Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
$altText
Bachelor Informatica (BSc)
Informatica en informatiekunde | 180 EC
Code BTI-2019-2020
Deze opleiding is uitermate geschikt voor informatici die verder willen groeien in hun functie als adviseur, programmeur, ontwerper of beheerder van ICT-toepassingen. U krijgt een uitgebreid en diepgaand inzicht in de actuele technologische ontwikkelingen en een uitstekende vakinhoudelijke basis. U leert hoe het er nu aan toe gaat, maar gaat ook nadenken over hoe u zelf nieuwe dingen kunt onderzoeken. Zo bent u straks competent om ICT- toepassingen te initiëren, ICT-systemen te ontwikkelen, beheren en exploiteren en te adviseren over de toepassing van ICT-systemen.

Kijk voor een korte impressie in de snapshots van de cursussen van Informatica en Informatiekunde.

Algemeen

Introductie

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Informatica wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
 
Computersystemen en de bijbehorende software zijn tot in alle facetten van de hele moderne wereld doorgedrongen. En de wereld ontwikkelt zich razendsnel met steeds nieuwe mogelijkheden voor communicatie, gegevensuitwisseling en automatisering. Hoe werkt dat allemaal, wat zijn de mogelijkheden en de risico’s? Om deze vragen te beantwoorden is actuele kennis over het vakgebied informatica nodig.

Beschrijving

De opleiding start met de cursussen Inleiding informatica en Inleiding informatiekunde. Deze geven een brede inleiding in het vakgebied, en bieden u tevens de gelegenheid na te gaan of het OU-studiesysteem u goed bevalt. De wiskundige basis van de opleiding wordt gelegd in de cursussen Logica, verzamelingen en relaties en Lineaire algebra en stochastiek. 
 
Met Objectgeoriënteerd programmeren en Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren wordt een grondig begin gemaakt met de softwaretechnologielijn waartoe ook Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen wordt gerekend. In de postpropedeuse-fase wordt op de basis softwaretechnologie voortgebouwd met Datastructuren en algoritmen en Software Engineering. Ook krijgt u een verbreding en verdieping door het Programmeerpracticum en de meer theoretisch gerichte cursussen Functioneel programmeren, Concepten van programmeertalen en Formele talen en automaten. Een andere lijn in het curriculum wordt gevormd door Webapplicaties: de clientkant en het AppLab. Ook deze twee cursussen kunnen worden gerekend tot de softwaretechnologielijn. 
 
De informatiesysteemontwikkelingslijn bestaat uit Relationele databases, gevolgd door Model-Driven Development. Met het Practicum ontwerpen en implementeren rondt u de informatiesysteemontwikkelingslijn af. 
 
Naast deze twee lijnen zijn er ook verbredende cursussen op het gebied van communicatietechnologie, hardware en de relatie tussen hardware en software, zoals Computernetwerken in de propedeuse en Besturingssystemen in de postpropedeuse. De opleiding heeft ook ruimte gemaakt voor actuele onderwerpen en ontwikkelingen in de informatica. Denk aan kunstmatige intelligentie in Kunstmatige intelligentie, beveiliging in Security en IT, en software kwaliteit in Software Testen. Structurele aandacht voor de gebruikerswereld, organisatie en samenleving is noodzakelijk in de beroepspraktijk. In de opleiding leggen de verbindende cursussen het dwarsverband tussen de vakinhoudelijke pijlers, maar behandelen ze ook andere essentiële delen van het vakgebied. Ook is er aandacht voor academische competenties voor het verwerven en waarborgen van competenties als communicatie en schrijfvaardigheden die van een informaticus in de beroepspraktijk worden verwacht. 
 
De bacheloropleiding wordt afgesloten met het Afstudeerproject. Hierin werkt u samen met enkele medestudenten aan het ontwerp en de realisatie van een ICT-oplossing voor een probleem dat door een opdrachtgever/onderzoeker is ingebracht. De oplossing moet inpasbaar zijn in de context van de opdrachtgever en wetenschappelijk worden verantwoord.

Titel

Bachelor of Science (BSc). 
Deze titel is internationaal erkend.

Diploma

Getuigschrift wo-bachelor.

