Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Master Psychology - variant Arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie | 60 EC
Code MAPAO-2018-2019
Deze wetenschappelijke opleiding biedt een uitgebreide inhoudelijke verdieping op eerder door u opgedane kennis en vaardigheden uit de bacheloropleiding op het vlak van onderzoek, diagnose en interventie. Ook loopt u stage om ervaring op te doen met het werk en de taak van een psycholoog in een beroepssituatie. U wordt verder nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van onderzoek van de wetenschappelijke staf. Als afgestudeerde master opereert u zo theoretisch op hoog niveau, maar heeft u tegelijk het vermogen om de theorie in praktijk te brengen.
 
Hoogst gewaardeerde masteropleiding Psychology in de Nationale Studenten Enquête 2018.
 
 

Algemeen

Introductie

Het zal niemand zijn ontgaan dat er de laatste jaren veel veranderd is in organisaties. Daaraan heeft niet alleen de economische crisis bijgedragen; ook andere factoren zoals snelle technologische ontwikkelingen, toegenomen concurrentie en mondialisering hebben ertoe geleid dat organisaties voortdurend in beweging zijn om hun positie te kunnen handhaven. Wat betekent dit nu voor organisaties en vooral: wat betekent dit voor medewerkers? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is kennis van de arbeids- en organisatiepsychologie nodig. 

Beschrijving

De arbeids- en organisatiepsychologie bestudeert het gedrag, houdingen en emoties van mensen in relatie tot hun werksituatie. Van oudsher hoort de arbeids- en organisatiepsychologie tot het brede domein van de toegepaste psychologie. In dit domein worden meestal drie niveaus (het werk, het individu, en de sociale en organisatie context) onderscheiden die terugkomen in drie domeinen van de studie, respectievelijk de arbeids-, personeels- en organisatiepsychologie.
De arbeidspsychologie houdt zich bezig met de invloed van het werk op het functioneren en welzijn van de werknemer. Er wordt bijvoorbeeld bestudeerd hoe de werksituatie tot een burnout kan leiden of hoe deze situatie juist de bevlogenheid en persoonlijke ontwikkeling kan stimuleren. Dit kan leiden tot adviezen over het vormgeven van taken en werkprocessen met als doel dat werknemers het werk zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren.
In de personeelspsychologie gaat het om vraagstukken met betrekking tot het individu. Veel van de onderwerpen op dit terrein zijn erop gericht de ‘fit’ tussen het individu en het werk te verbeteren. Belangrijke onderwerpen zijn: het aantrekken en selecteren van nieuwe medewerkers, het trainen en ontwikkelen van medewerkers; keuzes omtrent de individuele loopbaan; mobiliteit, verloop en reïntegratie.
De organisatiepsychologie richt zich op het gedrag van medewerkers in relatie tot elkaar en tot het grotere systeem dat men de organisatie noemt. Onderwerpen zijn onder meer: leiderschap, besluitvorming, groepsprocessen, zoals het werken in teams en conflicthantering, organisatiecultuur en organisatieverandering.
 
De afstudeerrichting Arbeids- en organisatiepsychologie biedt tevens de mogelijkheid tot het behalen van de basisaantekening psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Na het afronden van deze opleiding kunt u als psycholoog lid worden van de beroepsvereniging NIP. Tevens kunt u zich onder voorwaarden inschrijven in de beroepsregisters. Ook kunnen afgestudeerden een toelatingsverzoek indienen bij vervolgopleidingen zoals de postmasteropleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, mits men (aanvullend) het juiste vakkenpakket heeft afgerond.

Bedoeld voor

Deze masteropleiding is bedoeld voor iedereen die een wetenschappelijke bacheloropleiding in de psychologie heeft afgerond.

