Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Inleiding strafrecht
Rechtswetenschappen | 10 EC
Code RB0104
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Wat is het verschil tussen een misdrijf en een overtreding? Welke vragen moet de rechter beantwoorden om iemand te veroordelen? Op deze en andere vragen geeft de cursus Inleiding strafrecht antwoord. U volgt het verloop van een strafproces, vanaf de opsporing tot aan de terechtzitting. De nadruk ligt hierbij op het leren begrijpen van de zaak. Naast het materiële en formele strafrecht, komen ook onderwerpen aan bod zoals de beginselen van het penitentiaire recht (welke straffen kan de rechter opleggen?).

Algemeen

Inhoud

De kans is groot dat u als krantenlezer geïnteresseerd bent in rechtbankverslagen. Uit enquêtes blijkt dat de berichtgeving over politie en justitie hoog scoort bij de lezer. U kunt echter ook op een meer directe manier in aanraking komen met het strafrecht. De kans dat u voor uw dertigste minstens één keer het slachtoffer wordt van een misdrijf is zeer groot.

'Strafrecht is gevaarlijk recht' wordt wel eens gezegd. Als burger heeft u allerlei grondrechten zoals het recht op bewegingsvrijheid en het recht op privacy. In het strafrecht kan de staat die rechten opzij schuiven en u arresteren of uw telefoon aftappen. Vanzelfsprekend mag de overheid dat niet zo maar doen, maar alleen onder bepaalde voorwaarden die in de wet zijn neergelegd.

De cursus behandelt het verloop van een strafproces, van opsporing tot aan terechtzitting en gaat in op de vraag wat er voor nodig is om iemand een strafrechtelijk verwijt te kunnen maken van wat deze heeft misdaan. De cursus concentreert zich op het begrijpen van de zaak. Naast het materiële en formele strafrecht wordt ingegaan op het penitentiaire recht, waar het onder meer gaat over welke straffen de rechter kan opleggen. De cursus schetst in grote lijnen en op inleidend niveau de gang van zaken in het straf(proces)recht. De opsporing, vervolging en berechting komen aan bod en uiteraard ook de gang van zaken tijdens de terechtzitting. U zult merken dat het in het strafproces draait om een aantal vragen die de rechter moet beantwoorden (die vragen worden het rechterlijk beslissingsmodel genoemd). De antwoorden op die vragen zijn bepalend voor het vonnis. Zo leert u het verschil kennen tussen vrijspraak en ontslag van rechtsvervolging. U begrijpt dan ook dat vrijspraak niet hoeft te betekenen dat de verdachte 'het niet gedaan heeft'. Verder worden de sancties besproken die de rechter kan opleggen. Het onderscheid tussen straffen en maatregelen is u dan duidelijk. Wat is precies een taakstraf? Wanneer mag de rechter terbeschikkingstelling opleggen? Hoe kan een slachtoffer de geleden schade vergoed krijgen? De strafbare feiten worden verdeeld in misdrijven en overtredingen. Dat heeft allerlei gevolgen, onder andere voor de vraag welke rechter moet oordelen over de zaak. Bij misdrijven maakt het weer verschil of de dader expres handelde of per ongeluk. Dat heeft gevolgen voor de maximumstraf. Om zijn beschuldigingen aan het adres van een verdachte hard te maken, zal de officier van justitie bewijzen moeten aandragen.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start maandag 12 februari 2018. We adviseren om u uiterlijk maandag 22 januari 2018 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 22 januari 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 februari 2018.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Voorkennis

De cursus veronderstelt kennis op het niveau van de cursus Inleiding recht / Basiscursus recht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Landelijke dag en online bijeenkomsten in het derde kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Landelijke dag)
Kwartiel 3 - begeleider: mw. mr. M. Attinger (samen met dhr.mr. D. van Ekelenburg)
za 03-02-2018 / 11.00-13.00 uur

Online bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: mw. mr. M. Attinger (samen met dhr.mr. D. van Ekelenburg)
1. wo 21-03-2018 / 19.00-21.00 uur
2. wo 25-04-2018 / 19.00-21.00 uur
3. wo 23-05-2018 / 19.00-21.00 uur
4. wo 13-06-2018 / 19.00-21.00 uur
5. wo 04-07-2018 / 19.00-21.00 uur

Docenten

Mw. mr. M. Attinger, mw. mr. dr. M. de Bruijn, dhr. drs. D. van Ekelenburg en mw. mr. A. Jordaans.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Het computergebaseerde individuele tentamen dient plaats te vinden in de tentamenperiode week 9 tot en met week 12 van het kwartiel waarin de begeleiding van de cursus wordt beëindigd. Herkansingen kunnen naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit twee tekstboeken (Jörg/Kelk, Strafrecht met mate, Deventer, Kluwer en F.A.J. Koopmans - bewerkt door F.J. Beichrodt, J.H.J. Verbaan en R.J. Verbeek, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv, 13e druk, Deventer, Kluwer) en een werkboek dat in de digitale leeromgeving is geplaatst.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.