Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BMW_MAES_13009_head_large.jpg
Master Environmental Sciences (MSc)
Natuurwetenschappen | 60 EC
Code MAES-2019-2020
Bent u geïnteresseerd in milieu- en duurzaamheidsvraagstukken en de zoektocht naar effectieve oplossingen, dan is deze master u op het lijf geschreven. We leiden u op tot een academisch geschoolde milieuprofessional die niet alleen kennis verzamelt, maar die deze kennis ook toe weet te passen bij het oplossen van diverse milieuvraagstukken. Daarbij behoren competenties als analytisch denken, integratie van kennis, kritisch reflecteren en ontwerpvaardigheden. Aan het eind van de opleiding bent u in staat om de verworven kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van de milieuwetenschappen actief in te zetten voor het realiseren van een duurzame samenleving.
 

Algemeen

Introductie

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Environmental Sciences wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Milieu en duurzaamheid studeren in deeltijd? Dat kan in de wo-masteropleiding Environmental Sciences. Extra aandacht voor studeerbaarheid, een duidelijke structuur en persoonlijke begeleiding zorgen voor een efficiënt en effectief studieproces, met aandacht voor uw persoonlijke situatie. Inspirerende docenten en medestudenten, aansprekende casuïstiek, hoogwaardig leermateriaal en een flexibele digitale leeromgeving zijn voorwaarden om uit te kunnen groeien tot een zelfstandig academisch milieuprofessional.

Beschrijving

In de masteropleiding Environmental Sciences staat de interactie tussen de maatschappij en haar fysieke omgeving centraal. Deze fysieke omgeving is onlosmakelijk verbonden met die maatschappij, bijvoorbeeld via het leveren van energie, water en voedsel. Het bewaken van de kwaliteit van deze fysieke omgeving wordt als essentiële voorwaarde gezien voor een duurzame samenleving. Kenmerkende thema’s van onze opleiding zijn dan ook energie- en waterbeheer, duurzaam ondernemen, risicobeoordeling, gezondheid, natuurbeheer en technologische innovatie. Tijdens de opleiding leert u om milieuvraagstukken te analyseren en mogelijke oplossingsrichtingen aan te dragen. Enerzijds gaat het daarbij om het verzamelen en toepassen van wetenschappelijke kennis, inzichten en methoden. Denk bijvoorbeeld aan kennis over het klimaat, het ontwikkelen van nieuwe methoden om microplastics in rivierwater te detecteren en het bepalen van het duurzaamheidsgehalte van nieuwe beleids- of beheersplannen. Anderzijds gaat het om de optimale toepassing van de verworven kennis, inzichten en vaardigheden in de maatschappelijke praktijk. Denk bijvoorbeeld aan de beroepspraktijk van een wetenschappelijk onderzoeker, maar ook aan de praktijk van een bedrijfsmilieuadviseur, een milieuconsultant, een milieubeheerder of een beleidsmaker. Uiteindelijk draait het in al deze functies om het optimaal inzetten van wetenschappelijke kennis voor een duurzame samenleving.

Bedoeld voor

De masteropleiding Environmental Sciences is geschikt voor ambitieuze volwassenen die, door het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de milieuwetenschappen, een actieve bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving en die bereid zijn om tijd en energie te investeren in de realisatie van deze ambitie.

Competenties

Na het afronden van de opleiding bent u in staat:
- een diagnose te stellen: u kunt een milieuprobleem met wetenschappelijke methoden in kaart brengen, definiëren en de ernst ervan vaststellen;
- een onderzoek uit te voeren: u kunt zelfstandig een milieuprobleem onderzoeken en de resultaten rapporteren aan een wetenschappelijk publiek;
- een interventie uit te voeren: u kunt zelfstandig duurzame oplossingsrichtingen voor milieuproblemen ontwerpen, bediscussiëren en beschrijven.

Arbeidsperspectief

Afgestudeerden zijn o.a. werkzaam als milieuconsultant, milieuonderzoeker, milieufunctionaris bij een bedrijf, milieubeleidsmedewerker bij de overheid, beleidsmedewerker bij een milieuorganisatie, onderzoeker (promotie).

Titel

Als afgestudeerde mag u de titel Master of Science (MSc) in Environmental Sciences voeren.
Deze titel is internationaal erkend.

Diploma

Getuigschrift wo-master.

Studieduur

Het programma is ontworpen en geprogrammeerd op basis van twee jaar deeltijdonderwijs. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie, dan stellen we in overleg een studiepad op maat voor u op.

Aanmelden

Startmoment

Deze opleiding start in september en februari.
U kunt gedurende het gehele jaar een adviesgesprek aanvragen.
Nadat u bent toegelaten tot de masteropleiding, kunt u met de studieadviseur een individueel studieplan afspreken.

Aanmelden

Wanneer u zich wilt aanmelden voor de masteropleiding, houden wij graag vooraf een kennismakings- en adviesgesprek met u. Dit gesprek vraagt u aan via de knop in de rechterkolom. Nadat de aanvraag door ons is ontvangen, neemt de studieadviseur contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens het gesprek wordt eerst gekeken of u op basis van uw vooropleiding toegelaten kunt worden tot de master. Als dat in orde lijkt, wordt in overleg, op basis van uw specifieke situatie, een voor u optimaal studiepad besproken.
Lees meer over aanmelden.

Toelating

Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan dient u eerst te worden toegelaten. Voor toelating geldt dat u in het bezit dient te zijn van een relevant bachelorgetuigschrift op wo-niveau. Wanneer u niet direct toelaatbaar bent, kunt u eerst een schakelprogramma volgen. Hiermee vult u ontbrekende kennis aan die nodig is om de master succesvol te doorlopen. Het schakelprogramma moet afgerond zijn, voordat u aan de master begint.

