Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Master Psychology - variant Gezondheidspsychologie
Psychologie | 60 EC
Code MAPGZ-2019-2020
Deze wetenschappelijke opleiding biedt een uitgebreide inhoudelijke verdieping op eerder door u opgedane kennis en vaardigheden uit de bacheloropleiding op het vlak van onderzoek, diagnose en interventie. Ook loopt u stage om ervaring op te doen met het werk en de taak van een psycholoog in een beroepssituatie. U wordt verder nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van onderzoek van de wetenschappelijke staf. Als afgestudeerde master opereert u zo theoretisch op hoog niveau, maar heeft u tegelijk het vermogen om de theorie in praktijk te brengen. 
Gezondheidspsychologie biedt u goede toekomstmogelijkheden in praktijk en onderzoek. Geïnteresseerd in het onderzoek dat wij doen? Bekijk onze onderzoekspagina.
 
Hoogst gewaardeerde masteropleiding Psychology in de Nationale Studenten Enquête 2018.
 

Algemeen

Introductie

Bent u geïnteresseerd in een of meer van de volgende vragen?
− Waarom lukt het maar niet om onze goede voornemens als stoppen met roken, gezonder eten of meer bewegen ook vol te houden?
− Hoe komt het dat veel patiënten zich niet houden aan de doktersvoorschriften?
− Hoe kunnen kankerpatiënten na hun behandeling weer optimaal terugkeren in de maatschappij?
− Hoe kunnen nieuwe media als smartphones en wearables bijdragen aan gezondheid?
− Waarom zijn adolescenten vaak op zoek naar risicovolle situaties?
− Hoe kan pesten op het internet (cyberbullying) bij kinderen voorkomen worden?
Dan spreekt de afstudeerrichting Gezondheidspsychologie u zeker aan. Gezondheidspsychologie is het vakgebied dat zich richt op gedrag in relatie tot gezondheid en ziekte. Gezondheidspsychologie richt zich daarbij op gedragingen die de gezondheid in gunstige of ongunstige zin kunnen beïnvloeden. Daartoe behoren gedragingen om gezondheid, herstel van ziekte of leren omgaan met ziekte te bevorderen. De gezondheidspsychologie is dan ook gericht op primaire, secundaire én tertiaire preventie; het voorkomen van ziekte, het vroegtijdig ontdekken van ziekte en, indien nodig, het optimaal functioneren met een ziekte.
 
De vernieuwde mastervariant sluit nauw aan bij de ontwikkelingen in het werkveld en de wetenschap en biedt een goed carrièreperspectief en basis voor vervolgopleidingen. U leert als academisch geschoold professional om actuele gezondheidsvraagstukken aan te pakken en daarmee Nederland gezonder te maken, gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorg betaalbaar te houden.

Beschrijving

In de Master Gezondheidspsychologie bestudeert u hoe gedrag van mensen samenhangt met gezondheid en ziekte en waardoor dit gedrag wordt veroorzaakt. U leert hoe u mensen kunt stimuleren gezonder te leven en mee te werken aan vroegtijdig opsporing van ziekte, en hoe u patiënten het beste kunt begeleiden in het optimaal leren omgaan met alle aspecten van hun ziekte. Na afronding van de master gezondheidspsychologie kunt u op planmatige en theoretisch goed onderbouwde wijze gezondheidsbevorderende interventies ontwerpen, in de praktijk (doen) toepassen en evalueren. Met praktijkcasussen leert u om op een systematische en wetenschappelijke manier gezondheidspsychologische interventies te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren (bijvoorbeeld een aanpak om bewegen te bevorderen, of om lokale netwerken in wijken te versterken en eenzaamheid bij ouderen te verminderen). U leert daarbij om psychologische principes en werkvormen zoals motiverende gespreksvoering en zelfmanagement in te zetten. Het kan bijvoorbeeld gaan om het bevorderen van lichamelijke activiteit, preventie van pesten, bevorderen van deelname aan borstkanker screening, en herstel na kanker. Inhoudelijk hebt u brede empirische, theoretische en praktische kennis over uiteenlopende onderwerpen. U sluit de opleiding af met een afstudeeronderzoek op één van bovengenoemde thema’s binnen de onderzoeksvelden van de begeleiders. De masteropleiding bestaat uit 14 modulen. Onder het tabblad ‘samenstelling’ vindt u informatie over de modulen.  
 
