Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
$altText
Programma Liberal Arts and Sciences - Open bachelor Algemene cultuurwetenschappen
Cultuurwetenschappen | 180 EC
Code OBBCW-2018-2019
In een Open bachelorprogramma kunnen studenten die een bredere wo-bacheloropleiding willen volgen en/of al elders een (gedeeltelijke) universitaire opleiding hebben gevolgd, studiepunten van eerder behaalde wo-vakken inbrengen.

Algemeen

Beschrijving

Bent u in het verleden aan een universitaire studie begonnen en hebt u deze misschien (nog) niet kunnen afronden? Wilt u uw kans op een baan vergroten door een aantal studierichtingen te combineren? Dan kunt u via een Open bachelor al behaalde studiepunten van een - inhoudelijk niet aan Cultuurwetenschappen verwante - opleiding verzilveren. Op die manier kunt u versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar keuze.
 
De voordelen van de Open bachelor
- Alle faculteiten: Omdat alle faculteiten van de Open universiteit de Open bachelor aanbieden, kunt u een combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen kiezen. Het uiteindelijke programma moet inhoudelijk wél samenhang vertonen.
 
- Verbreding: Binnen de open bachelor kunt u in het verbredingpakket voor 40 EC eerder behaalde studiepunten op wo-niveau inbrengen. (Het is mogelijk dit pakket met 15 EC van de vrije ruimte uit te breiden.) De cursussen die u in het verbredingpakket wilt opnemen moeten een inhoudelijke eenheid vormen. Dus hebt u vroeger een wo-opleiding gevolgd die niet verwant is met Algemene cultuurwetenschappen, dan kunt u aldaar behaalde studiepunten (40 tot maximaal 55 EC) inbrengen ongeacht of u die eerdere studie hebt afgerond.
 
- Vrijstellingen: Voor eerder behaalde universitaire studiepunten kunt u binnen de Open bachelor vrijstelling aanvragen.
 
- Kwaliteit: U kunt kiezen uit verschillende standaardprogramma's. Het Open bachelorprogramma waarvoor u goedkeuring aanvraagt, moet inclusief eventueel ingebrachte elders en/of eerder behaalde studiepunten een samenhangend geheel vormen. De kwaliteit is hierdoor gegarandeerd en het getuigschrift van een Open bachelor is gelijkwaardig aan dat van een reguliere bachelor.
 
- Trajecten: In plaats van dat u (deels) zelf een programma voor de open bachelor samenstelt, bestaat binnen Algemene cultuurwetenschappen ook een vastgesteld traject, namelijk de Beleidsvariant. Deze bestaat uit een combinatie van OU-cursussen Management- en Rechtswetenschappen.

Bedoeld voor

Het Open bachelorprogramma Algemene cultuurwetenschappen is bedoeld voor studenten die een brede wo-bacheloropleiding willen volgen. Zij die al voorheen een (gedeeltelijke) wo-opleiding hebben gevolgd, kunnen voor maximaal 55 studiepunten (EC) eerder afgeronde wo-vakken in het Open bachelorprogramma inbrengen.

Titel

Bachelor of Arts (BA). 
Deze titel is internationaal erkend.

Diploma

Afronding van een Open bachelorprogramma leidt tot een getuigschrift gelijkwaardig aan de reguliere bachelor. 
Let op: het is wettelijk gezien niet mogelijk een getuigschrift te behalen van zowel een Open bachelor als een reguliere bachelor van hetzelfde wetenschapsgebied. Wilt u op grond van uw getuigschrift Open bachelor doorstromen naar een masteropleiding? Neem dan contact op met onze onderwijsadviseur om te informeren naar de voorwaarden die daaraan gesteld worden: studieadvies.cultuur@ou.nl.

Aanmelden

Aanmelden

Nadat u van de Commissie voor de examens een toelatingsbeschikking voor uw Open bachelorprogramma hebt ontvangen, meldt u zich per cursus aan.
Lees meer over aanmelden.

Toelating

De Open Universiteit staat open voor iedereen die wil studeren op academisch niveau en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De keuzemogelijkheden binnen de Open bachelor zijn groot. De Commissie voor de examens dient vooraf goedkeuring voor elk Open bachelorprogramma te geven. Er gelden specifieke toetsingscriteria die staan beschreven in de regeling van de Open bachelorprogramma's. Op de pagina Open Bachelorprogramma's vindt u het aanvraagformulier.
NB U kunt voordat u een officieel toelatingsverzoek indient een vooradvies aanvragen om een indicatie te krijgen van hoe uw open bachelor er uit komt te zien (onder voorbehoud). U stuurt hiervoor een mail aan studieadvies.cultuur@ou.nl.