Competenties

Tijdens de opleiding doet u kennis op, leert u vaardigheden aan en ontwikkelt u competenties ten behoeve van het professioneel handelen en ten behoeve van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op diverse domeinen. U ontwikkelt kennis van, inzicht in en reflecteert kritisch op psychologische vraagstukken. U bestudeert theorieën en hun onderlinge samenhang, u ontwikkelt de voor de psychologie relevante onderzoeksmethoden en diagnostiek en interventies, u stelt zelfstandig rapportages op en u bent op de hoogte van de beroepsethische regels.

Arbeidsperspectief

Afgestudeerde arbeids- en organisatiepsychologen vindt men: 
 • in afdelingen personeel en organisatie van (grotere) organisaties in zowel de profit- als in de non-profitsector en in private en overheidsorganisaties waar zij meewerken aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het personeelsbeleid (of humanresourcesmanagement) en adviseren met betrekking tot organisationele problemen.
 • in organisatieadvies- en consultatiebureaus waar zij klantenorganisaties adviseren en begeleiden op het gebied van: 
  - personele aangelegenheden zoals: werving en selectie, functiewaardering, loopbaanproblematiek, training en ontwikkeling, performancemanagement, loopbaanbegeleiding. 
  - het functioneren van de organisatie: leiderschap, besluitvorming, team performance, conflictmanagement,
   managementcoaching.
  - organisatie(her)ontwerp: invoeren en begeleiden van organisatieverandering, vaststellen en veranderen van welzijnsfactoren.
 • in onderzoeksafdelingen van organisaties en adviesbureaus waar zij beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend en beleidsevaluerend onderzoek doen op het brede terrein van de A&O-psychologie. 
 • in instellingen voor hoger onderwijs waar zij als docent optreden in aan de A&O-psychologie verwante studierichtingen.

Titel

Master of Science (MSc).

Diploma

Getuigschrift wo-master.

Studieduur

Het programma is ontworpen en geprogrammeerd op basis van twee jaar deeltijdonderwijs. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie en wenst u meer flexibiliteit, dan spreekt u in overleg met een studieadviseur een aangepast studietempo en bijbehorende studieplanning af.

Aanmelden

Startmoment

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Arbeids- en organisatiepsychologie 2018-2019 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. U kunt starten in september, november, februari en mei. 
 

Aanmelden

Wanneer u wilt starten met de masteropleiding, meldt u zich dan tijdig aan voor een telefonisch adviesgesprek met onze studieadviseur. Tijdens het gesprek wordt gekeken of u op basis van uw vooropleiding toegelaten kunt worden tot de mastervariant van uw keuze, of u een premaster kunt volgen of dat u een vrijstelling voor de bacheloropleiding kunt krijgen. Als toelating tot de master mogelijk is, dan wordt op basis van uw specifieke situatie, een voor u optimaal studiepad besproken. Op basis van dit studiepad gaat u zich aanmelden voor de opleiding en de cursussen.
In verband met het versturen van het studiemateriaal en het maken van groepsindelingen vragen we u om uiterlijk vier weken voor de start van het kwartiel aan te melden, bij voorkeur eerder. Vraag tijdig (minimaal één maand voor de start van de opleiding of premaster) formeel toelating tot de master of premaster aan. Zonder formele toelatingsbeschikking kunt u niet aanmelden voor een mastercursus (Zie kopje Toelating).
Lees meer over aanmelden.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst, vanwege diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de studie gebruikt worden.

Toelating

Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan dient u eerst te worden toegelaten. Voor toelating geldt dat u in het bezit dient te zijn van een wo-bachelorgetuigschrift in de psychologie of u heeft een schakelprogramma (premaster) afgerond bij de Open Universiteit. Heeft u een andere hbo-opleiding of wo-bacheloropleiding afgerond, dan is rechtstreekse toelating tot de masteropleiding niet mogelijk. U kunt dan een vrijstelling in de bacheloropleiding krijgen of u kunt wellicht via een premaster in de master instromen. Vraag eerst een adviesgesprek aan bij onze studieadviseur om de mogelijkheden te bekijken en de toelatingsprocedure te starten. 
 
