Lees voor

Zoeken

Zoeken

Tentamen buitenland

Voor studenten met de Nederlandse nationaliteit bestaat de mogelijkheid om buiten Europa regulier schriftelijke en computergebaseerde tentamens af te leggen. Dit kan bij Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland waar een officiële Nederlandse vertegenwoordiger aanwezig is zoals een ambassade, consulaat-generaal of een consulaat. Er worden geen tentamenfaciliteiten verleend als er uitsluitend een honorair consul aanwezig is. Is er in een land geen Nederlandse vertegenwoordiging, dan kunt u overwegen het tentamen in een buurland af te leggen. Wanneer het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) bemiddelt, is de tentaminering afhankelijk van de mogelijkheden ter plekke. Bemiddelt het ministerie niet, dan kunt u geen tentamen afleggen.

Woont u binnen Europa dan maakt u de tentamens in een van onze Nederlandse of Vlaamse studiecentra .
Voor studenten met de Belgische nationaliteit geldt dat het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken helaas niet bemiddelt. U kunt dus alleen tentamens afleggen in België of Nederland. 

Regulier schriftelijk tentamen/computergebaseerd groepstentamen (CBG) buitenland
U legt de regulier schriftelijke tentamens en computergebaseerde groepstentamens (CBG) op dezelfde dag af als in Nederland. U kunt slechts één tentamen per dag afleggen. Indien u geen tentamen kunt afleggen tijdens de vastgelegde periodes, kunt u een gemotiveerd en ondertekend verzoek indienen bij de Commissie voor de examens. Er wordt dan naar een oplossing gezocht.
CBG-tentamens worden in het buitenland niet via de computer afgenomen. U ontvangt een papieren versie van het tentamen.

Computergebaseerde individuele tentamens (CBI) buitenland
Computergebaseerde individuele tentamens (CBI) kunt u afleggen gedurende de week van de reguliere tentamenperiode en de week erna.
Dit geldt niet voor het steunpunt UNA van de Open Universiteit op Curaçao. Daar kan alleen een CBI-tentamen worden afgelegd in de week van de reguliere tentamenperiode.
CBI-tentamens worden in het buitenland niet via de computer afgenomen. U ontvangt een papieren versie van het tentamen.

 Tentamenperiode  Sluitingsdatum aanmelden               
 24 t/m 26 augustus 2015  8 weken voor tentamenperiode
 9, 10 en 12 november 2015 8 weken voor tentamenperiode
 1 t/m 3 februari 2016 8 weken voor tentamenperiode
 11 t/m 13 april 2016 8 weken voor tentamenperiode
 20 t/m 22 juni 2016 8 weken voor tentamenperiode
 22 t/m 24 augustus 20168 weken voor tentamenperiode

De geleidelijke invoering van computergebaseerde toetsing kan van invloed zijn op het tentamenrooster. Op Nieuwsplaza staat actuele tentameninfo. Hier informeren wij u over wijzigingen van tentamendata, tentamenvorm en toegestane hulpmiddelen.

Niet alle cursussen kunnen in het buitenland worden gevolgd of getentamineerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan practica en presentaties. In een aantal gevallen is het noodzakelijk een tentamen in Nederland af te leggen. Houd hiermee rekening bij het maken van uw studieplanning en informeer voordat u inschrijft voor een cursus naar eventuele mogelijkheden. Mondelinge tentamens worden alleen in Nederland afgenomen. U kunt een ondertekend en gemotiveerd verzoek indienen voor een afwijkende tentamenvorm.

Kosten
Er wordt door de Open Universiteit per tentamen 64 euro in rekening gebracht voor de extra dienstverlening. U ontvangt hiervoor een acceptgiro. Deze kosten worden ook in rekening gebracht als u zich heeft aangemeld voor een herkansing en achteraf blijkt dat u geslaagd bent of de tentamenzitting geen doorgang kan vinden omdat u verhinderd bent of de desbetreffende instantie gesloten is. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken bemiddelt voor landen buiten Europa en brengt hiervoor 157 euro per tentamen in rekening.