null Regional Governance: Policy Analysis, Evaluation and Design

STG_BMW_MAES_13009_head_large.jpg
Regional Governance: Policy Analysis, Evaluation and Design
Natuurwetenschappen | 5 EC
Code NB2202
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Deze Engelstalige cursus gaat over het beleid waarmee publieke en private partijen invloed uitoefenen op de inrichting en het gebruik van de leefomgeving. Denk daarbij aan het beleid voor verstedelijking, voor bescherming tegen overstromingen, over gaswinning, de aanleg en verbreding van infrastructuur, of natuurbescherming. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de discussies over de decentralisatie van verantwoordelijkheden naar lokale en regionale partijen, de actieve rol van burgerinitiatieven, de vernieuwing van wet- en regelgeving en over de invloed van de Europese Unie.

In deze cursus leert u hoe u dit omgevingsbeleid kunt analyseren en evalueren. Daarnaast besteedt de cursus aandacht aan het proces waarmee omgevingsbeleid wordt ontworpen. In de cursus komen onder meer de volgende zaken aan bod: wat is omgevingsbeleid, welke factoren spelen een rol bij het ontwerpen en uitvoeren van beleid, op welke wijze kan beleid worden geanalyseerd en geëvalueerd en wat leert de huidige praktijk ons over het omgaan met complexe omgevingsvraagstukken. Na een gedegen theoretisch deel waarin de voornaamste beleidswetenschappelijke theorieën en methoden aan bod komen, worden de opgedane kennis en inzichten toegepast op actuele vraagstukken uit de praktijk.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus:
- Bent u op de hoogte van de meest belangrijke theorieën en methoden voor beleidsanalyse, -evaluatie en -ontwerp.
- Bent u in staat om kritisch te reflecteren op actuele ontwikkelingen in het omgevingsbeleid.
- Kunt u zelfstandig een beleidsanalyse en beleidsevaluatie uitvoeren.
- Bent u in staat om op een constructieve manier beleidsaanbevelingen te formuleren.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent. De docent organiseert een begeleid studietraject in kwartiel 3 en 4 dat open staat voor alle ingeschreven studenten. U kunt de cursus ook flexibel en zelfstandig bestuderen. Één keer per jaar is er een begeleidingsbijeenkomst op een Themadag Natuurwetenschappen.

Docenten

Dr. ir. Raoul Beunen.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

In verband met de corona-crisis heeft de Open Universiteit in maart 2020 besloten om tijdelijk alle fysieke onderwijsactiviteiten en tentaminering te vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een digitale leeromgeving waarin u aan de hand van wetenschappelijke artikelen en oefenopdrachten kennis maakt met theorieën en methoden voor het analyseren, evalueren en ontwerpen van omgevingsbeleid.