Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Master Management (MSc)
Managementwetenschappen | 60 EC
Code MAMAN-2019-2020
Tijd voor de volgende stap in uw managementloopbaan? Na het volgen van deze opleiding kunt u een optimale bijdrage leveren aan het functioneren van organisaties, door problemen op het vlak van management multidisciplinair te benaderen en aan te pakken. De opleiding is ontworpen vanuit een hedendaagse benadering, waarin de complexiteit van organisaties als menselijke samenwerkingsverbanden wordt benadrukt. Voor managers is het van belang om deelgebieden van management, zoals marketing, HRM of financieel management, te overstijgen en een verbindend perspectief te bieden op de organisatie in haar omgeving. Ook dit leert u in deze opleiding.
 

Algemeen

Introductie

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Management wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De wo-masteropleiding Management is speciaal ontworpen als een deeltijdopleiding die u idealiter in twee jaar doorloopt. Extra aandacht voor studeerbaarheid, een duidelijke structuur en persoonlijke begeleiding zorgen voor efficiënt en effectief studeren met aandacht voor uw persoonlijke situatie. Inspirerende docenten en medecursisten, topmateriaal en een digitale leeromgeving helpen u bij een succesvolle combinatie van de masteropleiding Management met uw werk en andere activiteiten.

Beschrijving

De masteropleiding Management integreert functionele deelgebieden van management, zoals marketing, HRM en financieel management, en biedt een verbindend perspectief over management. Naast het overbrengen van state-of-the-art op onderzoek gebaseerde kennis over (algemeen) management, biedt de master bovenal een kritische reflectie op theorie en praktijk van managementvraagstukken.

De opleiding is ontworpen vanuit een hedendaags perspectief, waarin de complexiteit van organisaties als menselijke samenwerkingsverbanden wordt benadrukt. Managers staan voor dilemma’s waarin zij positie moeten kiezen, bij voorkeur vanuit een multidisciplinaire invalshoek. Zij nemen in een hoog tempo besluiten, verwerken informatie en geven vorm aan de toekomst van hun organisatie. De opleiding laat zien dat er niet altijd één beste oplossing is voor een probleem, maar dat managers hun weg moeten vinden in een weerbarstige praktijk vanuit uiteenlopende perspectieven en benaderingen.

Bedoeld voor

De masteropleiding Management is geschikt voor iedereen die zich verder wil verdiepen in managementtheorieën en -vaardigheden. Bijvoorbeeld bestaande managers die hun inzichten willen verbreden, aankomende managers die een breed overzicht willen verkrijgen van het vakgebied, maar ook mensen die een managementpositie ambiëren of verder willen gaan in een wetenschappelijke richting op het gebied van managementwetenschappen.

Competenties

De verworven competenties hebben betrekking op onderzoek, academische vaardigheden en inhoudelijke disciplines. Deze kerncompetenties vereisen een diepgaande academische grondhouding die in de gehele opleiding is verwerkt.
- U gebruikt hedendaagse inzichten op het gebied van management en past deze toe op de complexe werkelijkheid van het management.
- U bent in staat kritisch te reflecteren op de toepasbaarheid van deze kennis in een specifieke context binnen het bedrijfsleven, de non-profitsector of de overheid.
- U hebt geleerd om in termen van dilemma’s en paradoxen naar praktijkproblemen te kijken en te accepteren dat eenduidige optimale oplossingen voor complexe managementproblemen niet bestaan en dat het steeds om afwegingen gaat tussen uiteenlopende waarden en doelstellingen.
- U bent meer bewust van uw eigen vooronderstellingen en voorkeuren als professional op het gebied van management.

Arbeidsperspectief

Na het afronden van de opleiding kunt u doorgroeien naar een managementfunctie met meer verantwoordelijkheden, dan wel naar een functie waarin u op een academisch denk- en werkniveau kunt functioneren. Werknemers hebben waardering voor mensen die in zichzelf hebben geïnvesteerd en daardoor op een hoger niveau kunnen functioneren.

Afgestudeerden zijn o.a. werkzaam als:
- manager: u bent werkzaam in lijn/staf, general management;
- consultant: u kunt op een beter niveau met klanten communiceren, hun problemen en processen begrijpen, hun onderlinge verschillen overbruggen, en daardoor waarde toevoegen;
- onderzoeker: u bent werkzaam in academisch onderzoek op het gebied van management.

Titel

Als afgestudeerde mag u de titel Master of Science (MSc) of drs. voeren. Deze titel is internationaal erkend.

Diploma

Getuigschrift wetenschappelijke masteropleiding (wo-master).

Studieduur

Het programma is ontworpen en geprogrammeerd op basis van twee jaar deeltijdonderwijs. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie, dan stellen we in overleg een studiepad op maat voor u op.

Aanmelden

Startmoment

Deze opleiding start in september en februari.
U kunt gedurende het gehele jaar een adviesgesprek aanvragen.
In verband met het versturen van het studiemateriaal en het maken van groepsindelingen vragen we u zich uiterlijk twee weken voor de start van het kwartiel aan te melden, bij voorkeur eerder. Vraag tijdig (minimaal twee maanden voor de start van de opleiding) formeel toelating tot de master aan. Zonder formele toelatingsbeschikking kunt u niet inschrijven voor een mastercursus (Zie kopje Toelating).

