Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Bachelor Psychologie
Psychologie | 180 EC
Code BPS-2019-2020
Deze opleiding biedt u een stevige wetenschappelijke basis om een breed scala aan psychologie-gerelateerde vragen te kunnen beantwoorden. Vragen die betrekking hebben op het gedrag van mensen, psychische problemen, omgevingsfactoren, erfelijkheid, stress, de kunst van leidinggeven, et cetera. De nadruk ligt op vier competenties die belangrijk zijn om als psycholoog te kunnen werken: kennis, interventie, diagnostiek en onderzoek. Al deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding. 

Algemeen

Introductie

De bacheloropleiding Psychologie van de Open Universiteit is een academische opleiding, waarin u kennis maakt met de belangrijkste basisvakken en toepassingsgebieden van de psychologie. Naarmate u verder in de opleiding komt, wordt deze psychologische kennis steeds meer verdiept. Het is belangrijk dat afgestudeerde psychologen wetenschappelijk onderzoek kunnen doen, psychologische diagnoses kunnen stellen, interventies kunnen ontwikkelen en uitvoeren, en academische vaardigheden bezitten zoals schrijven en presenteren. Daarom onderscheiden we binnen de opleiding vier opleidingsleerlijnen: onderzoek, diagnostiek, interventie en academische vaardigheden. 
Naast een verplicht programma aan cursussen kunt u kiezen voor extra verdieping of juist verbreding van diverse vakgebieden van de psychologie in het gebonden keuzeblok.

Beschrijving

Waarom gedragen mensen zich zoals zij doen? Hoe ontstaan psychische problemen? Zijn verschillen in intelligentie en persoonlijkheid erfelijk, of bepaald door de omgeving? Hoe beïnvloeden mensen elkaar? Is leidinggeven kunst of kunde? Hoe ga ik om met stress? De bacheloropleiding psychologie geeft u een stevige wetenschappelijke basis om deze vragen te beantwoorden. De antwoorden vertellen iets over anderen én over onszelf. Psychologie is een boeiend en relevant wetenschapsgebied. Psychologen houden zich bezig met gedrag van mensen. Zij proberen het gedrag te verklaren en –indien nodig- te veranderen. Psychologen kom je dan ook overal tegen: in de geestelijke gezondheidszorg, in het bedrijfsleven, maar ook in het onderwijs of bij de overheid.
 
De bacheloropleiding Psychologie van de OU is een deeltijdopleiding die goed gecombineerd kan worden met een baan en een sociaal leven. Ons onderwijs kenmerkt zich door persoonlijk en activerend online onderwijs. U bestudeert de nieuwste inzichten op het terrein van de psychologie, u maakt online verwerkingsopdrachten, u volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en u bent online in contact met medestudenten en docenten. Al onze docenten hebben hart voor psychologie-onderwijs en willen u graag kennis laten maken met het wetenschapsgebied van de psychologie. Om ervoor te zorgen dat u uw bacheloropleiding vlot kunt afronden is de opleiding in kwartielen gestructureerd, waarbij er tegelijkertijd goede mogelijkheden zijn om flexibel te studeren. Samen met een studieadviseur bepaalt u uw eigen studietraject om effectief en efficiënt te kunnen studeren.

Competenties

De opleiding legt nadruk op vier competenties die belangrijk zijn om als psycholoog te kunnen werken: kennis, interventie, diagnostiek en onderzoek. Deze competenties komen als een rode draad in de opleiding terug. 
Daarnaast biedt de bacheloropleiding: 
 
- kennis over en kritische reflectie op vraagstukken over psychologie, arbeid en organisatie, gezondheid, levensloop en ziekte;
- kennis over methoden van psychologische diagnostiek; 
- vaardigheden in het samenstellen van rapportages, gebaseerd op onderzoek, praktijkbeoefening of literatuurstudie.

Titel

Bachelor of Science (BSc). 
Deze titel is internationaal erkend.

