Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
$altText
Master Software Engineering (MSc)
Informatica en informatiekunde | 60 EC
Code MASE-2019-2020
Deze opleiding biedt u de academische scholing die u nodig heeft om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van bedrijven die zich bezig houden met de ontwikkeling van software. U krijgt niet alleen een goed overzicht over het vakgebied, maar bent straks ook in staat om zelfstandig nieuwe ontwikkelingen bij te houden en de relevantie ervan te beoordelen voor uw werkgever. Zo leert u bij het ontwikkelen en onderhouden van hoge kwaliteitssoftware rekening houden met zowel de procesmatige als de technische kant. U verdiept zich daarbij in de deelgebieden software architecture, software quality management en software quality assurance.
 
Meer weten over het studieaanbod in dit wetenschapsgebied? Kijk dan in de infomagazines Informatica en Data Science Management.
Kijk voor een korte impressie in de snapshots van de cursussen van Informatica en Informatiekunde.
 
Hoogst gewaardeerde masteropleiding Software Engineering in de Nationale Studenten Enquête 2018.

Algemeen

Introductie

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Software Engineering wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De wo-masteropleiding Software Engineering is speciaal ontworpen als deeltijdopleiding. Extra aandacht voor studeerbaarheid, een duidelijke structuur en persoonlijke begeleiding zorgen voor efficiënt en effectief studeren met aandacht voor uw persoonlijke situatie. Inspirerende docenten en medecursisten, topmateriaal en een digitale leeromgeving helpen u bij een succesvolle combinatie van de masteropleiding Software Engineering met uw werk en andere activiteiten.

Beschrijving

Software Engineering is een discipline die voortdurend in beweging is en door de stormachtige ontwikkelingen op hardware- en softwaregebied voortdurend voor nieuwe uitdagingen staat. Softwaresystemen worden steeds groter en complexer. Bedrijven die zich bezighouden met softwareontwikkeling hebben daarom behoefte aan mensen die niet alleen een goed overzicht hebben over het vakgebied, maar die ook in staat zijn om zelfstandig nieuwe ontwikkelingen bij te houden en de relevantie ervan te beoordelen voor het bedrijf.

Centraal in het curriculum staan de ontwikkeling en het onderhoud van hoge-kwaliteitssoftware, met aandacht voor zowel de procesmatige als de technische kant. Daarbij zijn drie deelaspecten onderscheiden: 
- Software architecture: richt zich op het hoog-niveau-ontwerp van goed gestructureerde en goed onderhoudbare software. 
- Software quality management: richt zich op de kwaliteit in de fasen van de software lifecycle en het managen daarvan, zowel aan het begin bij het bepalen van de requirements als later wanneer de software evolueert.  
- Software quality assurance: richt zich op (formele) technieken voor kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbepaling, zowel wat functionele als niet-functionele eigenschappen betreft.

Bedoeld voor

De masteropleiding Software Engineering is bijzonder geschikt voor ambitieuze IT-ers die werk en studie willen combineren. De opleiding is ook interessant als u een bachelor Informatica of een verwante bachelor heeft behaald of als u op universitair niveau als software engineer actief wilt zijn. Bijvoorbeeld als security specialist, software architect, docent Informatica aan vo, mbo en hbo.
Heeft u een hbo-bachelordiploma, dan volgt u eerst een schakelprogramma.

Competenties

Na het afronden van de opleiding bent u in staat om zowel op kleine als op grote schaal innovatieve software te ontwerpen, te ontwikkelen, uit te leveren en te onderhouden. Software die aantoonbaar voldoet aan kwaliteitseisen als correctheid, efficiency, security en onderhoudbaarheid en die in overeenstemming is met professionele en ethische standaards. Gedurende de volledige software lifecycle maakt u op zinvolle wijze gebruik van de nieuwste academische technieken en inzichten in het vakgebied. In complexe softwareprojecten ziet u verschillende oplossingen voor een bepaald probleem en bent u in staat een beargumenteerde keuze te maken voor een van die oplossingen. Daarbij maakt u een goede afweging tussen de belangen van diverse stakeholders.