Aanmelden

Wanneer u zich wilt aanmelden voor de masteropleiding, is er altijd een mogelijkheid voor een kennismakings- en adviesgesprek. Dit gesprek vraagt u aan via de knop in de rechterkolom. Nadat de aanvraag door ons is ontvangen, neemt de studieadviseur contact met u op om een afspraak te maken.
Lees meer over aanmelden.

Toelating

Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan dient u eerst te worden toegelaten. 
Voor directe toelating tot de masteropleiding Management geldt dat u in het bezit dient te zijn van een bachelorgetuigschrift op wo-niveau. Met een volledig bachelorgetuigschrift op hbo-niveau wordt u toegelaten tot de Premaster. Dit is een schakelprogramma waarin u academische vaardigheden verwerft die noodzakelijk zijn om het masterprogramma succesvol te kunnen doorlopen. Na afronding van dit schakelprogramma wordt u toegelaten tot de master. 
Afhankelijk van uw vooropleiding kunt u dus op twee manieren toelating verkrijgen tot de masteropleiding Management:
- Heeft u een wo-bacheloropleiding afgerond, dan kunt u rechtstreeks instromen in de masteropleiding. U moet wel formeel toelating aanvragen.
- Heeft u een volledige hbo-bacheloropleiding afgerond, dan bent u toelaatbaar na afronding van de Premaster. Dit is een programma van academische vaardigheden met een omvang van 15 studiepunten (EC). 
 
Vraag voor meer informatie over toelating een kenninsmakings- en adviesgesprek aan.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus zijn studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk- en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden.
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Management wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. Een tutor is speciaal belast met het bewaken van de voortgang van studenten binnen de cursus. Een studieadviseur bewaakt de voortgang van uw persoonlijke studiepad over cursussen heen en fungeert als uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en problemen rondom studieaanpak en -planning.

Flexibel online studeren
Een cursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. Het bestuderen van de leermaterialen, oefenen en indienen van opdrachten gebeurt bij voorkeur individueel: u studeert wanneer dit u het best uitkomt. Groepsactiviteiten brengen u in direct contact met de docent en medestudenten. Voorbeelden zijn (online) colleges en masterclasses, het bespreken van ervaringen en praktijkvoorbeelden, tentamenvoorbereiding, etc. De online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend binnen onze virtuele klas. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn. Via de online leeromgeving heeft u toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek waar u een groot aantal digitale bronnen kunt raadplegen.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kunt u terecht voor studiebegeleiding en advies of andere vragen. In de cursusbibliotheek kunt u het studiemateriaal inzien. Voor sommige cursussen worden bijeenkomsten georganiseerd waar u medestudenten en docenten kunt ontmoeten. Tevens legt u schriftelijke- en online tentamens af in een studiecentrum.

Samenstelling

Structuur opleiding

De opleiding is verdeeld over twee academische jaren, waarbij ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat u vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Vertragen en versnellen is in overleg met uw studieadviseur mogelijk. Totaal bestudeert u zeven cursussen (inclusief het afstudeeronderzoek) die samen 60 studiepunten (EC) opleveren. Dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijdsopleiding.
 
Versnellen is in leerjaar 1 van de masteropleiding onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Informeer bij uw studieadviseur waar u rekening mee dient te houden als u besluit om te gaan versnellen of vertragen. Leerjaar 2 kan nooit versneld worden afgerond.

Inhoud kwartielen

Cluster Advanced studies in management - ASM (30 studiepunten)
MM0003 Strategie en marketing - Advanced studies in management 1
MM0103 Organiseren en veranderen - Advanced studies in management 2
MM0203 Sturen en menselijk kapitaal - Advanced studies in management 3
MM0303 Financieel perspectief in besturen - Advanced studies in management 4
 
Gebonden keuzeblok (10 studiepunten kiezen)
MM0204 Controlling
MM0304 Financial decision making
MM0404 Governance
MM0514 Duurzaam strategisch human resource management
MM0604 Organisatieverandering en -ontwikkeling
MM0704 Marketing and supply chain management
MM0904 Strategie en innovatie
 
Afstuderen - Gebonden keuzeblok (5 studiepunten kiezen)
MM0002 Voorbereiding afstudeeronderzoek CON
MM0102 Voorbereiding afstudeeronderzoek FDM
MM0202 Voorbereiding afstudeeronderzoek GOV
MM0312 Voorbereiding afstudeeronderzoek DSHRM
MM0402 Voorbereiding afstudeeronderzoek OVO
MM0502 Voorbereiding afstudeeronderzoek MSCM
MM0602 Voorbereiding afstudeeronderzoek S&I
 
Afstuderen - verplicht deel (15 studiepunten)
MM9906 Afstudeeronderzoek managementwetenschappen
 

Tentaminering

In de cursussen van het eerste jaar maakt u opdrachten die bepalend zijn voor het eindresultaat. Bij de keuzevakken worden verschillende tentamenvormen gebruikt. Het afstudeeronderzoek wordt beoordeeld op basis van de scriptie en een afsluitend mondeling tentamen.
Een cursus wordt afgesloten in de tentamenweek van het betreffende kwartiel. Er kan twee keer herkanst worden: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en in de tentamenweek van het laatste kwartiel, voordat de inschrijfduur van 12 maanden is verstreken. Uitzondering: de laatste herkansingsmogelijkheid van cursussen die in kwartiel 1 starten is niet aan het eind van kwartiel 4, maar in augustus.

Meer informatie

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opleiding Master of Science in Management geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Beoordelingen

De opleiding scoort altijd uitstekend in de Keuzegids Hoger Onderwijs. Studenten zijn zeer tevreden over de opleiding.