null Bodem en water; een stroomgebiedbenadering

Bodem en water; een stroomgebiedbenadering

  • Natuurwetenschappen
  • NB1902
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Bodem en water: een stroomgebiedbenadering is opgebouwd uit studietaken en een studietaakoverstijgende casus Schelde. De cursus behandelt bodem- en watersystemen in voornamelijk de Lage Landen en werkt vanuit een (stroom)gebiedbenadering. Met het Grensmaasproject als voorbeeld, krijgt u in de eerste studietaak een algemene inleiding in de systeem- en stroomgebiedbenadering. Daarna volgen studietaken over de ontwikkelingen van het bodem-watersysteem, over de verschillende ecosysteemfuncties die bodem-watersystemen kunnen hebben en hoe die kunnen evolueren in de tijd. Via de studietaken gaat u dieper in op de deelsystemen bodem, water in de bodem (en grondwater), (onder)waterbodem en oppervlaktewater. Deze studietaken zorgen voor een uitgebreide en gedegen basiskennis van de vier deelsystemen. Hier komen actuele voorbeelden aan de orde. In de laatste studietaak komt het voorgaande samen bij het bestuderen van de complexe interacties tussen deelsystemen. U ontrafelt de verschillende deelaspecten van de dynamiek van het Scheldestroomgebied in een studietaakoverstijgende, Engelstalige, multimediale casus.

Leerdoelen
Na het bestuderen van deze cursus kunt u, met ondersteuning, bijdragen aan het in kaart brengen van een milieuwetenschappelijk probleem, en dit probleem nader definiëren. Eveneens kunt u, met ondersteuning, bijdragen aan het onderzoeken van een milieuprobleem vanuit een natuurwetenschappelijke invalshoek en de rapportage daarover aan het milieuwerkveld. Daarnaast heeft u inzicht gekregen in de samenhang tussen de verschillende deelsystemen (met name bodem, oppervlaktewater en grondwater) en, in het bijzonder, de wijze waarop ze interageren. U bent dan ook in staat om een natuurwetenschappelijk fenomeen in het bodem-watersysteem te beschrijven en te verklaren.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

Voor het volgen van deze cursus heeft u een ruime basiskennis nodig van de natuurwetenschappelijke disciplines. Enige inhoudelijke kennis van milieuproblemen en van de natuurlijke processen die zich op aarde afspelen wordt sterk aanbevolen. Deze onderwerpen komen aan bod in de cursussen Aarde, mens en milieu, Geologie rondom plaattektoniek en Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling.
Passieve kennis van het Engels is noodzakelijk. Daarnaast veronderstellen we dat u computervaardig bent.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent. De docent organiseert een begeleid studietraject van september tot februari dat open staat voor alle ingeschreven studenten. Één keer per jaar is er een begeleidingsbijeenkomst op een Themadag Natuurwetenschappen. Daarnaast zijn er online werkcolleges die u kunt bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en open vragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het computergebaseerde individuele tentamen is naar eigen keuze in te plannen.

Tentamendata

Digitaal individueel tentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een loep
Een eenvoudige rekenmachine (zonder geheugenfunctie)

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een online e-werkboek, een handboek en een bronnenmap (met onder meer wetenschappelijke artikelen, kaartmateriaal, rapporten, krantenknipsels, handleidingen en instructies voor softwaregebruik).

Mediagebruik

Bij deze cursus wordt gebruik gemaakt van een Engelstalige, multimediale casus (The Scheldt) in Emergo. Het online e-werkboek bevat onder meer links naar websites, documentaires, reportages en documenten.

Digitale leeromgeving

U start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een groot deel van het cursusmateriaal. Ook vindt u daar voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.