Voor de toelating tot de masteropleiding Environmental Sciences geldt:
- aspirant-studenten met een (wo) BSc-diploma in de Milieu(-natuur)wetenschappen worden rechtstreeks tot de opleiding toegelaten;
- aspirant-studenten met een wo diploma (bachelor, master of doctoraal (drs.)) van een niet milieu (-natuur)wetenschappelijke opleiding kunnen na afronding van een schakelprogramma worden toegelaten;
- aspirant-studenten met een hbo-bachelor kunnen na afronding van een verkorte BSc-opleiding milieu-natuurwetenschappen worden toegelaten;
- aspirant-studenten met een hbo-bachelor kunnen er ook voor kiezen om via een schakelprogramma toegelaten te worden.

Vraag voor meer informatie over de toelatingsmogelijkheden een adviesgesprek aan.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden.
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Environmental Sciences wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. De docent bewaakt tevens de voortgang van studenten binnen de cursus. De studieadviseur bewaakt de voortgang van uw persoonlijke studiepad over cursussen heen en fungeert als uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en problemen rondom studieaanpak en planning.

Flexibel online studeren
Een cursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. Het bestuderen van de leermaterialen, oefenen en indienen van opdrachten gebeurt bij voorkeur individueel: u studeert wanneer dit u het best uitkomt. Groepsactiviteiten brengen u in direct contact met de docent en medestudenten. Voorbeelden zijn themadagen, (online) colleges en masterclasses, het bespreken van ervaringen en praktijkvoorbeelden en tentamenvoorbereiding. De online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend binnen onze online klas. Deze online klassen worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn. De themadagen zijn steeds op een zaterdag in studiecentrum Utrecht. Via de online leeromgeving heeft u toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek waar u een groot aantal digitale bronnen kunt raadplegen.

Begeleidingsbijeenkomsten

Standaardbegeleiding (telefonisch of e-mail), online begeleiding via de digitale leeromgeving. Bovendien wordt elke cursus begeleid op één van onze vier themadagen. Afhankelijk van de cursus vinden naast de begeleiding op themadagen ook groepsbijeenkomsten en online klas begeleidingen plaats.  
Lees meer op de betreffende cursussites. 
 
Themadag Aarde, 7 september 2019 
Begeleiding van: 
- NM0002 Principles of Environmental Sciences.  
 
Themadag Research, 14 december 2019
Begeleiding van:   
- NM0302 European Union, Governance and Sustainability; 
- NM0402 Environmental Health Sciences. 
 
Themadag Science 14 maart 2020
Begeleiding van: 
- NM0102 Environmental Problems: Crossing Boundaries Between Science, Policy and Society. 
 
Themadag Milieu, 16 mei 2020
Begeleiding van: 
- NM0502 The Science of Climate Change; 
- NM0702 Research proposal MSc Environmental Sciences.
 

Digitale leeromgeving

Als student heeft u toegang tot de digitale leeromgeving van de Open Universiteit. In deze leeromgeving vindt u uw cursus(sen), studietaken, discussiegroepen en aanvullende informatie over en vanuit uw faculteit(en). Het is mogelijk om bestanden te plaatsen op uw eigen persoonlijke virtuele harde schijf en die vervolgens te delen met anderen. Via de leeromgeving kunt u gemakkelijk in contact komen met medestudenten en docenten, en online informatie uitwisselen of discussiëren over lesstof.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kunt u terecht voor studiebegeleiding en –advies of andere vragen. In de cursusbibliotheek kunt u het studiemateriaal inzien. Voor sommige cursussen worden bijeenkomsten georganiseerd waar u medestudenten en docenten kunt ontmoeten. Tevens legt u schriftelijke- en online tentamens af in een studiecentrum.

Samenstelling

Structuur opleiding

De opleiding is verdeeld over twee academische jaren, waarbij ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat u vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Vertragen en versnellen is in overleg met uw studieadviseur mogelijk, bijvoorbeeld door tijdens de zomerstop een cursus te bestuderen. Totaal bestudeert u acht cursussen die samen 60 studiepunten (EC) opleveren. Dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijds-opleiding.

Inhoud kwartielen

Verplicht blok (10 studiepunten)
NM0002 Principles of Environmental Sciences
NM0102 Environmental problems: crossing boundaries between science, policy and society
 
Individueel blok (15 studiepunten kiezen, conform intakeprocedure)
NM0202 European Virtual Seminar on Sustainable Development
NM0302 European Union, Governance and Sustainability
NM0402 Environmental Health Sciences
NM0502 The Science of Climate Change
 
Afstudeertraject (35 studiepunten)
NM0702 Research Proposal MSc Environmental Sciences
NM990A Thesis MSc Environmental Sciences
NM0802 Scientific and Professional Publishing on Environment and Sustainability
 

Tentaminering

De cursussen worden afgesloten met een tentamen. In vrijwel alle gevallen bestaat het tentamen uit een schriftelijke individuele of groepsopdracht.
Een cursus wordt afgesloten in de tentamenweek van het betreffende kwartiel waarin de cursusbegeleiding plaats vindt. Er kan twee keer herkanst worden: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en voordat de inschrijfduur van 12 maanden is verstreken.

Meer informatie

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Environmental Sciences geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Beoordelingen

De NVAO heeft de kwaliteit van deze milieugerichte academische masteropleiding als “goed” beoordeeld.