Lees voor

Zoeken

Zoeken

Studiepad

Volgt u een bachelor- of masteropleiding (of een schakelprogramma), dan kunt u digitaal de actuele vorderingen van uw studie bekijken. Uw studiepad geeft een overzicht van het afgelegde, lopende en resterende studiepad van uw opleiding.

Raadplegen studiepad
U opent uw studiepad via mijnOU.

Uw studiepad bestaat uit minimaal drie tabbladen:

  • Algemeen
    Uw naam, studentnummer, opleiding en reeds behaalde studiepunten. 'Peildatum studieresultaten' geeft aan wanneer uw studiepad voor het laatst is bijgewerkt.
  • Opleidingsfase
    Het reeds afgelegde, lopende en resterende studiepad. Wijzigingen worden dagelijks doorgevoerd.
  • Niet ondergebracht/overig
    Cursussen die niet in de opleiding zijn ondergebracht. De facultaire toetsingscommissie beslist of een cursus alsnog of definitief niet in het studiepad wordt geplaatst.

Volgt u meerdere opleidingen dan kunt u in het eerste blok achter 'opleiding:' de opleiding kiezen waarvan u het studiepad wilt raadplegen. Wanneer uw studiepad wordt aangepast, bijvoorbeeld vanwege een individuele regeling, krijgt u de melding dat uw studiepad niet beschikbaar is. Wij zorgen ervoor dat u uw studiepad zo snel mogelijk weer kunt raadplegen.

Digitaal inschrijven
Achter elke cursus waarop nog geen studieresultaat is ingebracht en waarvoor u niet bent ingeschreven kunt u op 'Inschrijven' klikken. Er opent dan een nieuw venster met de cursusbeschrijving. Hier kunt u de cursus toevoegen aan uw Studiemand. Uw persoonlijke gegevens zijn al ingevuld. Wilt u voor meerdere cursussen inschrijven, wissel dan tussen de vensters van de studiemand en uw studiepad om de cursussen in uw studiemand te plaatsen.

Vragen?
U stelt uw vraag over uw studiepad via het envelop-icoontje in uw studiepad. Eerst ziet u extra informatie per vakgroep waar uw vraag misschien al wordt beantwoord. Is dit niet het geval, vul dan het vragenformulier in. Vermeld hierbij uw studentnummer en de opleiding die u volgt.
Heeft u langer dan twee jaar geleden voor het laatst tentamen gedaan of ingeschreven voor een cursus? Dan kunt u uw studiepad niet meer raadplegen totdat u opnieuw inschrijft of tentamen doet. Wilt u voordat u uw studie weer oppakt eerst uw actuele studiepad raadplegen, reageert u dan via het contactformulier.