Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
$altText
Bachelor Informatiekunde (BSc)
Informatica en informatiekunde | 180 EC
Code BIK-2019-2020
Deze opleiding biedt u een goed beeld van ICT binnen een organisatie en hoe daarin te opereren. Vragen als ‘Welke eisen moet je stellen aan een informatiesysteem?’, ‘Hoe kom je erachter wat de klant precies wil?’, en ‘Hoe implementeer je het gebouwde systeem in een bedrijfssituatie?’ komen daarbij aan bod. U krijgt een uitstekende vakinhoudelijke basis, zodat u als projectleider, analist of adviseur in een ICT-omgeving verder kunt groeien. Bovendien is er ruime aandacht voor de praktijk. Zo kunt u straks ICT-toepassingen initiëren, mede ontwikkelen, de ontwikkeling van ICT-systemen begeleiden en adviseren over de toepassing van deze systemen.
 
Kijk voor een korte impressie in de snapshots van de cursussen van Informatica en Informatiekunde.
 
Hoogst gewaardeerde bacheloropleiding Informatiekunde in de Nationale Studenten Enquête 2018.

Algemeen

Introductie

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Informatiekunde wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
 
De bacheloropleiding Informatiekunde van de Open Universiteit leidt wetenschappelijke professionals op die kunnen opereren op het snijvlak van organisatie en ICT. Het zijn bruggenbouwers die zowel de technische kant van ICT begrijpen als de meer menselijke en organisatorische kant van ICT. De bacheloropleiding Informatiekunde (Information Science) is door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) geaccrediteerd. De wo-masteropleidingen Business Process Management and IT (BPMIT) en informatiekunde masters aan andere universiteiten sluiten hierop aan.
 
De opleiding start met de cursussen Inleiding Informatiekunde en Inleiding Informatica, welke als doel hebben een goed beeld te geven van wat je kan verwachten van de bachelor Informatiekunde en Informatica aan de Open Universiteit. Na het volgen van deze cursussen zou je een keuze moeten kunnen maken voor een van de opleidingen doordat je weet bij welke onderwerpen je interesse ligt.
 
De totale studie heeft een omvang van 180 EC en bij voltijds studeren duurt de studie typisch 3 jaar. Bij een deeltijds studietempo van 30 EC per jaar kunt u de opleiding in 6 jaar afronden. De studiepunten zijn als volgt verdeeld over de verschillende onderdelen van de opleiding:
- 10 EC starttraject (Inleiding Informatica en Inleiding Informatiekunde);
- 25 EC academische competenties;
- 20 EC afstudeerproject;
- 95 EC opleiding gebonden cursussen;
- 30 EC vrije keuzeruimte.
 
Wanneer u reeds op hbo- of wo-niveau cursussen heeft bepaald dan kunt u deze inbrengen in de opleiding en een vliegende start maken waardoor u de opleiding sneller kunt afronden. U leest meer hierover bij Vrijstellingen. 
 

Beschrijving

De bacheloropleiding Informatiekunde bevindt zich op het snijvlak van de vakgebieden informatica en managementwetenschappen. De opleiding biedt niet alleen een degelijke en technisch georiënteerde basis maar geeft ook een goed zicht op de context van ict binnen een bedrijfssituatie en hoe daarin te opereren. Hierdoor zijn informatiekundigen in staat om te doorzien hoe organisatorische en maatschappelijke vraagstukken kunnen worden opgelost met behulp van ICT. Daarvoor maken ze gebruik van technieken voor het modelleren en analyseren van informatiesystemen en de organisatie. Ook hebben ze gevoel voor de menselijke kant van ICT en de impact die ICT kan hebben op zowel mensen en organisaties. Ook denken ze na over de ethische aspecten van het gebruik van data en informatiesystemen.
 
De multidisciplinaire benadering van de Informatiekundige komt ook goed tot uitdrukking in de verschillende leerlijnen die u binnen de opleiding zult doorlopen. Deze leerlijnen zijn:

A. Programmeren en technologie: Verschaft een voldoende technische basis met betrekking tot het ontwikkelen van informatiesystemen en de onderliggende infrastructuur. Doel van de basis is niet het zelf kunnen ontwikkelen van systemen maar wel het kunnen optreden als sparring partner van technisch specialisten.
 
B. Modelleren en systeemontwikkeling: Verschaft een gedegen basis met betrekking tot methoden en technieken voor de analyse en het ontwerp van informatiesystemen. Bekwaamheid in het formuleren van requirements en het modeleren van informatiesystemen, vanuit verschillende invalshoeken, zijn van belang in de communicatie met de organisatie/eindgebruikers en ontwikkelaars.
 
C. Data- en informatiemanagement: Verschaft een gedegen basis met betrekking tot plannen, inrichten en beheren van de informatievoorziening binnen organisatie. Daarbij zal er nadrukkelijk ook aandacht zijn voor het strategische karakter van de informatievoorziening en het gebruik van data ter ondersteuning van de besluitvorming.
 
D. Projectmanagement: Verschaft een gedegen basis met betrekking tot de aansturing van projecten gericht op de implementatie van informatiesystemen. Verschillende fasen van de projectlevenscyclus zullen hierbij aanbod komen, zoals inrichten, beheersen en uitvoering.
 