Arbeidsperspectief

Afgestudeerden kunnen doorgroeien naar een bredere en meer verantwoordelijke functie op wo - niveau. Zij zijn onder andere werkzaam als software engineer, software architect, security specialist, tester, docent Informatica, wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van Software Engineering of wetenschappelijk programmeur.

Titel

Als afgestudeerde mag u de titel Master of Science (MSc) in Software Engineering voeren. Deze titel is internationaal erkend. U mag ook de titel ingenieur (ir.) voeren.

Diploma

Getuigschrift wo-master.

Studieduur

Het programma is ontworpen en geprogrammeerd op basis van twee jaar deeltijdonderwijs. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie dan, stellen we in overleg een studiepad op maat voor u op.

Aanmelden

Startmoment

Deze opleiding start in september en februari.
U kunt gedurende het gehele jaar een adviesgesprek aanvragen.
Nadat u bent toegelaten tot de masteropleiding, kunt u met uw studieadviseur een individueel studieplan afspreken.

Aanmelden

Wanneer u zich wilt aanmelden voor de masteropleiding, houden wij graag vooraf een kennismakings- en adviesgesprek met u. Dit gesprek vraagt u aan via de knop in de rechterkolom. Nadat de aanvraag door ons is ontvangen, neemt de studieadviseur contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens het gesprek wordt eerst gekeken of u op basis van uw vooropleiding toegelaten kunt worden tot de master. Als dat in orde lijkt, wordt in overleg, op basis van uw specifieke situatie, een voor u optimaal studiepad besproken.
Lees meer over aanmelden.

Toelating

Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan dient u eerst te worden toegelaten. Voor toelating geldt dat u in het bezit dient te zijn van een relevant bachelorgetuigschrift op wo-niveau. Wanneer u niet direct toelaatbaar bent, kunt u eerst een schakelprogramma volgen. Hiermee vult u ontbrekende kennis aan die nodig is om de master succesvol te doorlopen. Het schakelprogramma moet afgerond zijn voordat u aan de master begint.

Voor wat betreft toelating tot de master Software Engineering geldt:
- Beschikt u over een wo-bachelorgetuigschrift Informatica, dan wordt u rechtstreeks, dus zonder schakelprogramma, toegelaten tot de master.
- Heeft u een sterk verwante hbo-bachelor behaald zoals Informatica, Technische informatica, Bedrijfsinformatica, dan kunt u worden toegelaten na afronding van een schakelprogramma van 15 studiepunten (EC) waarin datastructuren en algoritmen, formele talen, logica, programmeertalen en security worden behandeld.
- Als u een andere bachelor in een verwant gebied heeft behaald, dan kunt u worden toegelaten na afronding van een schakelprogramma van 30 studiepunten (EC) waarin naast bovengenoemde onderwerpen ook objectgeoriënteerd ontwerpen, programmeren in Java, en databases aan de orde komen.
Vraag voordat u toelating gaat aanvragen altijd een adviesgesprek aan.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus zijn studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden.
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Software Engineering wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
 
De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. Een studieadviseur is speciaal belast met het bewaken van de voortgang van studenten binnen de cursus. Een mentor bewaakt de voortgang van uw persoonlijke studiepad over cursussen heen en fungeert als uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en problemen rondom studieaanpak en -planning.

Flexibel online studeren
Een cursus is opgebouwd rondom individuele en groepsactiviteiten. Het bestuderen van de leermaterialen, oefenen en indienen van opdrachten gebeurt bij voorkeur individueel: u studeert wanneer dit u het best uitkomt. Groepsactiviteiten brengen u in direct contact met de docent en medestudenten. Voorbeelden zijn (online) colleges en masterclasses, het bespreken van ervaringen en praktijkvoorbeelden, tentamenvoorbereiding, enzovoort. De online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend binnen onze virtuele klas. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn.Via de online leeromgeving heeft u toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek waar u een groot aantal digitale bronnen kunt raadplegen.

