Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
$altText
Master Computer Science (MSc)
Informatica en informatiekunde | 120 EC
Code MACS-2019-2020
Deze brede opleiding, gebaseerd op de pijlers softwaretechnologie en informatiesystemen, volgt op de bacheloropleiding Informatica en biedt u de mogelijkheid tot verdieping en specialisatie. Zodat u uitgroeit tot een academische ingenieur die nieuwe en bestaande uitdagingen het hoofd kan bieden. Een expert die gebruik maakt van wetenschappelijk verantwoorde methoden en technieken. U gaat onder meer aan de slag met het vinden, vergelijken, beoordelen en toepassen van wetenschappelijke inzichten in de informatica aan de hand van actuele problemen. Ook leert u systemen ontwikkelen met gebruikmaking van de nieuwste technieken en inzichten.
 
Meer weten over het studieaanbod in dit wetenschapsgebied? Kijk dan in de infomagazines Informatica en Data Science Management.
Kijk voor een korte impressie in de snapshots van de cursussen van Informatica en Informatiekunde.

Algemeen

Introductie

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Computer Science wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De wo-masteropleiding Computer Science is speciaal ontworpen als deeltijdopleiding. Extra aandacht voor studeerbaarheid, een duidelijke structuur en persoonlijke begeleiding zorgen voor efficiënt en effectief studeren met aandacht voor uw persoonlijke situatie. Inspirerende docenten en medecursisten, topmateriaal en een digitale leeromgeving helpen u bij een succesvolle combinatie van de masteropleiding Computer Science met uw werk en andere activiteiten.

Beschrijving

De wo-masteropleiding Computer Science is een brede opleiding die zich bevindt op het snijvlak van de vakgebieden informatietechnologie, software engineering en bedrijfskunde. De opleiding levert academische ingenieurs die bestaande en nieuwe uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Zij maken gebruik van wetenschappelijk verantwoorde methoden en technieken. De focus van de opleiding ligt op deelgebieden van de informatica die voor de beroepsuitoefening van belang zijn. In de masteropleiding staan verdieping, specialisatie en academische vaardigheden centraal. U krijgt zelf een grote rol en verantwoordelijkheid in het vinden, vergelijken, beoordelen en toepassen van wetenschappelijke inzichten op actuele problemen. Deze komen voort uit uw eigen context of uit onderzoek bij de Open Universiteit. De twee pijlers van de opleiding zijn software engineering en informatiesystemen. U leert systemen ontwikkelen met gebruikmaking van de nieuwste technieken en inzichten. De expliciete aandacht voor academische competenties leidt tot zelfstandig
wetenschappelijk onderzoek.

Bedoeld voor

De masteropleiding Computer Science is geschikt voor iedereen die een bachelor in de informatica of een verwant gebied heeft en werkzaam is in de ICT. Heeft u een hbo-bachelor, dan volgt u eerst een schakelprogramma. U wordt opgeleid tot academische ingenieur die nieuwe en bestaande uitdagingen het hoofd kan bieden door het ontwerpen en ontwikkelen van innovatieve systemen.

Competenties

Na het afronden van de opleiding bent u bekend met het ontwerpen, ontwikkelen, uitleveren en onderhouden van software- en informatiesystemen van hoge kwaliteit. U kunt systemen en processen afstemmen met de bedrijfsstrategie en maakt gebruik van een breed palet van technische methoden, technieken, tools en formalismen.

Arbeidsperspectief

Afgestudeerden zijn onder andere werkzaam als software engineer, softwarearchitect, informatiearchitect, CIO, tester of docent informatica.

Titel

Als afgestudeerde mag u de titel Master of Science (MSc) in Computer Science voeren. Deze titel is internationaal erkend. U mag ook de titel ingenieur (ir.) voeren.

Diploma

Getuigschrift wo-master.

Studieduur

Het programma is ontworpen en geprogrammeerd op basis van vier jaar deeltijdonderwijs. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie, dan stellen we in overleg een studiepad op maat voor u op. Deze master is vergelijkbaar met een tweejarige voltijdopleiding (120 EC).

Aanmelden

Startmoment

Deze opleiding start in september en februari.
U kunt gedurende het gehele jaar een adviesgesprek aanvragen.
Nadat u bent toegelaten tot de masteropleiding, kunt u met uw studieadviseur een individueel studieplan afspreken.