E. Organisatie en bedrijfsvoering: Verschaft een voldoende basis met betrekking tot de inrichting en aansturing van processen en organisaties. Naast organisatorische aspecten spelen ook bedrijfseconomische aspecten een rol en zijn van belang voor de besluitvorming binnen organisaties. Kennis over deze onderwerpen is van belang omdat de implementatie van informatiesystemen hier vaak direct van invloed op is dan wel als een beperkende factor hiervoor optreedt.
 
F. Academische competenties en onderzoek: Verschaft een gedegen basis van academische competenties die thuishoren in elke wetenschappelijk bacheloropleiding. Deze dragen bij aan een analytische denk en werkhouding en bereiden voor op het doen van wetenschappelijk onderzoek. 
 
Na afronding van de bacheloropleiding Informatiekunde bezit u de internationaal gangbare titel van Bachelor of Science in Information Science (BSc). Maar al voordat u de titel behaald hebt, plukt u de vruchten van uw studie. Veel van het geleerde kunt u toepassen in uw werk. U kunt desgewenst uw studievoortgang aantonen bij uw werkgever met de door u behaalde cursuscertificaten. Dit kan al een positief effect op uw carrière hebben.
 

Bedoeld voor

Voor iedereen met een brede interesse van ICT en dan vooral het ontwerp, bouw en implementatie van informatiesystemen in organisaties en de maatschappij.

Arbeidsperspectief

U krijgt een uitstekende vakinhoudelijke basis zodat u als projectleider, analist of adviseur in een ict-omgeving verder kunt groeien. De vraag naar professionals met een affiniteit met ICT blijft onverminderd hoog waardoor het arbeidsperspectief goed is.

Titel

Bachelor of Science (BSc). 
Deze titel is internationaal erkend.

Diploma

Getuigschrift wo-bachelor.

Studieduur

Indicatie bij een studietempo van 30 EC per jaar en zonder vrijstelling: 
propedeuse 2 jaar 
postpropedeuse 4 jaar.

Aanmelden

Startmoment

De cursus Inleiding informatiekunde start twee keer per jaar.

Aanmelden

Bij een bacheloropleiding meldt u zich per cursus aan.
Lees meer over aanmelden.

Vrijstelling

Heeft u in het verleden een wo- of hbo-opleiding afgerond, dan komt u in aanmerking voor vrijstelling. Lees meer....

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen. 
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden.  
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Informatiekunde wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
 
Standaardbegeleiding (telefonisch of e-mail), elektronische begeleiding via internet. Afhankelijk van de cursus ook online groepsbijeenkomsten. 
Lees meer op de betreffende cursussites.

Samenstelling

Structuur opleiding

Vrije ruimte
Voor de invulling van de vrije ruimte kunt u kiezen uit bachelorcursussen of minoren van de Open Universiteit.

Inhoud kwartielen

Propedeuse (60 studiepunten)
MB0602 Basis academische vaardigheden
IB2102 Enterprise modeling
IB0102 Inleiding informatica
IB0202 Inleiding informatiekunde
IB0402 Logica, verzamelingen en relaties
IB0502 Model-Driven Development
MB0902 Management accounting
IB1002 Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen
IB1102 Objectgeoriënteerd programmeren
MB0202 Organisatiekunde
MB0502 Projectmanagement: inrichten van projecten
IB0302 Relationele databases
 
Postpropedeuse (70 studiepunten)
IB3302 Business analytics
IB1402 Communicatievaardigheden
MB1302 Gedrag in organisaties
IB2202 Kennismanagement
MB0802 Kwaliteits- en procesmanagement
MB0206 Methoden en technieken van onderzoek
IB2402 Practicum informatiekunde
MB1002 Projectmanagement: beheersen van projecten
MB1902 Projectmanagement: implementeren van ERP-systemen
IB2502 Requirements voor informatiesystemen
IB3102 Software engineering
IB3402 Strategisch informatiemanagement
 
Vrije ruimte (ten minste 30 studiepunten)
 
Afstudeeropdracht (20 studiepunten)
IB9702 Voorbereiden afstuderen Informatiekunde
IB9806 Afstudeerproject bachelor informatiekunde
 

Tentaminering

U sluit elke cursus af met een tentamen. Een tentamen kan uit een of meer tentamenonderdelen bestaan. De tentamens worden in principe afgenomen in de studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Als u een tentamen met succes afrondt (cijfer 6 of hoger) ontvangt u een erkend certificaat. In de cursusbeschrijving op Studieaanbod ziet u hoe de cursus getentamineerd wordt.

Meer informatie

Extra informatie

 
Studiedag 
Voor alle studenten zijn er vier studiedagen aan het begin van een kwartiel.  
Alle studenten die met de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde of de masteropleiding Computer Science of Software Engineering bezig zijn, worden van harte uitgenodigd voor de startdag. Deelname is kosteloos.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.ou.nl/-/informatica-studiedag.

Contactpersonen

Voor vragen over de opleiding kunt u contact opnemen met de studie-adviseur Janine Voncken of via info@ou.nl.

Accreditatie

De opleiding is NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) geaccrediteerd.

Beoordelingen

De informatiekunde opleiding staat op de eerste plaats in de Keuzegids Universiteiten 2019.