Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Master Psychology - variant Arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie | 60 EC
Code MAPAO-2019-2020
Deze wetenschappelijke opleiding biedt een uitgebreide inhoudelijke verdieping op eerder door u opgedane kennis en vaardigheden uit de bacheloropleiding op het vlak van onderzoek, diagnose en interventie. Ook loopt u stage om ervaring op te doen met het werk en de taak van een psycholoog in een beroepssituatie. U wordt verder nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van onderzoek van de wetenschappelijke staf. Als afgestudeerde master opereert u zo theoretisch op hoog niveau, maar heeft u tegelijk het vermogen om de theorie in praktijk te brengen.
 
Hoogst gewaardeerde masteropleiding Psychology in de Nationale Studenten Enquête 2018.
 
 

Algemeen

Introductie

Momenteel zijn in Nederland zo’n 9 miljoen mensen aan het werk (of zoeken naar werk). Dat is ongeveer 70% van de mensen tussen de 15 en 75 jaar. Werk heeft vaak een centrale plaats in het leven; het biedt een mooie kans om talenten in te zetten en verder te ontwikkelen, met anderen samen te werken, iets te kunnen betekenen en natuurlijk om een inkomen te verwerven. De laatste jaren is de dynamiek rondom het werk toegenomen door factoren zoals technologische ontwikkelingen, toegenomen concurrentie, economische instabiliteit en veranderde wet- en regelgeving. Dit heeft onder meer tot gevolg dat organisaties voortdurend in beweging zijn, mensen langer moeten doorwerken en het aantal flexcontracten en ZZP-ers is toegenomen. Wat betekent dit voor organisaties en vooral: wat betekent dit voor werkenden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen floreren op het werk en duurzaam inzetbaar blijven? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is kennis van de arbeids- en organisatiepsychologie nodig.

Beschrijving

De arbeids- en organisatiepsychologie bestudeert gedrag, denken en emoties van mensen in relatie tot werk om tot een optimale afstemming te komen zodat werkenden zo lang mogelijk gezond en productief kunnen blijven in hun werkzaamheden. De nadruk kan liggen op:  
(i) het werk: welke aspecten van het werk bevorderen of belemmeren de gezondheid, veiligheid, inzet, bevlogenheid en prestaties van de werkende?
(ii) het individu: passen de talenten en behoeften van de werkende bij het werk, en hoe kan die fit worden bewerkstelligd; 
(iii) de (sociale) context: welke processen spelen een rol bij de samenwerking tussen collega’s en de relatie met de leidinggevende? Welke impact hebben organisatiecultuur en organisatieveranderingen op de processen in de organisatie?
 
In het bachelor onderwijs komen deze onderwerpen aan de orde. De master arbeids- en organisatiepsychologie geeft hieraan een verdieping door wetenschappelijke inzichten toe te passen op actuele thema’s, zoals duurzame inzetbaarheid, organisatieverandering, loopbaanontwikkeling, en assessment. Uitgangspunt hierbij is dat we studenten goed willen voorbereiden op het werk in de praktijk zodat zij de kennis uit de studie direct in de dagelijkse praktijk kunnen inzetten. Bij alle mastercursussen staat daarom het kunnen toepassen van kennis in een praktijkcasus centraal. 
 
Voor de scriptie kan worden aangesloten bij het onderzoek van de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie dat is vormgegeven rond het thema “Thriving@work”. Dit thema richt zich op zowel interne veranderingsprocessen zoals: Hoe blijven werkenden succesvol aan het werk, ook als ze ouder worden? en Hoe kunnen werkenden zich op het werk blijven ontwikkelen? als op externe veranderingsprocessen en eisen, zoals: Hoe gaan werkenden om met (toenemende) eisen op het werk?, of Hoe gaan zij om met organisatieveranderingen? Centraal staat steeds een proactieve houding gericht op autonomie, (samen) presteren, leren en gezond blijven. 
 