Aanmelden

Wanneer u zich wilt aanmelden voor de masteropleiding, houden wij graag vooraf een kennismakings- en adviesgesprek met u. Dit gesprek vraagt u aan via de knop in de rechterkolom. Nadat de aanvraag door ons is ontvangen, neemt de studieadviseur contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens het gesprek wordt eerst gekeken of u op basis van uw vooropleiding toegelaten kunt worden tot de master. Als dat in orde lijkt, wordt in overleg, op basis van uw specifieke situatie, een voor u optimaal studiepad besproken.
Lees meer over aanmelden.

Toelating

Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan dient u eerst te worden toegelaten. U wordt rechtstreeks toegelaten indien u in het bezit bent van een relevant bachelorgetuigschrift op wo-niveau. Indien u in het bezit bent van een relevant bachelorgetuigschrift op hbo-niveau, wordt u toegelaten nadat u eerst een schakelprogramma hebt afgerond. Hiermee vult u ontbrekende kennis aan die nodig is om de master succesvol te doorlopen. Het schakelprogramma moet afgerond zijn voordat u aan de master begint.

Voor wat betreft toelating tot de masteropleiding Computer Science geldt:
- Beschikt u over een wo-bachelorgetuigschrift Informatica, dan wordt u rechtstreeks, dus zonder schakelprogramma, toegelaten tot de master.
- Heeft u een sterk verwante hbo-bachelor behaald zoals Informatica of Technische informatica, dan kunt u worden toegelaten tot een schakelprogramma met een omvang van 7,5 tot 15 EC dat bestaat uit de Premaster formele technieken 1 en/of de Premaster formele technieken 2.
- Als u een andere hbo-bachelor in een verwant gebied zoals Bedrijfsinformatica of een technische wo-bachelor heeft behaald, dan kunt u worden toegelaten tot een schakelprogramma met een omvang van 22,5 tot 30 EC dat bestaat uit de Premaster programmeertechnieken 1 en/of de Premaster programmeertechnieken 2, de Premaster formele technieken 1 en de Premaster formele technieken 2.

Vraag voordat u toelating gaat aanvragen altijd een adviesgesprek aan. In het adviesgesprek wordt onder andere besproken hoe u schakelprogramma er naar verwachting uit zal zien.

De Premaster programmeertechnieken 1: relationele databases en objectgeoriënteerd programmeren (7,5 EC) is bedoeld voor studenten van wie de kennis over relationele databases en de basis van objectgeoriënteerd programmeren op voldoende niveau moet worden gebracht. Deze premaster veronderstelt dat u al enige kennis en vaardigheden bezit op het gebied van programmeren, waaronder sequentie, keuze- en herhalingsstructuur. De programmeertaal waarin u ervaring hebt, is niet van belang.
 
De Premaster programmeertechnieken 2: objectgeoriënteerd analyseren, ontwerpen en programmeren (7,5 EC) is bedoeld voor studenten van wie de kennis over geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren alsmede objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen op voldoende niveau moet worden gebracht.
 
De Premaster formele technieken 1: discrete wiskunde en logica (7,5 EC) is bedoeld voor studenten waarvan de kennis over discrete wiskunde en logica op voldoende niveau moet worden gebracht. De cursus veronderstelt algemene wiskunde kennis op havo niveau, waaronder getallen en verzamelingen, algebra, functies en grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden.
 
De Premaster formele technieken 2: datastructuren, formele talen, programmeertalen en security (7,5 EC) is bedoeld voor studenten waarvan de kennis over datastructuren en algoritmen, formele talen, functioneel programmeren, concepten van programmeertalen en security op voldoende niveau moet worden gebracht.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus zijn studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden.
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Computer Science wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
 
De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. Een tutor is speciaal belast met het bewaken van de voortgang van studenten binnen de cursus. Een studieadviseur bewaakt de voortgang van uw persoonlijke studiepad over cursussen heen en fungeert als uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en problemen rondom studieaanpak en -planning. Een deel van de cursussen wordt getentamineerd in de vorm van groepsopdrachten. Het voordeel van samenwerken is dat studenten de complexe stof beter verwerken door er met elkaar over te discussiëren. her vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product.
 
Flexibel online studeren
Een cursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. Het bestuderen van de leermaterialen, oefenen en indienen van opdrachten gebeurt bij voorkeur individueel: u studeert wanneer dit u het best uitkomt. Een deel van de cursussen wordt getentamineerd in de vorm van opdrachten. Bij een aantal cursussen doet u de opdrachten in tweetallen of groepen van drie tot vier studenten. Het voordeel van samenwerken is dat studenten de complexe stof beter verwerken door er met elkaar over te discussiëren. Het vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product.