Vrijstelling

U kunt op grond van eerder behaalde universitaire studiepunten (EC) vrijstelling aanvragen voor cursussen binnen het facultaire programma (totale omvang 125 EC) en voor de vrije ruimte (totale omvang 15 EC).

Begeleiding

Begeleiding

Standaardbegeleiding (telefonisch of e-mail) en elektronische begeleiding via de digitale leeromgeving. Bij een aantal cursussen worden ook groepsbijeenkomsten georganiseerd. Zie hiervoor de betreffende cursussites.

Samenstelling

Structuur opleiding

Het Open bachelorprogramma (180 EC) bestaat uit:
- Propedeuse (60 studiepunten)
- Postpropedeuse - Verdieping (25 studiepunten)
- Postpropedeuse - Verbreding (15 studiepunten)
- Postpropedeuse - Integratie (10 studiepunten)
- Verbredingpakket (40 studiepunten)
- Vrije ruimte (15 studiepunten)
- Afstudeeronderdeel (15 studiepunten).

Inhoud kwartielen

Dit Open bachelorprogramma kenmerkt zich door een combinatie van vakken van het wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen met verbreding van vakken van andere wetenschapsgebieden. Er zijn voor het verbredingpakket verschillende keuzemogelijkheden. De combinatie van meerdere studierichtingen geeft de opleiding een multidisciplinair karakter. 

Voordat u met de Open bachelor kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de examens vereist. Hiervoor moet u het Aanvraagformulier Open Bachelor indienen. Dat formulier vindt u op de pagina Open Bachelorprogramma's. Hier vindt u ook meer informatie over de samenstelling van het facultaire deel en de mogelijkheden voor invulling van het verbredingpakket.
 
Propedeuse (60 studiepunten)
CB0004 Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen
CB0702 Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken
CB0802 Inleiding kunstgeschiedenis 2: Historisch overzicht
CB0404 Inleiding letterkunde
CB0502 Inleiding cultuurgeschiedenis 1: Europa in het ancien regime (1450-1800)
CB0602 Inleiding cultuurgeschiedenis 2: De Nederlandse republiek (1500-1800)
CB3602 Inleiding in de filosofie 1
CB3702 Inleiding in de filosofie 2
CB0002 Academisch schrijven
CB1302 Americana. Europese reflecties op Amerika na 1900
 
Postpropedeuse (120 studiepunten)
Verdieping: 25 studiepunten (1 discipline kiezen uit 4)
Verbreding: 15 studiepunten (kiezen uit minimaal 2 andere disciplines + eventueel Het cultuurwetenschappelijk debat)
Verdieping Cultuurgeschiedenis
CB1402 De schouders eronder en vooruit! Nederland 1948-1973
CB1502 Naties, staten en nationalisme. Europa vanaf 1800
CB1602 Aspecten van `Naties, staten en nationalisme in Europa'
CB3902 De nieuwe mens. Een nieuwe visie op Nederland rond 1900
CB3802 Historiografie. Geschiedschrijving in de Nederlanden van renaissance tot heden
CB1702 Historische beeldvorming. Visuele cultuur en geschiedenis
 
Verdieping Kunstgeschiedenis
CB1902 De Italiaanse renaissance 1300-1600
CB1802 De Gouden Eeuw. De kwestie Rembrandt
CB0402 Kabinetten, galerijen en musea
CB4002 Oude kunst. Feiten en visies
CB4102 Moderne kunst. Feiten en visies
 
Verdieping Letterkunde
CB2002 Literatuurwetenschap
CB2102 Dichter bij de poëzie
CB3302 Bewerkte boeken
CB4202 Literatuur in de multiculturele samenleving
CB0102 Wereldliteratuur
 
Verdieping Filosofie
CB2302 Ethiek
CB2502 Filosofie in literatuur
CB2402 Hermeneutiek
CB4302 Analytische filosofie
CB4402 Cultuurfilosofie
 
CB2702 Het cultuurwetenschappelijk debat
 
Interdisciplinaire cursussen (10 studiepunten kiezen uit 25)
CB0604 Veranderend verleden. De dynamiek van herinnering en verbeelding
CB2802 Oordelen over cultureel erfgoed
CB4502 Steden in beweging. De invloed van migratie op kunst en cultuur
CB2902 Cultuurwetenschappelijke seminars
 
Afstudeeronderdeel (15 studiepunten)
CB9906 Onderzoekspracticum bachelorscriptie
 

Meer informatie