Goede aansluiting met vervolgopleidingen
De studie gezondheidspsychologie zet de deur open naar vervolgopleidingen als: 
- postmasteropleidingen tot gezondheidszorg(GZ)psycholoog of psychotherapeut (BIG-geregistreerde beroepen) 
- NIP-registraties psycholoog van arbeid en gezondheid, psycholoog-trainer en kinder- en jeugdpsycholoog 
- vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker. De afstudeerrichting gezondheidspsychologie biedt tevens de mogelijkheid tot het behalen van de basisaantekening psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). 
Na het afronden van deze opleiding kunt u als psycholoog lid worden van de beroepsvereniging NIP. Hier vindt u een aantal videofragmenten waarin de docenten gezondheidspsychologie meer vertellen over de opleiding.

Bedoeld voor

Deze masteropleiding is bedoeld voor iedereen die een wetenschappelijke bacheloropleiding in de psychologie heeft afgerond. De opleiding bereidt u voor op het werken in multidisciplinaire teams van verschillende instellingen in de (geestelijke) gezondheidszorg, overheidsinstellingen, of als zelfstandig gezondheidszorgpsycholoog. Zie ook Arbeidsperspectief.

Competenties

Tijdens de opleiding doet u kennis op, leert u vaardigheden aan en ontwikkelt u competenties ten behoeve van het professioneel handelen en ten behoeve van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op diverse domeinen. U ontwikkelt kennis van, inzicht in en reflecteert kritisch op psychologische vraagstukken, U bestudeert theorieën en hun onderlinge samenhang, en leert die toe te passen in relevante praktijkcasussen. U ontwikkelt de voor de psychologie relevante onderzoeksmethoden en diagnostiek en interventies, u stelt zelfstandig rapportages op en u bent op de hoogte van de beroepsethische regels.

Arbeidsperspectief

De studie gezondheidspsychologie biedt goede toekomstmogelijkheden. Beroepen waaraan u onder meer kunt denken zijn:
− gezondheidscoach bij een bedrijf of in eigen praktijk
− psycholoog in een ziekenhuis (bijv. medische psychologie, mogelijk aanvullende GZ-opleiding nodig)
− ontwikkelaar van voorlichtingsmateriaal bijvoorbeeld bij KWF kankerbestrijding
− trainer bij een arbodienst
− psycholoog in de ouderenzorg
− adviseur of consultant voor gemeenten of grote bedrijven zoals zorgverzekeraars
− beleidsmedewerker/coördinator bij bijvoorbeeld GGD, RIAGG, of Voedingscentrum
− onderzoeker bij een universiteit of onderzoeksinstituut (RIVM, TNO, CBS, NIVEL).

Titel

Master of Science (MSc).

Diploma

Getuigschrift wo-master.

Studieduur

Het programma is ontworpen en geprogrammeerd op basis van twee jaar deeltijdonderwijs. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie en wenst u meer flexibiliteit, dan spreekt u in overleg met een studieadviseur een aangepast studiepad en studietempo af.

Aanmelden

Startmoment

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Gezondheidspsychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
U kunt starten in september, november, februari en mei. 
 

Aanmelden

Wanneer u wilt starten met de master, kunt u contact opnemen met de studieadviseurs. Zij gaan na of u op basis van uw vooropleiding rechtstreeks toegelaten kunt worden tot de master of dat u in aanmerking komt voor een premaster of voor vrijstelling binnen de bacheloropleiding. Ook de studieplanning kan worden besproken indien u wenst af te wijken van het jaarrooster. Vervolgens kunt u definitief toelating aanvragen en aanmelden voor cursussen (zie kopje Toelating).
Lees meer over aanmelden.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst, vanwege diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de studie gebruikt worden.