Premasters en verkorte bacheloropleiding
Indien u een specifieke hbo- of wo-bachelor hebt afgerond kunt u deelnemen aan een premaster. Een afgeronde premaster geeft u de mogelijkheid om door te stromen naar de master. Om aan een premaster deel te nemen meldt u zich via mijnOU aan voor de opleiding en vraagt u toelating tot de premaster aan. 
Kijk eerst of uw vooropleiding in aanmerking komt voor deze opleidingen via Premaster arbeids- en organisatiepsychologie.
 
Toelating via een schakelprogramma op maat
Studenten met een (deels) afgeronde wo-masteropleiding in de psychologie of een afgeronde wo-bacheloropleiding in de psychologie bij een andere universiteit kunnen in aanmerking komen voor een schakelprogramma op maat. Na het afronden van het schakelprogramma kunt u instromen in de aansluitende mastervariant.
Vraag voor meer informatie over de toelatingsmogelijkheden een adviesgesprek aan.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden. 
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Arbeids- en organisatiepsychologie 2018-2019 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
 
De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. De docent bewaakt de voortgang van studenten binnen de cursus. Een studieadviseur is uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen over studieaanpak en -planning.

Flexibel online studeren
Een mastercursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. U bestudeert individueel de theorie en maakt een aantal studietaken. Daarnaast komt u twee tot drie keer per cursus bij elkaar via (virtuele) bijeenkomsten waarin u de leerstof met medestudenten en de docent op een actieve manier verwerkt en toepast. U bespreekt ervaringen en praktijkvoorbeelden en er is ruimte voor tentamenvoorbereiding. De online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn.  

Digitale leeromgeving

Alle cursussen worden begeleid via de digitale leeromgeving. Hier krijgt u toegang tot het rooster, de digitale studiematerialen en de virtuele groepsbijeenkomsten. U kunt er communiceren met studiegenoten en docenten, producten inleveren, zelftoetsen maken en nog veel meer.
U heeft ook toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit Google wetenschap en WorldCat.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kunt u terecht voor de face-to-face bijeenkomsten en de tentamens. In de cursusbibliotheek kunt u het studiemateriaal inzien.

Samenstelling

Structuur opleiding

De masteropleiding is een deeltijdopleiding en bestaat uit vakinhoudelijke cursussen, een stage, een scriptieplan en een masterscriptie die in totaal 60 studiepunten opleveren. De onderdelen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Arbeids- en organisatiepsychologie 2018-2019 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud kwartielen

PM0402 Psychologie van organisatieverandering
PM0602 Duurzame inzetbaarheid op het werk
PM0002 Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie
PM0502 Loopbaanbegeleiding: theorie en praktijk
PM0006 Stage arbeids- en organisatie-psychologie
PM9504 Onderzoekspracticum scriptieplan
PM9606 Empirisch afstudeeronderzoek: scriptie arbeids- en organisatie-psychologie
 

Tentaminering

De cursussen worden aansluitend aan ieder kwartiel afgesloten met een schriftelijk tentamen en/of een bijzondere verplichting in de vorm van een opdracht. U heeft drie tentamenkansen en  twaalf maanden inschrijftermijn.  
Het scriptieplan bereidt u voor op de masterthesis en wordt getentamineerd aan de hand van opdrachten. De stage rondt u af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen.
U sluit de opleiding af door het afronden van het empirisch afstudeeronderzoek (de masterthesis).

Meer informatie

Contactpersonen

Overweegt u om de masteropleiding te gaan volgen, maar wilt u eerst een adviesgesprek, neem dan contact op met één van onze studieadviseurs.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Psychology geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Beoordelingen

De Keuzegids Universiteiten 2017 biedt ranglijsten die onder meer op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2016 zijn gebaseerd. Naast studentoordelen zijn in de keuzegids ook expertoordelen meegenomen uit de visitatierapporten, opgesteld voor de accreditatie van opleidingen. De masteropleiding Psychologie scoort al enkele jaren hoog op inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, toetsing/beoordeling, informatievoorziening, studielast en kwaliteitszorg. De masteropleiding is door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd en staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).