Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
$altText
Master Onderwijswetenschappen
Onderwijswetenschappen | 60 EC
Code MAOW-2019-2020
De moderne samenleving heeft behoefte aan effectieve, aantrekkelijke en efficiënte leeromgevingen op scholen, de werkplek, thuis en onderweg. U draagt als expert in de onderwijswetenschappen straks zorg voor deze omgevingen. Daarvoor kijken we bij deze master naar onderwijs vanuit een onderzoeks- en ontwerpperspectief. U maakt kennis met de meest recente ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en leert u hoe u deze in een onderzoek of ontwerp gebruikt. Met deze master op zak kunt u aan de slag op scholen, bij softwarebedrijven, adviesbureaus en financiële instellingen. Na een eventuele PhD lonken banen bij universiteiten, overheidsinstellingen of de particuliere sector.
 
 

Algemeen

Introductie

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Onderwijswetenschappen wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.  

De wo-masteropleiding Onderwijswetenschappen is speciaal ontworpen als deeltijdopleiding. Extra aandacht voor studeerbaarheid, een duidelijke structuur en persoonlijke begeleiding zorgen voor efficiënt en effectief studeren. Inspirerende docenten en medestudenten, topmateriaal en een digitale leeromgeving helpen u bij een succesvolle integratie van uw ontwerp- en onderzoeksopdrachten in uw werkomgeving.

Beschrijving

De master Onderwijswetenschappen is een interdisciplinaire, wetenschappelijke masteropleiding die de vakgebieden psychologie (met name de psychologie van het leren), onderwijskunde, onderwijstechnologie en organisatie bundelt. Bij dat alles hanteren we als invalshoek het onderzoeken, analyseren, ontwerpen, inrichten en/of verbeteren van leersituaties en leeromgevingen. Elektronische systemen en hulpmiddelen zijn daarbij niet meer weg te denken. U verwerft kennis, inzichten en vaardigheden op deze terreinen die u door middel van opdrachten integreert.
In deze masteropleiding kijkt u naar onderwijs vanuit een onderzoeks- en ontwerpperspectief. U maakt kennis met de meest recente ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en leert hoe u deze in een onderzoek of ontwerp gebruikt.
De opleiding is competentie- en productgericht. U leert tijdens uw studie academische en beroepsgerichte competenties, zoals analytisch denken, reflecteren, ontwerpvaardigheden, projectmanagement. Tijdens de studie werkt u aan het vervaardigen van concrete opdrachten.
Studenten kunnen ook eigen projecten inbrengen, die bijvoorbeeld in de eigen werksituatie kunnen worden uitgevoerd. Hierbij zal getoetst worden of het project aan de criteria van de opleiding voldoet.

Bedoeld voor

Met name docenten in BO, VO, MBO, HBO en bedrijfsopleidingen/HRD volgen via een premaster de masteropleiding. Een werkkring in het onderwijs of in de wereld van de bedrijfsopleidingen/HRD is een groot voordeel, omdat kennis van en ervaring met de praktijk van leren en opleiden bekend wordt verondersteld.

Competenties

Na het afronden van de opleiding heeft u kennis van en inzicht in:
- de belangrijkste theorieën en de actuele ontwikkelingen op de terreinen van onderwijskunde en leerpsychologie;
- sociaal-wetenschappelijk en ontwerpgericht onderzoek;
- ontwerpmethodieken;
- probleemvelden in het onderwijs;
- instrumentatie van het onderwijs/leerproces.

Arbeidsperspectief

De samenleving heeft behoefte aan effectieve, aantrekkelijke en efficiënte leeromgevingen op scholen, op de werkplek, thuis en onderweg. Experts in de Onderwijswetenschappen dragen zorg voor deze effectieve omgevingen waarin leren en kennisuitwisseling gerealiseerd kunnen worden.
Onze afgestudeerden zijn vaak werkzaam als pioniers in nieuwe gebieden van leren en gebruik van nieuwe media. Zij construeren bijvoorbeeld nieuwe leeromgevingen waarmee mensen effectief en efficiënt kennis kunnen verwerven en nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen.
Mensen met een master in de Onderwijswetenschappen krijgen werk in scholen, software bedrijven, adviesbureaus en financiële instellingen. Mensen die doorgaan voor een PhD krijgen toegang tot banen bij universiteiten, overheidsinstellingen en als onderzoeker in de particuliere sector.

