Lees voor

Zoeken

Zoeken

Verlenging inschrijfduur en Tentamenpakket

Binnen de inschrijfduur van 14 maanden heeft u voor elke cursus drie gratis tentamenkansen. Als u deze tentamenkansen heeft verbruikt en/of uw inschrijfrechten zijn verlopen, heeft u tot 1 september 2014 drie mogelijkheden om alsnog tentamen te doen (zolang de cursus nog wordt getentamineerd).

Verlengen van de inschrijfduur 
Een verlenging van uw inschrijfduur kost 91 euro en geeft recht op het éénmaal afleggen van alle tentamenonderdelen van de betreffende cursus, binnen een periode van acht maanden. Bestaat het tentamen uit een opdracht, dan moet u deze binnen acht maanden inleveren. U verlengt de inschrijfduur van uw cursus met het formulier Aanvraag verlenging inschrijfduur cursus/scriptie. U meldt zich daarnaast apart aan voor het tentamen.

Tentamenpakket
Wilt u tentamen doen voor vier (of meer) cursussen, dan is inschrijven voor een tentamenpakket interessant.
Een tentamenpakket kost 320 euro en geeft recht op het drie keer afleggen van alle tentamenonderdelen van de openstaande cursussen, binnen een periode van 14 maanden. U schrijft in voor een tentamenpakket door het Aanvraagformulier tentamenpakket op te sturen.

Studiepakket
U krijgt automatisch gedurende 14 maanden hernieuwde rechten voor uw onafgeronde cursussen als u inschrijft voor een studiepakket. Dit is inclusief drie nieuwe tentamenkansen per cursus. Uw eerdere nog niet benutte tentamenkansen vervallen. Een studiepakket bestaat uit minimaal drie nieuwe modulen.

U hoeft niet direct aansluitend aan uw inschrijving een studiepakket, verlenging of tentamenpakket te kopen. Als wij uw inschrijving verwerkt hebben, heeft u toegang tot Studienet, OpenU, SURFspot, Academia en de digitale bibliotheek. Ook kunt u weer deelnemen aan eventuele begeleidingsbijeenkomsten. Wacht u tot uw inschrijving verwerkt is voordat u aanmeldt voor het tentamen. U heeft anders nog geen hernieuwde inschrijfrechten. Hierdoor wordt uw aanmelding als een te betalen tentamenkans geregistreerd en ontvangt u een factuur van 91 euro. Deze kosten worden niet gecrediteerd.

Inschrijven voor een studiepakket, tentamenpakket of verlenging is per 1 september 2014 niet meer mogelijk. U kunt voor een cursus waarvoor u voor 1 september 2014 heeft ingeschreven tussen 1 september 2014 en 31 augustus 2015 nog één te betalen tentamenkans kopen (mits de cursus nog getentamineerd wordt).

Deze mogelijkheden gelden bij individuele inschrijving als student bij de Open Universiteit. Bij inschrijving op basis van een samenwerkingsovereenkomst met een andere onderwijsinstelling kunnen afwijkende voorwaarden gelden.