Dag van de Leraar
Op 5 oktober 2017 verzorgt het Welten-instituut een aantal leeractiviteiten, lezingen, workshops en demonstraties tijdens de Dag van de Leraar in Heerlen. Op deze dag, georganiseerd door de schoolbesturen LVO (cluster Parkstad), SVO|PL en Citaverde (afd. Vmbo) komen circa 1200 docenten, onderwijsondersteunend personeel, schoolmanagement en andere stakeholders bij elkaar om een dag lang samen met elkaar en van elkaar te leren.

Professionaliseringswensen

Het Parkstad Limburg Theater wordt voor deze dag omgetoverd in een soort onderwijsfestival met keynotes, good practice workshops, inspiratiesessies en netwerkplekken. Het thema van de dag is: Zaaien, groeien, bloeien en oogsten. Het Welten-Instituut zal direct aan het thema bijdragen door een kortlopend onderzoek naar professionaliseringswensen van leraren te koppelen aan deze dag. De onderzoeksresultaten worden deels direct teruggekoppeld en deels - na analyse - met de schoolbesturen gedeeld. De directe terugkoppeling verzorgt prof. dr. Marjan Vermeulen. In haar presentatie gaat ze in op vragen als: Hoe kun je de schoolorganisatie zo inrichten dat scholen naast optimale leeromgevingen voor leerlingen ook als rijke leeromgevingen voor leraren functioneren? Wat hebben leraren daar voor nodig? Wat kunnen scholen daarvoor bieden? Maar ze gaat ook in op de uitkomsten op de vraag 'Voor mijn verdere professionele ontwikkeling wil ik …' die is gesteld bij aanmelding voor deze dag.

Nieuwe technologieën

Verder verzorgt het Welten-instituut een aantal presentaties en demonstraties over technologie ondersteund leren. Wat kun je in de school en buiten de schoolmuren met de moderne tools en geavanceerde technologieën? Er zijn demonstraties van de presentatietrainer, AR-Learn (een programmeertool om mobiele games te ontwikkelen) en DojoIBL (een interactieve leeromgeving voor onderzoekend leren).

Lees meer in het nieuwsbericht.