Digitale leeromgeving

Alle cursussen worden begeleid via de digitale leeromgeving. Hier vindt u bijvoorbeeld discussie- en nieuwsgroepen, elektronisch voorgeprogrammeerde studietaken, namen van docenten, digitaal studiemateriaal en online bijeenkomsten in een virtuele klas.
U heeft ook toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit EBSCOhost, Google wetenschap en WorldCat.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kunt u terecht voor studiebegeleiding en -advies of andere vragen. In de cursusbibliotheek kunt u het studiemateriaal inzien. Voor sommige cursussen worden bijeenkomsten georganiseerd waar u medestudenten en docenten kunt ontmoeten. Tevens legt u schriftelijke en online tentamens af in een studiecentrum.

Samenstelling

Structuur opleiding

De opleiding is verdeeld over vier academische jaren, waarbij ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat u vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Vertragen en versnellen is in overleg met uw studieadviseur mogelijk. Totaal bestudeert u twaalf cursussen die samen 120 studiepunten (EC) opleveren. Dit is vergelijkbaar met een tweejarige voltijdopleiding.

Inhoud kwartielen

Verplichte cursussen (60 studiepunten)
IM0104 Business Processes
IM0002 Business intelligence
IM0603 Design for change
IM0003 Enterprise architecture
IM0203 Software architecture
IM0703 Software quality management
IM0803 Software security
IM0903 System verification and testing
 
Te kiezen één van de volgende twee varianten (17,5 studiepunten):
1: Variant Information Systems Management
IM0403 Rule-Based Design
IM0204 IT-Governance
 
2: Variant Data Science Management
IM0503 Data Analytics
IM0304 Data Governance
 
Afstuderen (42,5 studiepunten)
IM9605 CS Graduation assignment preparation
IM990C Computer Science Graduation Assignment
 

Tentaminering

De meeste cursussen in de master Computer Science sluit u af met een opdracht. Een enkele keer is er sprake van een schriftelijk tentamen. Schriftelijke tentamens vinden plaats op vaste data in een studiecentrum. 
Een cursus wordt afgesloten in de tentamenweek van het betreffende kwartiel. Er kan twee keer herkanst worden: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en voordat de inschrijfduur van 12 maanden is verstreken.
Uitzondering: de laatste herkansingsmogelijkheid van cursussen die in kwartiel 1 starten is niet aan het eind van kwartiel 4 maar in augustus.

Meer informatie

Extra informatie

 
Studiedag 
Voor alle studenten zijn er vier studiedagen aan het begin van een kwartiel.  
Alle studenten die met de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde of de masteropleiding Computer Science of Software Engineering bezig zijn, worden van harte uitgenodigd voor de startdag. Deelname is kosteloos. Kijk voor meer informatie en aanmelden op: https://www.ou.nl/-/informatica-studiedag.

Contactpersonen

Drs. Henk Frederiks.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opleiding Computer Science geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Beoordelingen

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een onafhankelijk onderzoek onder studenten uit het hoger onderwijs in Nederland dat jaarlijks wordt uitgevoerd. Ook studenten van de OU nemen deel aan het onderzoek. De Keuzegidsen, uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), bieden informatie over de bachelor­ en masteropleidingen van alle universiteiten die per vakgebied op diverse aspecten worden vergeleken. De scores in de ranglijsten van de Keuzegidsen zijn niet alleen gebaseerd op studentoordelen uit de jaarlijkse NSE, maar ook op expertoordelen uit de visitatierapporten, opgesteld voor de accreditatie van opleidingen. In de Keuzegids Universiteiten 2017 scoorde de OU weer hoog. Topopleidingen met scores boven 76 zijn de bacheloropleidingen Informatica (78), Informatiekunde (86) en Milieu-natuurwetenschappen (86). De vijf nummer één-noteringen in de ranglijsten van hun studies zijn de bachelors Psychologie, Bedrijfskunde, Informatica, Informatiekunde en Milieu-natuurwetenschappen. De bacheloropleidingen Algemene cultuurwetenschappen en Rechtsgeleerdheid staan tweede in de landelijke ranking van deze studierichtingen. En in de Keuzegids Masters 2017 scoren zes van de negen masteropleidingen de eerste plaats in hun ranking, namelijk: Psychologie, Kunst- en cultuurwetenschappen, Computer Science, Software Engineering, Environmental Sciences en Business Process Management & IT. Op psychologie na zijn al deze opleidingen ook voorzien van het stempel ‘topopleiding’ vanwege de behaalde zeer hoge score. Onderwijswetenschappen en Management zijn tweede in hun studierichtingen. Rechtswetenschappen is vierde geworden. Vanwege de hoge score van de Master Software Engineering kreeg de OU in 2017 de door het blad Computable georganiseerde 'ICT-opleider van het jaar Award'.