null Aarde, mens en milieu 2 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

STG_BMW_MAES_13009_head_large.jpg
Aarde, mens en milieu 2 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen
Natuurwetenschappen | 5 EC
Code NB0202
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten, echter we raden u aan om de cursus te volgen in het kwartiel waarin de begeleiding plaatsvindt. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De cursus bestaat uit 5 leereenheden:
1. Milieuvraagstukken: het DPSIR framework als analysekader,
2. Drivers and Pressures ,
3. State and Impact,
4. Responses
5. Opdracht met het DPSIR framework
Voor de inhoud stelden we de volgende vragen:
(a) Wat is onze invloed binnen een compartiment en waar komt die invloed uit voort?
(b) Wat zijn de consequenties voor de omgeving en voor onszelf?
(c) Wat doen we er aan en hoe effectief is het?
(d) Wat zouden toekomstige alternatieve scenario's kunnen zijn voor duurzame ontwikkeling?
(e) Welke (alternatieve) acties kunnen we ondernemen?
Deze vragen stellen we als we een wetenschappelijke analyse maken van een milieuvraagstuk, aan de hand van de stappen die gehanteerd worden in het Europese DPSIR framework. Het DPSIR framework is een methode voor het analyseren van oorzaken en gevolgen van milieuvraagstukken, waarbij stap voor stap de interacties tussen samenleving (mens) en omgeving (milieu) beschreven worden. De stappen van het DPSIR framework bestaan uit het beschrijven van de drijvende krachten, Drivers; de (milieu) druk, Pressures; de toestand van de situatie, States; de gevolgen, Impacts en de reacties, Responses.
Elk van deze stappen wordt in de leereenheden behandeld aan de hand van leerteksten en opgaven met terugkoppeling. Zowel opgaven als de terugkoppeling daarop zijn te vinden in de digitale leeromgeving. Verder zijn er verschillende opdrachten, eveneens met terugkoppeling en uit te voeren op het moment dat voldoende voorkennis aan de orde is geweest, bijvoorbeeld voorkennis over menselijke invloeden op de leefomgeving, het genereren van milieubeleidsmaatregelen, het begrip duurzaamheid of het ontwikkelen van milieutechnologie. Ook deze opdrachten en terugkoppelingen vindt u terug in de digitale leeromgeving.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus heeft u inzicht in de relatie tussen milieuvraagstukken en verstoring van processen die ten grondslag liggen aan het functioneren van het 'systeem aarde'. Verder kunt u de vereisten omschrijven voor een duurzaam menselijk gebruik van de aarde en hebt u inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de milieu-natuurwetenschappen bij de realisatie hiervan.

Aanmelden

Vervangende cursus

Deze cursus wordt per 31 augustus 2020 uit het aanbod genomen. Tot deze datum kunt u zich nog aanmelden voor deze cursus. De cursus is vervolgens nog maar beperkt tentamineerbaar. Deze cursus wordt vervangen door de cursus NB0212 – Aarde, mens en milieu – introductie in de milieu-natuurwetenschappen 2.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 31-08-2020 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Voorkennis

Natuurwetenschappelijke basiskennis is voldoende om de leerstof te begrijpen. Verder is passieve kennis van het Engels noodzakelijk om verwerkingsopdrachten te kunnen uitvoeren.
Deze cursus volgt op de cursus Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen. Indien u start met deze cursus Aarde, mens en milieu 2 in plaats van deel 1 zal de bestudering u mogelijk meer tijd vergen – afhankelijk van uw voorkennis op gebied van scheikunde en aardse processen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten, echter we raden u aan om de cursus te volgen in het kwartiel waarin de begeleiding plaatsvindt. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze cursus start bij aanvang van kwartiel 2 of kwartiel 4. In beide kwartielen zijn er begeleidingsbijeenkomsten op een studiecentrum of online werkcolleges via de cursussite in de digitale leeromgeving. Op de bijeenkomsten of in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent. Twee keer per jaar zijn er begeleidingsbijeenkomsten op een themadag Natuurwetenschappen. Daarnaast zijn er online werkcolleges die u kunt bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Themadag Research)
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr.ir. R. Beunen
vr 14-02-2020 / 10.45-16.00 uur
vr 21-02-2020 / 10.45-16.00 uur
vr 06-03-2020 / 10.45-16.00 uur
vr 13-03-2020 / 10.45-16.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. dr.ir. R. Beunen (Themadag Milieu)
do 07-05-2020 / 16.00-20.00 uur
di 09-06-2020 / 16.00-20.00 uur