Bedoeld voor

Deze masteropleiding is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in het menselijke aspect binnen organisaties. Wie zich interesseert in onderwerpen zoals bevlogenheid, motivatie, veerkracht, aanpassingsvermogen, uitdaging, job crafting, reflectie, zelfregulatie, balans, gezond ouder worden, of in thema’s zoals acute en chronische werkstress, weerstand, emoties en emotieregulatie komt in deze master zeker aan zijn of haar trekken. 

Competenties

Tijdens de opleiding doe je kennis op, leer je vaardigheden en ontwikkel je jezelf ten behoeve van het professioneel handelen en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Je leert problemen te analyseren en kritisch te reflecteren op psychologische vraagstukken. Je verdiept je in theorieën en hun onderlinge samenhang, je leert relevante onderzoeksmethoden, diagnostiek en interventies te ontwikkelen en toe te passen, je leert professionele rapportages te maken en je ziet het nut van- en kunt werken binnen beroepsethische regels.
De afstudeerrichting Arbeids- en organisatiepsychologie biedt tevens de mogelijkheid tot het behalen van de basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), waarmee je aangeeft een professioneel assessment te kunnen uitvoeren. Na het afronden van de opleiding kun je als psycholoog lid worden van de beroepsvereniging NIP. Tevens kun je je onder voorwaarden inschrijven in beroepsregisters. 

Arbeidsperspectief

Na het afstuderen kun je als arbeids- en organisatiepsycholoog op allerlei manieren aan het werk. Sommigen kiezen ervoor als zelfstandige een coach- of adviespraktijk op te zetten, bijvoorbeeld met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling, training, loopbaanbegeleiding, selectie of organisatieadvies. Anderen gaan aan de slag in bestaande, profit en non-profit organisaties, zoals organisatieadviesbureaus, overheidsinstanties, selectieadviesbureaus, trainingsbureaus en arbodiensten. De focus kan daarbij heel verschillend zijn en kan variëren van coachen en trainen tot het begeleiden van een organisatieverandering. Het is ook mogelijk om als docent aan de slag te gaan en de verworven kennis en inzichten door te geven. Daarnaast biedt de master een goede basis voor het verrichten van (promotie) onderzoek. 

Titel

Master of Science (MSc).

Diploma

Getuigschrift wo-master.

Studieduur

Het programma is ontworpen en geprogrammeerd op basis van twee jaar deeltijdonderwijs. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie en wenst u meer flexibiliteit, dan spreekt u in overleg met een studieadviseur een aangepast studietempo en bijbehorende studieplanning af.

Aanmelden

Startmoment

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Arbeids- en organisatiepsychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. U kunt starten in september, november, februari en april. 
 

Aanmelden

Wanneer u wilt starten met de master, kunt u contact opnemen met de studieadviseurs. Zij gaan na of u op basis van uw vooropleiding rechtstreeks toegelaten kunt worden tot de master of dat u in aanmerking komt voor een premaster of voor vrijstelling binnen de bacheloropleiding. Ook de studieplanning kan worden besproken indien u wenst af te wijken van het jaarrooster. Vervolgens kunt u definitief toelating aanvragen en aanmelden voor cursussen. 
 
In verband met het versturen van het studiemateriaal en het maken van groepsindelingen vragen we u om uiterlijk vier weken voor de start van het kwartiel aan te melden, bij voorkeur eerder. Vraag tijdig (minimaal één maand voor de start van de opleiding of premaster) formeel toelating tot de master of premaster aan. Zonder formele toelatingsbeschikking kunt u niet aanmelden voor een mastercursus (Zie kopje Toelating). 
Lees meer over aanmelden.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst, vanwege diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de studie gebruikt worden.

Toelating

Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan dient u eerst te worden toegelaten. Voor toelating geldt dat u in het bezit dient te zijn van een wo-bachelorgetuigschrift in de psychologie of u heeft een schakelprogramma (premaster) afgerond bij de Open Universiteit. Heeft u een andere hbo-opleiding of wo-bacheloropleiding afgerond, dan is rechtstreekse toelating tot de masteropleiding niet mogelijk. U kunt dan een vrijstelling in de bacheloropleiding krijgen of u kunt wellicht via een premaster in de master instromen. Vraag eerst een adviesgesprek aan bij onze studieadviseur om de mogelijkheden te bekijken en de toelatingsprocedure te starten. 
 
