Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
Kennismanagement
Informatica en informatiekunde | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IB2202
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In een kleine organisatie met één stafvergadering per maand weet iedereen waar de anderen mee bezig zijn. Naarmate een organisatie groter wordt, is er meer organisatie nodig om erachter te komen wie wat weet, wie wat kan, welk netwerk de anderen hebben. Sterker nog, vandaag de dag moeten organisaties met anderen samenwerken om hun doelen te bereiken. Dit betekent kennis met elkaar delen, samen nieuwe ervaringen opdoen (leren) en tot nieuwe inzichten komen (innoveren).
Hoe dat georganiseerd wordt, met welke technologie het wordt ondersteund en welke hindernissen men kan verwachten bij het organiseren van kennismanagementactiviteiten, leert u in de cursus Kennismanagement.
In de kenniseconomie is kennis een belangrijke productiefactor en leidt goed kennismanagement tot belangrijk concurrentievoordeel. Kennis is het toepassen van informatie in een beroepscontext; informatie bestaat op haar beurt uit data die zo worden weergegeven dat ze betekenis hebben. Anders gezegd: data zijn feiten, informatie zijn zinvol geordende feiten en kennis is toepassen van informatie.
In de wetenschappelijke literatuur zijn veel verschillende manieren om kennis te definiëren en te ordenen, zoals impliciet/expliciet, know how/know what), individueel/groepsgewijs. In de cursus worden deze en andere belangrijke zaken besproken. U leert de kernbegrippen, kernprocessen en uitdagingen van kennismanagement en de rol van informatiesystemen bij het faciliteren van kennismanagement. Vervolgens analyseert en evalueert u in een groep met medestudenten een kennismanagementprobleem in een door u gekozen organisatie. U geeft ook een onderbouwde oplossing.

Algemeen

Inhoud

In de cursus Kennismanagement staat het Engelstalige tekstboek Knowledge Management in Organizations (Hislop, Bosua & Helms, 2018) centraal. Het Nederlandse werkboek leidt de studenten door het tekstboek en geeft, waar nodig, aanvullende toelichting. De onderwerpen structureren we via het model van Heisig. De kern wordt gevormd door kennis, wat dat precies is en dat het zowel een product als een hulpmiddel kan zijn. Vervolgens komen de processen die een rol spelen bij kennismanagement aan bod. Het gaat om het creëren, verwerven, vastleggen, delen en toepassen van kennis. Hierbij komen onder andere de theorie van Nonaka en inzichten van de lerende organisatie aan de orde. De derde schil in het model wordt gevormd door de ‘enablers’ ofwel faciliterende factoren die invloed hebben op de kennismanagementprocessen. Kennis is gekoppeld aan mensen en daarom is het belangrijk te weten welke factoren bepalen of mensen bereid zijn kennis te delen. Een belangrijke factor is vertrouwen en factoren die het vertrouwen tussen mensen vergroten, bevorderen het delen van kennis.De faciliterende factoren zijn: organisatie en rollen, denk bijvoorbeeld aan communities of practice; de invloed van personeelsbeleid op kennismanagement; strategie en leiderschap en de cultuur die daaruit voortvloeit; technologie, zowel om gecodificeerde kennis op te slaan en vindbaar te maken, als technologie om betere communicatie en samenwerking mogelijk te maken; en als laatste aspect controle/meting. Ons tekstboek schrijft niets over controle/meting. Daarom hebben we daar zelf een stuk over geschreven in het werkboek en doen de studenten een opdracht: zij gaan in een bedrijf na welke kennismanagementaspecten zijn geïmplementeerd en waarom, en vervolgens geven ze een advies hoe dat verbeterd kan worden.

Leerdoelen
Deze cursus geeft een breed overzicht over het gebied van kennismanagement.

Na deze cursus bent u in staat om:
- de kernbegrippen van kennismanagement te kunnen identificeren en omschrijven;
- de kernprocessen van kennismanagement te herkennen;
- de theorieën en modellen van kennismanagement uit te leggen en toe te passen;
- de uitdagingen van kennismanagement binnen organisaties te herkennen en uit te leggen;
- de rol van informatiesystemen bij het faciliteren van kennismanagement te begrijpen;
- een analyse en evaluatie uit te voeren op een echt kennismanagementprobleem binnen een organisatie;
- een goed onderbouwd advies of een oplossingsrichting te geven voor een specifiek kennismanagementprobleem van een organisatie.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus kan pas nadat u de cursussen Inleiding informatiekunde (IB0202) en Organisatiekunde (MB0202) heeft afgerond of daarvoor bent ingeschreven of vrijgesteld conform uw online studiepad.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Deze cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

Inleiding informatiekunde, organisatiekunde, passieve beheersing van het Engels.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij de cursus wordt eenmaal per jaar begeleiding aangeboden: in kwartiel 3.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. M. Prats López
1. wo 13-02-2019 / 20.00-21.00 uur
2. wo 06-03-2019 / 20.00-21.00 uur
3. wo 03-04-2019 / 20.00-21.00 uur

Docenten

Mw. dr. R. Bosua en mw. dr. M. Prats López.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Groepsopdracht: studenten werken in groepen van vier aan de opdracht. Het voordeel van samenwerken is, dat studenten de complexe stof beter verwerken door er met elkaar over te discussiëren. Het vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product.

De opdracht bestaat uit drie onderdelen (deeltaken):
- beschrijving van de organisatie, haar kernproces en de daarbij gebruikte kennis (groepsopdracht)
- beschrijving van kennismanagement in de organisatie aan de hand van zelf gehouden interviews (groepsopdracht)
- identificeren van de uitdagingen op het gebied van kennismanagement en een beargumenteerd verbetervoorstel (individueel).
Op elk van de drie deeltaken geeft de docent feedback; daarna wordt het werkstuk ingeleverd ter beoordeling.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- Tekstboek: Hislop, Bosua & Helms, Oxford University Press, United Kingdom, fourth edition, 2018.
- Werkboek van de Open Universiteit.

Mediagebruik

Voor de bijeenkomsten via de virtuele klas dient een student over een goede internetverbinding (via een draad) en een headset te beschikken.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Daar vindt u een rooster en de link naar de virtuele klas. Ook vindt u daar per hoofdstuk uit Hislop een aantal multiplechoicevragen bij wijze van zelftoets, zodat u de studiestof beter onthoudt, en een woordenlijst Engels-Nederlands van de moeilijkste begrippen uit Hislop. U kunt er uw opdrachten inleveren en naar de discussiegroepen gaan. Hier kunt u vragen stellen over de leerstof.