Online bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr.ir. R. Beunen
1. di 07-04-2020 / 12.30-17.00 uur
2. di 21-04-2020 / 12.30-17.00 uur
3. di 02-06-2020 / 12.30-17.00 uur / online
4. di 16-06-2020 / 12.30-17.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. dr.ir. R. Beunen
1. vr 06-09-2019 / 10.45-16.00 uur
2. vr 13-09-2019 / 10.45-16.00 uur
3. vr 27-09-2019 / 10.45-16.00 uur
4. vr 04-10-2019 / 10.45-16.00 uur

Docenten

Dr. Stephan Slingerland (docent), dr. Raoul Beunen (docent, examinator) en dr. Frank Van Belleghem (docent, plaatsvervangend examinator).
De regiobijeenkomst organiseren we op basis van belangstelling op de studiecentra Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, Eindhoven, en als onlinebijeenkomsten, onder meer voor Vlaamse studenten.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov), en een opdracht.

Tentamentoelichting

In verband met de corona-crisis heeft de Open Universiteit in maart 2020 besloten om tijdelijk alle fysieke onderwijsactiviteiten en tentaminering te vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Schriftelijk tentamen:.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Geen hulpmiddelen toegestaan

Meer info

Meer informatie

Voor chemische en biologische processen, die we binnen deze leereenheden beschrijven, stellen we de noodzakelijke natuurwetenschappelijke voorkennis beschikbaar in de eerste introductiecursus Aarde, mens en milieu 1 (NB0102). Om na te gaan of uw voorkennis scheikunde (vwo niveau) op peil is, en hoe u die vooraf op peil kunt brengen kunt u gebruik maken van het platform Wikiwijs (www.wikiwijsleermiddelenplein.nl). Daartoe hebben we ‘bijspijkermateriaal’ ondergebracht in een serie wikiwijsarrangementen met elk een verschillend thema (zoals 'Atomen en moleculen', 'Chemische reacties', 'Chemische binding', 'Zouten', 'Redoxreacties', etc.). De arrangementen zijn te herkennen aan de titel 'Sk-xx-arrangementnaam' (xx = 01 t/m 16). Verwijzingen naar wikiwijsarrangementen, die van belang zijn voor het volgen van de cursus, zijn ook te vinden op cursussite in de digitale leeromgeving, onder het kopje ‘Voorkennis’. Indien u dit ‘bijspijkermateriaal’ geregeld moet raadplegen, zal de bestudering van de cursus u meer tijd vergen dan de geschatte 140 uur (5EC).

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit zelfstudiemateriaal, waarvan opdrachten en opgaven zijn opgenomen in de digitale leeromgeving, met terugkoppeling op opdrachten en opgaven, het bijhouden van uw voortgang en het stellen van vragen. De docenten organiseren een groepsbijeenkomst op één van de Themadagen in Studiecentrum Utrecht, een regiobijeenkomst en/of online werkcolleges.

Mediagebruik

De cursussite in de digitale leeromgeving biedt u vooral een structuur voor het uitvoeren van opdrachten of het maken van opgaven, waarvan er een aantal zijn gebaseerd op video.

Digitale leeromgeving

U start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving. U vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een groot deel van het cursusmateriaal. Ook vindt u daar voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.