Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Premaster Gezondheidspsychologie
Psychologie | 55 EC
Code PPSYGZ-2018-2019
Doorstromen als hbo- of wo-bachelor naar de mastervariant gezondheidspsychologie? De premaster gezondheidspsychologie is een opleiding die na afronding rechtstreeks toelating geeft tot deze mastervariant. In de premaster legt u de basis voor uw onderzoeksvaardigheden, breidt u uw gespreksvaardigheden uit en legt u een solide theoretische basis om in de masteropleiding goed beslagen ten ijs te komen.

Algemeen

Beschrijving

De premaster is de ideale voorbereiding op de mastervariant Gezondheidspsychologie. In de premaster is uitgebreid aandacht voor diverse onderzoeksmethoden, u behandelt theoretische en praktische vraagstukken en u gaat aan de slag met het versterken van vaardigheden in gespreksvoering en het ontwikkelen van interventies. De premaster is een deeltijdopleiding waarin de studeerbaarheid voorop staat. In twee jaar kunt u met een studietempo van ongeveer 30 studiepunten per jaar de premaster afronden. Het is ook mogelijk om voltijd in de premaster te studeren. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie en wenst u meer flexibiliteit, dan spreekt u in overleg met een studieadviseur een aangepast studietempo en bijbehorende studieplanning af.

Bedoeld voor

De premaster is bedoeld voor studenten die een opleiding hebben afgerond in de volgende richtingen:
 
HBO:
Psychologie, Creatieve therapie, Culturele en maatschappelijke vorming, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Pedagogiek, Sociaal pedagogische hulpverlening, Social Work (met major CMV, MWD of SPH), Personeel en arbeid/Personeel en organisatie, Personeelsmanagement, Verpleegkunde, Medische hulpverlening.

WO-bachelor:
Algemene gezondheidswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Sociologie, Algemene sociale wetenschappen, Antropologie, Personeelswetenschappen, Geneeskunde.

Professionele bachelor (Vlaamse opleidingen):
Sociaal werk (richtingen Algemene opleiding, Kunst- en cultuurbemiddeling, Maatschappelijk werk, Maatschappelijke advisering, Personeelswerk,  Sociaal-cultureel werk), Orthopedagogie, Toegepaste psychologie, Gezinswetenschappen, Sociale readaptatiewetenschappen, Verpleegkunde..

Arbeidsperspectief

Na de premaster volgt u eerst de mastervariant Gezondheidspsychologie. Na de masteropleiding kunt u als zelfstandig psycholoog aan de slag, u kunt gaan werken als beleidsmedewerker bij gemeenten, instellingen voor geestelijke gezondheid en ziekenhuizen. U kunt ook denken aan het beroep van trainer, leefstijlcoach, adviseur bij gezondheidscentra. Als onderzoeker of docent kunt u werkzaam zijn bij universiteiten, hbo-instellingen of onderzoeksinstituten. Houd er rekening mee dat u voor sommige beroepen een BIG-registratie moet hebben. U kunt ook solliciteren naar een opleidingsplaats in een postmasteropleiding (indien u aanvullende vakken heeft afgerond) en u kunt bijscholen voor de registers  
psycholoog Arbeid en gezondheid NIP en Arbeid- en organisatiepsycholoog NIP.

Titel

Pas na afronding van de masteropleiding krijgt u de titel MSc. De premaster zelf levert geen titel op.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van de premaster ontvangt u een cursuscertificaat.

Studieduur

Een jaar (voltijd), twee jaar (deeltijd). Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie en wenst u meer flexibiliteit, dan spreekt u in overleg met een studieadviseur een aangepast studietempo en bijbehorende studieplanning af. 

Aanmelden

Startmoment

September. Later starten kan ook, neem dan contact op met een studieadviseur.

Aanmelden

Wanneer u wilt starten met de premaster, meldt u zich dan tijdig aan voor een telefonisch adviesgesprek met een studieadviseur (zie Contactpersonen - Tabblad Meer informatie). Tijdens het gesprek wordt gekeken of u op basis van uw vooropleiding rechtstreeks toegelaten kunt worden tot de premaster of dat u een vrijstelling voor de bacheloropleiding kunt krijgen. Als toelating tot de premaster mogelijk is dan wordt, op basis van uw specifieke situatie, een voor u optimale studieplanning besproken. Op basis van deze studieplanning gaat u definitief toelating aanvragen en aanmelden voor cursussen (zie kopje Toelating).
Vraag tijdig (minimaal één maand voor de start van de premaster) formeel toelating tot de premaster aan. In verband met het versturen van het studiemateriaal en het maken van groepsindelingen vragen we u om uiterlijk vier weken voor de start van een kwartiel aan te melden voor een cursus uit de premaster.
Lees meer over aanmelden.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst, vanwege diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de studie gebruikt worden.

Toelating

Elke student moet een toelatingsverzoek indienen. De Commissie voor de examens bepaalt of u toegelaten wordt tot de premaster. U krijgt een aparte toelatingsbeschikking.
 
Voordat u kunt starten met deze Premaster, moet u toegelaten zijn tot dit (schakel)programma. Een verzoek tot toelating dient u in met een aanvraagformulier. We adviseren u bijtijds de toelating tot het schakelprogramma (met daarin de Premaster) aan te vragen.

Vrijstelling

Indien u een cursus van eenzelfde inhoud, omvang en niveau hebt afgerond bij een andere universiteit zal de omvang van de premaster kleiner worden.

Prijsinformatie

De kosten van een opleiding bij de Open Universiteit zijn wettelijk gebaseerd op uw studieverleden. Afhankelijk van het aantal jaren onderwijs dat u heeft genoten betaalt u wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld. Wettelijk collegegeld is € 65,11 per studiepunt (bachelor- en mastercursus). Instellingscollegegeld is € 107,49 per studiepunt voor een bachelorcursus en € 143,49 per studiepunt voor een mastercursus. Voor een schakelprogramma/premaster geldt een apart tarief. Hiervoor betaalt u een vergoeding ter hoogte van maximaal het wettelijk collegegeld OU.
U betaalt de vergoeding alleen voor cursussen waarvoor u zich aanmeldt en wordt ingeschreven. Dit bedrag is inclusief 12 maanden inschrijftermijn per cursus, cursusmateriaal, toegang tot de digitale leeromgeving, drie tentamenkansen en de bij de cursus behorende begeleiding.
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

Bijna alle cursussen in de premaster worden intensief en gedurende een bepaald kwartiel begeleid.

Begeleidingsbijeenkomsten

De meeste cursussen hebben online begeleidingsbijeenkomsten. De onderzoekspractica hebben facultatieve bijeenkomsten (niet verplicht) die dringend aangeraden worden om te bezoeken en de cursus Psychologische gespreksvoering heeft verplichte fysieke bijeenkomsten.

Studiecentra

Tijdens de tentamens en de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van diverse studiecentra in Nederland. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.

Samenstelling

Inhoud kwartielen

De premaster bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk in het Jaarrooster Premaster Gezondheidspsychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
 
PB0502 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse
PB0204 Psychologie van arbeid en gezondheid
PB2502 eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief
PB1102 Psychologische gespreksvoering
PB0402 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
PB2702 Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving
PB2202 Adolescentiepsychologie
PB0802 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek
PB1502 Test- en toetstheorie

Tentaminering

De tentamenvorm is cursusgebonden.

Meer informatie

Contactpersonen

Vragen over de premaster kunt u stellen aan onze studieadviseurs via psychologie@ou.nl.

Accreditatie

Alle cursussen uit de premaster zijn geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).