Studieduur

Indicatie bij een studietempo van 30 EC per jaar en zonder vrijstelling: 
propedeuse 2 jaar 
postpropedeuse 4 jaar.

Aanmelden

Startmoment

De cursus Inleiding informatica is vast en start twee keer per jaar.

Aanmelden

Bij een bacheloropleiding meldt u per cursus aan.
Lees meer over aanmelden.

Toelating

De opleiding, die start met de cursussen Inleiding Informatica  www.ou.nl/studieaanbod/ B0102 en Inleiding Informatiekunde, www.ou.nl/studieaanbod/ B0102, heeft een vast startmoment, namelijk twee keer per jaar, in september en in februari. Tijdens drie bijeenkomsten krijg je uitgebreide informatie over de cursus en de opleiding. Ook studievaardigheden kEr zijn geen toelatingseisen. Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je gewoon starten met de opleiding. Specifieke voorkennis heb je niet nodig, wel algemene kennis op havo/wvo-niveau. Het is belangrijk dat je de Nederlandse maar ook de Engelse taal goed beheerst.omen aan bod. Onder begeleiding van de docent bereid je je optimaal voor op het eerste tentamen. 

Vrijstelling

Heeft u in het verleden een wo- of hbo-opleiding afgerond, dan komt u in aanmerking voor vrijstelling. Lees meer....

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen. 
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden.  
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Informatica wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
 
Begeleiding bij de studie vindt plaats via online bijeenkomsten (of soms ook in studiecentrum Utrecht), maar in vrijwel alle gevallen voor iedere cursus slechts één keer per jaar. De cursussen Inleiding informatica en Inleiding informatiekunde worden twee keer per jaar begeleid, zodat het mogelijk is om ieder kwartiel met de opleiding te starten. Tijdens de begeleidingsbijeenkomsten komen zowel theoretische als praktische aspecten aan bod. Lees meer op de betreffende cursussites.

Samenstelling

Structuur opleiding

De bacheloropleiding bestaat uit 180 EC verdeeld over twee fasen: 
propedeuse (60 EC) 
postpropedeuse (120 EC). 
 
In de propedeuse maakt u kennis met alle actuele ICT-ontwikkelingen en verkrijgt u een brede basis op het gebied van informatica, programmatuur, communicatietechnologie en internetontwikkelingen. Na afronding van de propedeuse bent u competent om in een bedrijfscontext van beperkte complexiteit ICT-toepassingen te initiëren, ICT-systemen te ontwikkelen, de ontwikkeling van ICT-systemen te leiden, ICT-systemen te beheren en te exploiteren en te adviseren over de toepassing van ICT-systemen. De bachelorfase biedt een verdieping op genoemde terreinen, waarbij, naast praktische toepassingen, theorie en methodologie aandacht krijgen voor voldoende academische diepgang. Als afgestudeerd bachelor Informatica beschikt u over een uitstekende vakinhoudelijke basis, kunt u als adviseur of ontwerper en beheerder van ICT-toepassingen verder in uw functie groeien en bent u in aanraking gekomen met onderzoek in het informaticadomein.
De postpropedeuse van de bacheloropleiding bestaat uit een serie samenhangende cursussen in de softwaretechnologie, informatiesystemen en communicatietechnologie, waarmee de vakinhoudelijke kennis op een goed niveau komt. Het gebruikersperspectief van systemen en toepassingen is een noodzakelijke schakel tussen de vakgebieden en is dan ook een essentieel onderdeel van de bacheloropleiding. Ten slotte werken informatici in een organisatorische en maatschappelijke context. Kennis, begrip en het vermogen om dit in de dagelijkse werkzaamheden tot uiting te laten komen, worden aangeboden in meerdere cursussen. Verder zijn enkele cursussen op het gebied van wiskunde en theoretische informatica opgenomen in het curriculum. Verbreding, bijvoorbeeld richting managementwetenschappen of psychologie, kan via de vrije ruimte, bijvoorbeeld middels minoren, worden gerealiseerd. De bacheloropleiding heeft drie integrerende projecten: het Practicum ontwerpen en implementeren dat de propedeuse afsluit, het AppLab, en het Afstudeerproject, dat de gehele bacheloropleiding afsluit.

