null Regional Governance: Policy Analysis, Evaluation and Design

Regional Governance: Policy Analysis, Evaluation and Design

  • Natuurwetenschappen
  • NB2202
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.


Inhoud

Deze Engelstalige cursus gaat over het beleid waarmee publieke en private partijen invloed uitoefenen op de inrichting en het gebruik van de leefomgeving. Denk daarbij aan het beleid voor verstedelijking, voor bescherming tegen overstromingen, over gaswinning, de aanleg en verbreding van infrastructuur, of natuurbescherming. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de discussies over de decentralisatie van verantwoordelijkheden naar lokale en regionale partijen, de actieve rol van burgerinitiatieven, de vernieuwing van wet- en regelgeving en over de invloed van de Europese Unie.

In deze cursus leert u hoe u dit omgevingsbeleid kunt analyseren en evalueren. Daarnaast besteedt de cursus aandacht aan het proces waarmee omgevingsbeleid wordt ontworpen. In de cursus komen onder meer de volgende zaken aan bod: wat is omgevingsbeleid, welke factoren spelen een rol bij het ontwerpen en uitvoeren van beleid, op welke wijze kan beleid worden geanalyseerd en geëvalueerd en wat leert de huidige praktijk ons over het omgaan met complexe omgevingsvraagstukken. Na een gedegen theoretisch deel waarin de voornaamste beleidswetenschappelijke theorieën en methoden aan bod komen, worden de opgedane kennis en inzichten toegepast op actuele vraagstukken uit de praktijk.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus:
- Bent u op de hoogte van de meest belangrijke theorieën en methoden voor beleidsanalyse, -evaluatie en -ontwerp.
- Bent u in staat om kritisch te reflecteren op actuele ontwikkelingen in het omgevingsbeleid.
- Kunt u zelfstandig een beleidsanalyse en beleidsevaluatie uitvoeren.
- Bent u in staat om op een constructieve manier beleidsaanbevelingen te formuleren.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent. De docent organiseert een begeleid studietraject in kwartiel 3 en 4 dat open staat voor alle ingeschreven studenten. U kunt de cursus ook flexibel en zelfstandig bestuderen. Één keer per jaar is er een begeleidingsbijeenkomst op een Themadag Natuurwetenschappen.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Themadag Science)
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.dr.ir. R. Beunen
- za 12-02-2022 / 10.00-16.00 uur

Utrecht (Themadag Milieu)
Kwartiel 4 - begeleider: dhr.dr.ir. R. Beunen
- za 23-04-2022 / 09.45 uur-16.00 uur

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een digitale leeromgeving waarin u aan de hand van wetenschappelijke artikelen en oefenopdrachten kennis maakt met theorieën en methoden voor het analyseren, evalueren en ontwerpen van omgevingsbeleid.