Toelating

Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan dient u eerst te worden toegelaten. Voor toelating geldt dat u in het bezit dient te zijn van een wo-bachelorgetuigschrift in de psychologie of u heeft een schakelprogramma (premaster) afgerond bij de Open Universiteit. Heeft u een hbo-opleiding of andere wo-bacheloropleiding afgerond, dan is rechtstreekse toelating tot de masteropleiding niet mogelijk. U kunt dan een vrijstelling in de bacheloropleiding krijgen of u kunt wellicht via een premaster in de master instromen. Vraag eerst een adviesgesprek aan bij onze studieadviseur om de mogelijkheden te bekijken en de toelatingsprocedure te starten. 
 
Premasters en verkorte bacheloropleiding
Indien u een specifieke hbo- of wo-bachelor hebt afgerond kunt u deelnemen aan een premaster. Een afgeronde premaster geeft u de mogelijkheid om door te stromen naar de master. Om aan een premaster deel te nemen meldt u zich via mijnOU aan voor de opleiding en vraagt u toelating tot de premaster aan. 
Kijk eerst of uw vooropleiding in aanmerking komt voor deze opleidingen via Premaster gezondheidspsychologie.
 
Toelating via een schakelprogramma op maat
Studenten met een (deels) afgeronde wo-masteropleiding in de psychologie of een afgeronde wo-bacheloropleiding in de psychologie bij een andere universiteit kunnen in aanmerking komen voor een schakelprogramma dat op maat wordt vastgesteld. Na het afronden van het schakelprogramma kunt u instromen in de aansluitende mastervariant. 
Vraag voor meer informatie over de toelatingsmogelijkheden een adviesgesprek aan.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden. 
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Gezondheidspsychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. De docent bewaakt de voortgang van studenten binnen de cursus. Een studieadviseur is uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen over studieaanpak en -planning.

Flexibel online studeren
Een mastercursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. U bestudeert individueel de theorie en maakt een aantal studietaken. Daarnaast komt u 2 tot 3 keer per cursus bij elkaar via (virtuele) bijeenkomsten waarin u de leerstof met medestudenten en de docent op een actieve manier verwerkt en toepast. U bespreekt  ervaringen en praktijkvoorbeelden en er is ruimte voor tentamenvoorbereiding. De online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn.   

Digitale leeromgeving

Alle cursussen worden begeleid via de digitale leeromgeving. Hier krijgt u toegang tot het rooster, de digitale studiematerialen en de virtuele groepsbijeenkomsten. U kunt er communiceren met studiegenoten en docenten, producten inleveren, zelftoetsen maken en nog veel meer. U heeft ook toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit Google wetenschap en WorldCat.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kunt u terecht voor de face-to-face bijeenkomsten en de tentamens. In de cursusbibliotheek kunt u het studiemateriaal inzien.

Samenstelling

Structuur opleiding

De masteropleiding is een deeltijdopleiding en bestaat uit vakinhoudelijke cursussen, een stage, een scriptieplan en een masterscriptie die in totaal 60 studiepunten  opleveren. De onderdelen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master gezondheidspsychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. 

Inhoud kwartielen

Kijk in het jaarrooster voor de samenstelling van deze opleiding. Vanuit het jaarrooster kunt u vervolgens doorklikken naar de beschrijvingen van de afzonderlijke cursussen.

Tentaminering

De cursussen worden aansluitend aan ieder kwartiel afgesloten met een schriftelijk tentamen en/of een bijzondere verplichting in de vorm van een opdracht.  U heeft drie tentamenkansen en twaalf maanden inschrijftermijn.  
Het scriptieplan bereidt u voor op de masterthesis en wordt getentamineerd aan de hand van opdrachten. De stage rondt u af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen.
U sluit de opleiding af door het afronden van het empirisch afstudeeronderzoek (de masterthesis).

Meer informatie

Contactpersonen

Overweegt u om de masteropleiding te gaan volgen, maar wilt u eerst een adviesgesprek, neem dan contact op met één van onze studieadviseurs.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Psychology geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Beoordelingen

De Keuzegids Universiteiten 2017 biedt ranglijsten die onder meer op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2016 zijn gebaseerd. Naast studentoordelen zijn in de keuzegids ook expertoordelen meegenomen uit de visitatierapporten, opgesteld voor de accreditatie van opleidingen. De masteropleiding Psychologie scoort al enkele jaren hoog op inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, toetsing/beoordeling, informatievoorziening, studielast en kwaliteitszorg. De masteropleiding is door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd en staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).