Inhoud kwartielen

Propedeuse (60 studiepunten)
IB0702 Computernetwerken
IB0802 Formele talen en automaten
IB0902 Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren
IB0102 Inleiding informatica
IB0202 Inleiding informatiekunde
IB0602 Lineaire algebra en stochastiek
IB0402 Logica, verzamelingen en relaties
IB0502 Model-Driven Development
IB1002 Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen
IB1102 Objectgeoriënteerd programmeren
IB1202 Practicum ontwerpen en implementeren
IB0302 Relationele databases
 
Postpropedeuse (70 studiepunten)
IB2602 AppLab
IB1302 Besturingssystemen
IB1402 Communicatievaardigheden
IB2702 Concepten van programmeertalen
IB1502 Datastructuren en algoritmen
IB1602 Functioneel programmeren
IB2302 Gedistribueerde algoritmen
IB2802 Kunstmatige intelligentie
IB2902 Logica en informatica
IB1802 Security en IT
IB3102 Software engineering
IB3202 Software testen
IB1902 Webapplicaties: de clientkant
IB2002 Wetenschappelijke schrijfvaardigheden
 
Vrije ruimte (30 studiepunten)
 
Afstuderen (20 studiepunten) 
IB9902 Voorbereiden afstuderen
IB9906 Afstudeerproject
 

Tentaminering

U sluit elke cursus af met een tentamen. Een tentamen kan uit een of meer tentamenonderdelen bestaan. De tentamens worden in principe afgenomen in de studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Als u een tentamen met succes afrondt (cijfer 6 of hoger) ontvangt u een erkend certificaat. In de cursusbeschrijving op Studieaanbod ziet u hoe de cursus getentamineerd wordt.

Meer informatie

Extra informatie

 
Studiedag 
Voor alle studenten zijn er vier studiedagen aan het begin van een kwartiel.  
Alle studenten die met de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde of de masteropleiding Computer Science of Software Engineering bezig zijn, worden van harte uitgenodigd voor de startdag. Deelname is kosteloos.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: https://www.ou.nl/-/informatica-studiedag.
 
Kwaliteitsbeoordelingen 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een onafhankelijk onderzoek onder studenten uit het hoger onderwijs in Nederland dat jaarlijks wordt uitgevoerd. Ook studenten van de OU nemen deel aan het onderzoek. 
De Keuzegidsen, uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), bieden informatie over de bachelor­ en masteropleidingen van alle universiteiten die per vakgebied op diverse aspecten worden vergeleken. De scores in de ranglijsten van de Keuzegidsen zijn niet alleen gebaseerd op studentoordelen uit de jaarlijkse NSE, maar ook op expertoordelen uit de visitatierapporten, opgesteld voor de accreditatie van opleidingen. In de Keuzegids Universiteiten 2017 scoorde de OU weer hoog. Topopleidingen met scores boven 76 zijn de bacheloropleidingen Informatica (78), Informatiekunde (86) en Milieu-natuurwetenschappen (86). De vijf nummer één-noteringen in de ranglijsten van hun studies zijn de bachelors Psychologie, Bedrijfskunde, Informatica, Informatiekunde en Milieu-natuurwetenschappen. De bacheloropleidingen Algemene cultuurwetenschappen en Rechtsgeleerdheid staan tweede in de landelijke ranking van deze studierichtingen. En in de Keuzegids Masters 2017 scoren zes van de negen masteropleidingen de eerste plaats in hun ranking, namelijk: Psychologie, Kunst- en cultuurwetenschappen, Computer Science, Software Engineering, Environmental Sciences en Business Process Management & IT. Op psychologie na zijn al deze opleidingen ook voorzien van het stempel ‘topopleiding’ vanwege de behaalde zeer hoge score. Onderwijswetenschappen en Management zijn tweede in hun studierichtingen. Rechtswetenschappen is vierde geworden.

Contactpersonen

Overweegt u om de bacheloropleiding te gaan volgen, neem dan contact met ons op en vraag een adviesgesprek aan met studieadviseur Janine Voncken via info@ou.nl.