer oppakt eerst uw actuele studiepad raadplegen, reageert u dan via het contactformulier.