Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Daarom maken wij gebruik van cookies.
Hiermee kunnen wij ook advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u pagina’s delen via social media.
Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Meer lezen
Bachelor Milieu-natuurwetenschappen (BSc)
Natuurwetenschappen | 180 EC
Code BMW-2017-2018
U wilt een actieve bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving? Dan is deze opleiding precies wat u zoekt. In de bachelor besteden we aandacht aan deze maatschappelijke uitdaging vanuit een natuurwetenschappelijke basis. U krijgt inzicht in wetenschappelijk onderzoek naar actuele milieuvraagstukken op uiteenlopende terreinen, zoals een veranderend klimaat, de invloed van voeding op gezondheid, de complexiteit van duurzame energiesystemen, bodem en water, omgevingsbeleid en duurzaam ondernemen. U leert daarbij wetenschappelijke tools en methoden te hanteren, zoals geografische informatiesystemen en analyse van omgevingsbeleid.
 

Algemeen

Introductie

De opleiding is gedeeltelijk vernieuwd en bestaat nu uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Milieu-natuurwetenschappen 2017-2018 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Vraagt u zich ook wel eens af welke wereld wij nalaten aan toekomstige generaties? Maakt u zich ook zorgen over hoe wij en onze kinderen het hoofd moeten bieden aan de gevolgen van klimaatverandering? De vervuiling van onze oceanen met plastic afval? De ingrepen in ons voedsel door de voedingsmiddelenindustrie? U kunt zich nu inzetten aan de transitie naar een duurzame samenleving door te starten met de opleiding Milieu-natuurwetenschappen!
Milieuproblemen signaleren, analyseren en oplossen. Kritisch kijken naar onze relatie met de omringende wereld. Zoeken naar producten en productieprocessen die beter aansluiten bij de natuurlijke processen. Dat zijn de leidraden in de bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen.

Competenties

De opleiding geeft u basiskennis over biologie, geologie, scheikunde, natuurkunde en wiskunde. Kenmerkend is de integratie van natuurwetenschappen met de gamma- en alfawetenschappen. In de postpropedeuse ligt het accent op de wetenschappelijke benadering van de milieuproblematiek, waarin via diagnose en onderzoek naar interventie wordt toegewerkt.

Na afronding van de bacheloropleiding beschikt u over de volgende competenties:
- Het vermogen om, met ondersteuning, bij te dragen aan het wetenschappelijk in kaart brengen van een milieuprobleem, en dit probleem nader te definiëren (diagnosecompetentie).
- Het vermogen om, met ondersteuning, bij te dragen aan het onderzoeken van een milieuprobleem vanuit een natuurwetenschappelijke invalshoek, en de wetenschappelijke rapportage daarover aan het milieuwerkveld (onderzoekscompetentie).
- Het vermogen om, met ondersteuning, bij te dragen aan het ontwerpen en beschrijven van duurzame oplossingsrichtingen voor milieuproblemen (interventiecompetentie).

Als afgestudeerde bent u werkzaam in beleidsfuncties op academisch niveau bij overheden, organisaties en onderzoeksinstituten.

Titel

Bachelor of Science (BSc).
Deze titel is internationaal erkend.

Diploma

Getuigschrift bachelor.

Studieduur

Indicatie bij een studietempo van 30 EC per jaar en zonder vrijstelling:
propedeuse 2 jaar
postpropedeuse 4 jaar.

Aanmelden

Toelichting aanmelden

Bij een bacheloropleiding meldt u per cursus aan.

Vrijstelling

Heeft u in het verleden een wo- of hbo-opleiding afgerond of voor een deel afgerond, dan komt u in aanmerking voor vrijstelling. Lees meer....

Startmoment

U kunt op elk gewenst moment starten. Echter we adviseren u te beginnen met de introductiecursussen Aarde, mens en milieu in september of februari.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden.
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.
 