Titel

Als afgestudeerde mag u de titel Master of Science (MSc) in Learning Sciences voeren. Deze titel is internationaal erkend.

Diploma

Getuigschrift wo-master.

Studieduur

Het programma is ontworpen en geprogrammeerd op basis van twee jaar deeltijdonderwijs. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie, dan stellen we in overleg een studiepad op maat voor u op.

Aanmelden

Startmoment

Deze opleiding start in september en februari.
U dient officieel toegelaten te zijn of de premaster afgerond te hebben voordat u kunt starten met de masteropleiding. De sluitingsdatum voor aanmelden voor een cursus is 14 dagen voor de start van de begeleiding in het kwartiel.

Aanmelden

Nadat u officieel bent toegelaten of de premaster heeft afgerond, kunt u zich aanmelden voor de cursus of cursussen van het masterprogramma. De deadline voor inschrijven is 14 dagen vóór de start van de begeleide cursus in de kwartielenstructuur. Voor een variabele cursus kunt u na officiële toelating op ieder gewenst moment aanmelden, waarbij u zelf rekening dient te houden met de drie tentamenmomenten in uw inschrijfperiode van 12 maanden.
 
U kunt een vrijblijvend advies over uw mogelijke toelating en te volgen (premaster-)programma Onderwijswetenschappen aanvragen. U wordt dan verzocht scans (geen foto’s) van uw hbo- of wo-diploma’s en cijferlijsten te mailen naar onderwijswetenschappen@ou.nl. De studieadviseur geeft dan een individueel advies af over de door u te volgen cursussen en mogelijke vrijstellingen. Dit advies ontvangt u dan per e-mail. Aan de hand van dat advies kunt u de afweging maken om officieel toelating tot de premaster of tot de master Onderwijswetenschappen aan te vragen. 

Heeft u een hbo bachelor diploma of een hbo master diploma dan wordt u tot premaster 2 (zonder verkorting van het programma) toegelaten. U kunt dan direct officieel toelating aanvragen.
 
Lees meer over aanmelden.

Toelating

Wilt u de masteropleiding Onderwijswetenschappen gaan volgen, dan dient u eerst te worden toegelaten. Zie www.ou.nl/toelating.
Voor directe toelating geldt dat u in het bezit dient te zijn van een wo-bachelor-getuigschrift Onderwijskunde of Toegepaste Onderwijskunde of Pedagogiek of (Onderwijs-)Psychologie (c.q. ten minste 180 studiepunten behaald te hebben voor bovengenoemde ongedeelde wo-opleiding).
Een afgeronde premaster Onderwijskunde of Onderwijswetenschappen of Pedagogiek, geeft direct toegang tot de master Onderwijswetenschappen. 
 
Wanneer u niet direct toelaatbaar bent, kunt u eerst een premaster volgen. Hiermee vult u ontbrekende kennis aan die nodig is om de master succesvol te doorlopen. De premaster moet afgerond zijn, voordat u aan de master begint. Premaster 1 is bedoeld voor studenten met een wo achtergrond en premaster 2 voor studenten met een hbo achtergrond. Zie de studiegids voor meer informatie.

Vrijstelling

In de master wordt geen vrijstelling verleend op grond van een eerder behaald wo-bachelor-getuigschrift of een wo-premaster-getuigschrift.
De premaster wordt volledig gevolgd op grond van een hbo-bachelor-getuigschrift of een hbo-master-getuigschrift. 
Getuigschriften en diploma’s die afgegeven zijn voor 2004 geven geen recht op verkorting in de premaster of vrijstelling in het masterprogramma.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus zijn studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk- en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden.
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Onderwijswetenschappen wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. 
 