Digitale leeromgeving

Alle cursussen worden begeleid via de digitale leeromgeving. Hier vindt u bijvoorbeeld discussie- en nieuwsgroepen, elektronisch voorgeprogrammeerde studietaken, namen van docenten, digitaal studiemateriaal en online bijeenkomsten in een virtuele klas. U heeft ook toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit EBSCOhost, Google wetenschap en WorldCat.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kunt u terecht voor studiebegeleiding en -advies of andere vragen. In de cursusbibliotheek kunt u het studiemateriaal inzien. Voor sommige cursussen worden bijeenkomsten georganiseerd waar u medestudenten en docenten kunt ontmoeten. Tevens legt u schriftelijke- en online tentamens af in een studiecentrum.

Samenstelling

Structuur opleiding

De opleiding is verdeeld over twee academische jaren, waarbij ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat u vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Vertragen en versnellen is in overleg met uw studieadviseur mogelijk. Totaal bestudeert u tien cursussen die samen 60 studiepunten (EC) opleveren. Dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijdopleiding.

Inhoud kwartielen

Verplichte cursussen (37,5 studiepunten)
IM0603 Design for change
IM0203 Software architecture
IM0703 Software quality management
IM0803 Software security
IM0903 System verification and testing
 
Afstuderen (22,5 studiepunten)
IM9703 SE Graduation assignment preparation
IM9906 Software Engineering Graduation Assignment 
 

Tentaminering

De meeste cursussen in de master Software Engineering sluit u af met een opdracht. Een enkele keer is er sprake van een schriftelijk tentamen. Schriftelijke tentamens vinden plaats op vaste data in een studiecentrum.
Een cursus wordt afgesloten in de tentamenweek van het betreffende kwartiel. Er kan twee keer herkanst worden: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en voordat de inschrijfduur van 12 maanden is verstreken.
Uitzondering: de laatste herkansingsmogelijkheid van cursussen die in kwartiel 1 starten is niet aan het eind van kwartiel 4 maar in augustus.

Meer informatie

Extra informatie

 
Studiedag 
Voor alle studenten zijn er vier studiedagen aan het begin van een kwartiel.  
Alle studenten die met de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde of de masteropleiding Computer Science of Software Engineering bezig zijn, worden van harte uitgenodigd voor de startdag. Deelname is kosteloos.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: https://www.ou.nl/-/informatica-studiedag.

Contactpersonen

Drs. Henk Frederiks.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opleiding Software Engineering geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Beoordelingen

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een onafhankelijk onderzoek onder studenten uit het hoger onderwijs in Nederland dat jaarlijks wordt uitgevoerd. Ook studenten van de OU nemen deel aan het onderzoek.
De Keuzegidsen, uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), bieden informatie over de bachelor­ en masteropleidingen van alle universiteiten die per vakgebied op diverse aspecten worden vergeleken. De scores in de ranglijsten van de Keuzegidsen zijn niet alleen gebaseerd op studentoordelen uit de jaarlijkse NSE, maar ook op expertoordelen uit de visitatierapporten, opgesteld voor de accreditatie van opleidingen. In de Keuzegids Universiteiten 2017 scoorde de OU weer hoog. Topopleidingen met scores boven 76 zijn de bacheloropleidingen Informatica (78), Informatiekunde (86) en Milieu-natuurwetenschappen (86). De vijf nummer één-noteringen in de ranglijsten van hun studies zijn de bachelors Psychologie, Bedrijfskunde, Informatica, Informatiekunde en Milieu-natuurwetenschappen. De bacheloropleidingen Algemene cultuurwetenschappen en Rechtsgeleerdheid staan tweede in de landelijke ranking van deze studierichtingen. En in de Keuzegids Masters 2017 scoren zes van de negen masteropleidingen de eerste plaats in hun ranking, namelijk: Psychologie, Kunst- en cultuurwetenschappen, Computer Science, Software Engineering, Environmental Sciences en Business Process Management & IT. Op psychologie na zijn al deze opleidingen ook voorzien van het stempel ‘topopleiding’ vanwege de behaalde zeer hoge score. Onderwijswetenschappen en Management zijn tweede in hun studierichtingen. Rechtswetenschappen is vierde geworden. Vanwege de hoge score van de Master Software Engineering kreeg de OU in 2017 de door het blad Computable georganiseerde 'ICT-opleider van het jaar Award'.