Halvering collegegeld eerstejaars
Op dit moment is een wetsvoorstel Verlaging Collegegelden in behandeling bij het parlement. Dat zal mogelijk leiden tot verlaagde tarieven – halvering van het verschuldigde wettelijk collegegeld – met ingang van studiejaar 2018/19 voor bepaalde groepen eerstejaars studenten. Dat wil zeggen voor bepaalde groepen studenten die in het studiejaar 2018/19 voor het eerst met een opleiding aan een universiteit of hogeschool beginnen (startdatum van de eerste inschrijving ligt op of na 1 september 2018). De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 26 april 2018 aangenomen. De Eerste Kamer moet de plannen echter nog goedkeuren.
De meest actuele informatie is te vinden op de pagina Halvering collegegeld eerstejaars vanaf studiejaar 2018-2019 op de website van de Rijksoverheid.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

De opleiding is gedeeltelijk vernieuwd en bestaat nu uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Milieu-natuurwetenschappen 2017-2018 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding (telefonisch of e-mail), online begeleiding via de digitale leeromgeving. Bovendien wordt elke cursus begeleid op één van onze vier themadagen. Afhankelijk van de cursus vinden naast de begeleiding op themadagen ook groepsbijeenkomsten en online klas begeleidingen plaats.
Lees meer op de betreffende cursussites.

Samenstelling

Toelichting samenstelling

De bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten (EC) verdeeld over twee fasen:
propedeuse (60 EC)
postpropedeuse (120 EC)

De propedeusefase heeft een inleidend karakter, de postpropedeusefase geeft een verdieping van kennis en inzicht. De kern van de bacheloropleiding is voor alle studenten hetzelfde. Daarnaast kan een student zijn eigen studietraject invullen via vrije ruimte en aanschuifonderwijs, en keuze van afstudeerproject. De opdrachten van de verplichte module Academische Vaardigheden kunnen na de propedeuse verspreid over het verdere bachelortraject uitgevoerd worden. Van het gebonden keuzeblok kiest u 60,7 EC uit 65,9 EC. Het Virtueel milieuadviesbureau 1 is gericht op het verwerven van academische competenties en vaardigheden. Het Virtueel milieuadviesbureau 2 vormt de afsluiting van de opleiding. Hier vindt uw onderzoeksproject plaats waarin opgedane kennis, inzicht en vaardigheden toegepast worden op opdrachten van opdrachtgevers uit het werkveld.

Samenstelling

Propedeuse (60 studiepunten)
NB0102 Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen
NB0202 Aarde, mens en milieu 2 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen
NB0302 Wiskunde voor milieuwetenschappen
NB0402 Levenswetenschappen: evolutie
NB0502 Scheikunde voor milieuwetenschappen 1
NB0602 Geologie rondom plaattektoniek: ruimtelijke processen in de ondergrond
NB0702 Levenswetenschappen: fysiologie
NB0802 Geïntegreerd practicum natuurwetenschappen
NB0902 Gegevens en gevolgtrekkingen
NB1002 Natuurkunde voor milieuwetenschappen
NB1102 Milieubeleid: theorie en praktijk
NB1202 Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling
 
Postpropedeuse Gebonden keuzedeel (65 studiepunten kiezen uit 67,2 studiepunten)
N14211 Geologie rondom ijstijden
NB1402 Scheikunde voor milieuwetenschappen 2
NB1502 Voeding en gezondheid
NB1602 Ecosystems and Human Well-being
N42112 Organismen in hun omgeving: toxicologie en afweersystemen
NB1802 Energy Analysis
NB1902 Bodem en water; een stroomgebiedbenadering
N43211 Gedrag en effecten van contaminanten: een introductie in de milieuchemie
NB2102 Geographical Information Systems (GIS)
NB2202 Regional Governance: Policy Analysis, Evaluation and Design
NB2302 Voedselveiligheid
NB2402 Environmentally Improved Production
NB2502 Corporate Responsibility for Sustainable Development
 
Vrije ruimte (30 studiepunten
Afstudeeropdracht (25 studiepunten)
NB9904 Virtueel milieuadviesbureau 1: Onderzoeksmethoden
NB9906 Virtueel milieuadviesbureau 2: BSc Afstudeeronderzoek
 

Meer info