De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking en is ook belast met het bewaken van de voortgang van studenten binnen de cursus. Een studieadviseur bewaakt de voortgang van uw persoonlijke studiepad over cursussen heen en fungeert als uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en problemen rondom studieaanpak en -planning.
 
Flexibel online studeren
Een cursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. Het bestuderen van de leermaterialen, oefenen en indienen van opdrachten gebeurt bij voorkeur individueel: u studeert in het kwartiel waarin de cursus wordt aangeboden. U krijgt de boeken 9 weken voor de start van de cursus thuisgestuurd zodat u zich kunt inlezen. Groepsactiviteiten brengen u in direct contact met de docent en medestudenten. Voorbeelden zijn (online) colleges en masterclasses, het bespreken van ervaringen en praktijkvoorbeelden, tentamenvoorbereiding, etc. De online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend binnen onze virtuele klas. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn.

Begeleidingsbijeenkomsten

De cursus OM0003 Onderwijswetenschappen: theorie en onderzoek in de praktijk heeft een groepsbijeenkomst op de zaterdag voor de start van de cursus. De datum wordt via de cursussite bekend gemaakt. De cursus OM0213 Methoden voor onderwijsonderzoek kent ook een groepsbijeenkomst. Deze datum wordt via de cursussite bekend gemaakt.

Digitale leeromgeving

Alle mastercursussen en de premastercursussen worden begeleid via de digitale leeromgeving. Hier vindt u bijvoorbeeld discussie- en nieuwsgroepen, elektronisch voorgeprogrammeerde studietaken, namen van docenten, digitaal studiemateriaal en online bijeenkomsten in een virtuele klas. Ook dient u via deze leeromgeving uw opdracht, werkstuk, essay ter beoordeling in te dienen.
U heeft ook toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit EBSCOhost, Google wetenschap en WorldCat.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kunt u terecht voor studiebegeleiding en –advies of andere vragen. In de cursusbibliotheek kunt u het studiemateriaal inzien. Voor sommige cursussen worden bijeenkomsten georganiseerd waar u medestudenten en docenten kunt ontmoeten. Tevens legt u schriftelijke- en online tentamens af in een studiecentrum.
Zie ook www.ou.nl/studiecentra.

Samenstelling

Structuur opleiding

De opleiding is verdeeld over twee academische jaren, waarbij het eerste jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. In het tweede jaar werkt u aan een laatste cursus Trends en aan de masterthesis. Cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat u vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Vertragen en versnellen is in overleg met uw studieadviseur mogelijk. Totaal bestudeert u zeven cursussen die samen 60 studiepunten (EC) opleveren. Dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijdsopleiding.

Inhoud kwartielen

Klik op onderstaande afbeelding voor een aanklikbare PDF-versie van het jaarrooster. Vanuit het jaarrooster kunt u vervolgens doorklikken naar de beschrijvingen van de afzonderlijke cursussen. 


 
 

Tentaminering

Een cursus wordt afgesloten in de tentamenweek van het betreffende kwartiel. Er kan twee keer herkanst worden: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en voordat de inschrijfduur van 12 maanden is verstreken.
De mastercursussen worden aansluitend aan ieder kwartiel afgesloten met een bijzondere verplichting (opdracht, presentatie, recensie etc).

Meer informatie

Contactpersonen

Heeft u vragen over uw studievoortgang dan kunt u contact opnemen met uw studieadviseurs, Ine Verstappen of Ria Wijermans-Overman, via onderwijswetenschappen@ou.nl.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opleiding Onderwijswetenschappen geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Beoordelingen

In de Keuzegids Masters 2018 krijgt de master Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit een goede beoordeling en staat de opleiding op de vierde plaats (4e van 7) in de ranglijst van het vakgebied. 
Vooral op de aspecten inhoud van het programma, docenten, wetenschappelijke vorming en communicatie met studenten oogst Onderwijswetenschappen positieve waarderingen in de gids.