Premasters en verkorte bacheloropleiding
Indien u een specifieke hbo- of wo-bachelor hebt afgerond kunt u deelnemen aan een premaster. Een afgeronde premaster geeft u de mogelijkheid om door te stromen naar de master. Om aan een premaster deel te nemen meldt u zich via mijnOU aan voor de opleiding en vraagt u toelating tot de premaster aan. 
Kijk eerst of uw vooropleiding in aanmerking komt voor deze opleidingen via Premaster arbeids- en organisatiepsychologie.
 
Toelating via een schakelprogramma op maat
Studenten met een (deels) afgeronde wo-masteropleiding in de psychologie of een afgeronde wo-bacheloropleiding in de psychologie bij een andere universiteit kunnen in aanmerking komen voor een schakelprogramma op maat. Na het afronden van het schakelprogramma kunt u instromen in de aansluitende mastervariant.
Vraag voor meer informatie over de toelatingsmogelijkheden een adviesgesprek aan.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden. 
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Arbeids- en organisatiepsychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
 
De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. De docent bewaakt de voortgang van studenten binnen de cursus. Een studieadviseur is uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen over studieaanpak en -planning.

Flexibel online studeren
Een mastercursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. U bestudeert individueel de theorie en maakt een aantal studietaken. Daarnaast komt u twee tot drie keer per cursus bij elkaar via (virtuele) bijeenkomsten waarin u de leerstof met medestudenten en de docent op een actieve manier verwerkt en toepast. U bespreekt ervaringen en praktijkvoorbeelden en er is ruimte voor tentamenvoorbereiding. De online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn.  

Digitale leeromgeving

Alle cursussen worden begeleid via de digitale leeromgeving. Hier krijgt u toegang tot het rooster, de digitale studiematerialen en de virtuele groepsbijeenkomsten. U kunt er communiceren met studiegenoten en docenten, producten inleveren, zelftoetsen maken en nog veel meer.
U heeft ook toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit Google wetenschap en WorldCat.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kunt u terecht voor de face-to-face bijeenkomsten en de tentamens. In de cursusbibliotheek kunt u het studiemateriaal inzien.

Samenstelling

Structuur opleiding

De masteropleiding is een deeltijdopleiding en bestaat uit vakinhoudelijke cursussen, een stage, een scriptieplan en een masterscriptie die in totaal 60 studiepunten opleveren. De onderdelen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Arbeids- en organisatiepsychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud kwartielen

Kijk in het jaarrooster voor de samenstelling van deze opleiding. Vanuit het jaarrooster kunt u vervolgens doorklikken naar de beschrijvingen van de afzonderlijke cursussen.

Tentaminering

De cursussen worden aansluitend aan ieder kwartiel afgesloten met een schriftelijk tentamen en/of een bijzondere verplichting in de vorm van een opdracht. U heeft drie tentamenkansen en twaalf maanden inschrijftermijn.  
Het scriptieplan bereidt u voor op de masterthesis en wordt getentamineerd aan de hand van opdrachten. De stage rondt u af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen.
U sluit de opleiding af door het afronden van het empirisch afstudeeronderzoek (de masterthesis).

Meer informatie

Contactpersonen

Overweegt u om de masteropleiding te gaan volgen, maar wilt u eerst een adviesgesprek, neem dan contact op met één van onze studieadviseurs.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Psychology geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Beoordelingen

In de Keuzegids Universiteiten 2019 (vergelijking wetenschappelijke bachelors) en Keuzegids Masters 2018 scoort de Open Universiteit weer in (bijna) alle ranglijsten van de veertien universiteiten topnoteringen. Zowel in de lijst van beste universiteiten als in de ranglijsten van alle studierichtingen waarin de Open Universiteit opleidingen aanbiedt.De masteropleiding Psychologie scoort al enkele jaren hoog op inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, toetsing/beoordeling, informatievoorziening, studielast en kwaliteitszorg. De masteropleiding is door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd en staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Zie ook www.ou.nl/rankings.