Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Master Business Process Management and IT (MSc)
Managementwetenschappen | 60 EC
Code MABPM-2019-2020
Deze opleiding is zeer geschikt voor IT-analisten, business-analisten, proceseigenaren en consultants die willen doorgroeien naar een bredere en meer verantwoordelijke functie op wo-niveau. U kijkt naar de inrichting en prestaties van bestaande bedrijfsprocessen, ontwerpt nieuwe of her-ontwerpt bestaande werksystemen en zoekt naar manieren om verbeteringen voor de organisatie te realiseren. Bovendien leert u om te gaan met IT-Governance en algemeen management op IT-gebied, waarbij de rol van IT in de organisatie mede beslissend is. Tijdens de studie voert u ook concrete projecten uit, bijvoorbeeld binnen uw werksituatie.
 
Kijk voor een korte impressie in de snapshots van een aantal cursussen.
 
Meer weten over het studieaanbod in dit wetenschapsgebied? Kijk dan in de infomagazines ManagementInformatica en Data Science Management.

Algemeen

Introductie

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Business Process Management and IT wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
 
De wo-masteropleiding Business Process Management and IT is speciaal ontworpen als deeltijdopleiding. Extra aandacht voor studeerbaarheid, een duidelijke structuur en persoonlijke begeleiding zorgen voor efficiënt en effectief studeren met aandacht voor uw persoonlijke situatie. Inspirerende docenten en medecursisten, topmateriaal en een digitale leeromgeving helpen u bij een succesvolle integratie van de masteropleiding Business Process Management and IT in uw leef- en werkomgeving.

Beschrijving

Business Process Management and IT kijkt naar de inrichting en prestaties van bestaande bedrijfsprocessen. De opleiding analyseert deze met het oog op de aansluiting tussen de procesdoelstellingen en -uitkomsten en de mogelijke verbeteringen door middel van innovatieve inzet van IT. U ontwerpt nieuwe of herontwerpt bestaande werksystemen. U houdt daarbij expliciet rekening met de manier waarop verbeteringen voor de organisatie gerealiseerd kunnen worden en hoe bijvoorbeeld de organisatiebrede impact van nieuwe IT-faciliteiten goed ingebed kan worden. Verwerving of juist uitbesteding en implementatie van IT-systemen zijn hierbij belangrijke punten van aandacht.
Daarnaast wordt u geconfronteerd met IT-Governance en het algemeen management op IT-gebied, waarbij de rol van IT in de organisatie medebeslissend is. Binnen de BPMIT-opleiding wordt ook een variant Data Science Management aangeboden. Deze variant richt zich op de ontwikkelingen op het gebied van big data, data analytics en business intelligence, ook wel aangeduid met de term data science.
 
De opleiding is competentie- en productgericht. U leert tijdens uw studie academische en beroepsgerichte competenties, zoals analytisch denken, reflecteren, ontwerpvaardigheden, projectmanagement. Bij een aantal cursussen werkt u aan concrete projecten. U kunt soms ook eigen projecten inbrengen, die bijvoorbeeld in de eigen werksituatie kunnen worden uitgevoerd. In die situatie zal getoetst worden of het project aan de criteria van de opleiding voldoet.

Bedoeld voor

De masteropleiding Business Process Management and IT is geschikt voor onder andere IT-analisten, business-analisten, proceseigenaars en consultants.

Competenties

U leert de inrichting en prestaties van bestaande bedrijfsprocessen te analyseren. U leert nieuwe werksystemen te ontwerpen en bestaande te herontwerpen, expliciet rekening houdend met de manier waarop u verbeteringen voor de organisatie kunt realiseren en bijvoorbeeld de organisatiebrede impact van nieuwe IT-faciliteiten goed kunt inbedden. U wordt geconfronteerd met IT-Governance en het algemeen management op IT-gebied, dan wel met Data analytics en governance (in de data science management variant), waarbij de rol van IT en data binnen en tussen organisaties medebeslissend is. Toegevoegde waarde is onder meer de bijdrage tot de kerncompetentie en bijdrage tot onderscheid ten opzichte van de concurrentie. U ontwikkelt als het ware ‘gevoel’ voor de dilemma’s van het algemeen management.
 
Naast de hierboven genoemde meer analytische competenties is het ook noodzakelijk dat u in staat bent om met diverse belanghebbenden overeenstemming te bereiken. In deze opleiding dragen wij bij aan de verdere ontwikkeling van deze essentiële vaardigheid door veelal in groepen te werken.

Arbeidsperspectief

- IT-analist: werkzaam in de IT en met interesse om beter de brug naar de business te kunnen slaan.
U bent beter in staat de wensen van de business te vertalen in IT-requirements en ook om vanuit nieuwe mogelijkheden van IT aanbevelingen voor de business te doen.
- Business analist: werkzaam in de business en beter gebruikmakend van de mogelijkheden van IT.
U bent beter in staat om bij de analyse van bedrijfsprocessen de mogelijkheden van IT mee te nemen en ook de wensen vanuit de business te vertalen naar de IT-ondersteuning.
- Proceseigenaar: afhankelijk van de juiste inzet van IT en met interesse hier grip op te krijgen.
U bent beter in staat de behoeften vanuit uw bedrijfsproces te vertalen naar de IT-ondersteuning en ook in te schatten hoe uw proces kan verbeteren met behulp van IT.
- Consultant: beter in staat te zijn om gefundeerd advies te geven over de interactie van bedrijfsproces en IT.
U kunt op een beter niveau met klanten, zowel aan de businesskant als aan de IT-kant, communiceren,hun problemen en processen begrijpen, hun onderlinge verschillen overbruggen, en daardoor waarde toevoegen.