Diploma

Getuigschrift bachelor.

Studieduur

Indicatie bij een studietempo van 30 studiepunten per jaar, geen vrijstellingen en een studiebelasting van 15 tot 20 uur per week:
 
- propedeuse 2 jaar;  
- postpropedeuse 4 jaar.

Aanmelden

Startmoment

De bacheloropleiding start met de cursus Inleiding in de psychologie, met een vast startmoment in september en in februari. Door het bijwonen van de facultatieve bijeenkomsten krijgt u een uitgebreide oriëntatie op de inhoud van de opleiding. Tevens krijgt u geïntegreerde studievaardigheden aangereikt, volgt u een serious game en onder begeleiding van de docent bereid u zich optimaal voor op het eerste deeltentamen.
 
Maar u kunt ook op andere momenten starten met de opleiding. Een deel van de cursussen heeft een vast startmoment, maar bij variabele cursussen is het mogelijk om op elk moment in het jaar te starten. Kijk in het Jaarrooster bachelor Psychologie 2019-2020 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Aanmelden

U meld zich eerst voor de opleiding aan om daarna in te schrijven voor de gewenste cursussen. 
De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment.
Voor cursussen met een vast startmoment kunt u zich tot 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden. Voor cursussen met een variabel startmoment kunt u zich op elk gewenst moment aanmelden.
Lees hier meer over aanmelden.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst in verband met de diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de studie worden gebruikt.

Vrijstelling

Heeft u reeds een wo- of hbo-opleiding afgerond, dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstellingen.
Lees meer....

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden. 
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

Elke cursus biedt begeleiding via de digitale leeromgeving. Cursussen met een vast startmoment hebben daarnaast begeleiding in de vorm van practica of bijeenkomsten gedurende het kwartiel. Tijdens de verplichte practica oefent u bijvoorbeeld vaardigheden op het gebied van gespreksvoering en gespreksmodellen.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kunt u terecht voor de face-to-face bijeenkomsten en de tentamens. In de cursusbibliotheek kunt u het studiemateriaal inzien.

Samenstelling

Structuur opleiding

De bacheloropleiding bestaat uit een aantal cursussen verdeeld over twee fasen:  
- propedeuse;  
- postpropedeuse.  

In de propedeuse en de postpropedeuse zijn de cursussen verplicht. Daarbij kiest u uit het gebonden keuzeblok, als onderdeel van de postpropedeuse, een aantal minorcursussen die (liefst) aansluiten op de mastervariant naar keuze.
De vrije ruimte bestaat uit 20 studiepunten. Voor de invulling van de vrije ruimte kunt u kiezen uit bachelorcursussen of minoren van de Open Universiteit. U rondt de opleiding af met de bachelorthesis, een eindopdracht waarin u uw onderzoeksvaardigheden toepast.

Inhoud kwartielen

Kijk in het jaarrooster voor de samenstelling van deze opleiding. Vanuit het jaarrooster kunt u vervolgens doorklikken naar de beschrijvingen van de afzonderlijke cursussen.

Meer informatie

Contactpersonen

Overweegt u om de bacheloropleiding te gaan volgen, maar wenst u eerst een adviesgesprek, neem dan contact op met één van onze studieadviseurs.

Beoordelingen

In de Keuzegids Universiteiten 2019 (vergelijking wetenschappelijke bachelors) en Keuzegids Masters 2018 scoort de Open Universiteit weer in (bijna) alle ranglijsten van de veertien universiteiten topnoteringen. Zowel in de lijst van beste universiteiten als in de ranglijsten van alle studierichtingen waarin de Open Universiteit opleidingen aanbiedt. Vooral de inhoud van het programma, docenten, studeerbaarheid, toetsing en wetenschappelijke vorming worden bij de bacheloropleiding positief gewaardeerd. De bacheloropleiding is door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd en staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Zie ook www.ou.nl/rankings.