Titel

Als afgestudeerde mag u de titel Master of Science (MSc) in Business Process Management and IT voeren. Deze titel is internationaal erkend.

Diploma

Getuigschrift wo-master.

Studieduur

Het programma is ontworpen en geprogrammeerd op basis van twee jaar deeltijdonderwijs. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie, dan stellen we in overleg een studiepad op maat voor u op.

Aanmelden

Startmoment

Deze opleiding start in september en februari.
U kunt gedurende het gehele jaar een adviesgesprek aanvragen.
Nadat u bent toegelaten tot de masteropleiding, kunt u met uw studieadviseur een (individueel) studieplan afspreken. 
Vraag tijdig formeel toelating tot de master aan. Zonder formele toelatingsbeschikking kunt u niet inschrijven voor een mastercursus (Zie kopje Toelating).

Aanmelden

Wanneer u zich wilt aanmelden voor de masteropleiding, houden wij graag vooraf een kennismakings- en adviesgesprek met u. Dit gesprek vraagt u aan via de knop in de rechterkolom. Nadat de aanvraag door ons is ontvangen, neemt de studieadviseur contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens het gesprek wordt eerst gekeken of u op basis van uw vooropleiding toegelaten kunt worden tot de master. Als dat in orde lijkt, wordt in overleg, op basis van uw specifieke situatie, een voor u optimaal studiepad besproken.
Lees meer over aanmelden.

Toelating

Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan dient u eerst te worden toegelaten. 
Voor directe toelating tot de masteropleiding Business Process Management and IT geldt dat u in het bezit dient te zijn van een bachelorgetuigschrift op wo-niveau. Met een bachelorgetuigschrift op hbo-niveau wordt u toegelaten tot de Premaster. Dit is een schakelprogramma, waarin u de academische vaardigheden verwerft die noodzakelijk zijn om het masterprogramma succesvol te kunnen doorlopen. Na afronding van dit schakelprogramma wordt u toegelaten tot de master.
Afhankelijk van uw vooropleiding kunt u op twee manieren toelating verkrijgen tot de masteropleiding Business Process Management and IT:
- Heeft u een wo-bacheloropleiding afgerond, dan kunt u rechtstreeks instromen in de masteropleiding. U moet wel formeel toelating aanvragen.
- Heeft u een hbo-bacheloropleiding afgerond, dan bent u toelaatbaar na afronding van de premaster. Dit is een programma van academische vaardigheden met een omvang van 15 studiepunten (EC).

Vraag voor meer informatie over toelating een adviesgesprek aan.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus zijn studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden.
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Business Process Management and IT wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
 
De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. Een tutor is speciaal belast met het bewaken van de voortgang van studenten binnen de cursus. Een studieadviseur bewaakt de voortgang van uw persoonlijke studiepad over cursussen heen en fungeert als uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en problemen rondom studieaanpak en -planning. De meeste opdrachten maakt u in een groep. Het voordeel van samenwerken is dat studenten de complexe stof beter verwerken door er met elkaar over te discussiëren. Het vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product.

Flexibel online studeren
Een cursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. Het bestuderen van de leermaterialen en oefenen gebeurt bij voorkeur individueel: u studeert wanneer dit u het best uitkomt. De cursussen worden getentamineerd in de vorm van opdrachten. Bij de meeste cursussen doet u de opdrachten in groepen van drie tot vier studenten. Het voordeel van samenwerken is dat studenten de complexe stof beter verwerken door er met elkaar over te discussiëren. Het vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product.
Groepsactiviteiten brengen u in direct contact met de docent en medestudenten.

Digitale leeromgeving

Alle cursussen worden begeleid via de digitale leeromgeving. Hier vindt u bijvoorbeeld discussie- en nieuwsgroepen, elektronisch voorgeprogrammeerde studietaken, namen van docenten, digitaal studiemateriaal en online bijeenkomsten in een virtuele klas. U heeft ook toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit EBSCOhost, Google wetenschap en WorldCat.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kunt u terecht voor studiebegeleiding en -advies of andere vragen. In de cursusbibliotheek kunt u het studiemateriaal inzien. Voor sommige cursussen worden bijeenkomsten georganiseerd waar u medestudenten en docenten kunt ontmoeten. Tevens legt u schriftelijke- en online tentamens af in een studiecentrum.

Samenstelling

Structuur opleiding

De opleiding is verdeeld over twee academische jaren, waarbij ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat u vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Vertragen en versnellen is in overleg met uw mentor mogelijk. Totaal bestudeert u zeven cursussen die samen 60 studiepunten (EC) opleveren. Dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijdopleiding.

Inhoud kwartielen

Verplichte cursussen (22,5 studiepunten)
IM0003 Enterprise Architecture
IM0104 Business Processes
IM0002 Business Intelligence
 
Kies één van de volgende twee varianten (17,5 studiepunten):
1: Variant Information Systems Management
IM0403 Rule-Based Design
IM0204 IT-Governance
 
2: Variant Data Science Management
IM0503 Data Analytics
IM0304 Data Governance
 
Afstudeertraject (20 studiepunten)
IM0602 Voorbereiden afstudeeropdracht BPMIT
IM9806 Afstudeeropdracht Business Process Management and IT
 

Tentaminering

Een cursus wordt afgesloten in de tentamenweek van het betreffende kwartiel. Er kan twee keer herkanst worden: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en in de tentamenweek van het laatste kwartiel voordat de inschrijfduur van 12 maanden is verstreken. Uitzondering: de laatste herkansingsmogelijkheid van cursussen die in kwartiel 1 starten is niet aan het eind van kwartiel 4 maar in augustus.

Meer informatie

Contactpersonen

Drs. Henk Frederiks.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opleiding Business Process Management and IT geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Beoordelingen

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opleiding Business Process Management and IT geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.