null Inleiding strafrecht

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Inleiding strafrecht
Rechtswetenschappen | 10 EC
Code RB0104
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De opsporing, vervolging en berechting komen aan bod en uiteraard ook de gang van zaken tijdens de terechtzitting. De rol die de verschillende partijen hebben binnen het strafprocesrecht, zoals de verdachte, de advocaat, de politie, de officier van justitie en de rechter, zal nader bekeken worden. De vragen welke rechten een verdachte heeft tijdens het strafproces en welke bevoegdheden de opsporingsambtenaren en rechters hebben, staan daarbij centraal. U zult leren dat het in het strafproces draait om een aantal vragen die de rechter moet beantwoorden (die vragen worden het rechterlijk beslissingsmodel genoemd). De antwoorden op die vragen zijn bepalend voor het vonnis. Zo leert u het verschil kennen tussen vrijspraak en ontslag van rechtsvervolging. Ook wordt ingegaan op de verschillende vormen van strafrechtelijke aansprakelijkheid, (zoals medeplegen, uitlokken, doen plegen, poging en voorbereiding) en het verschil in strafwaardigheid tussen opzettelijk en niet opzettelijk handelen. Verder worden de sancties besproken die de rechter kan opleggen.
In deze cursus zal eveneens een begin worden gemaakt met het ontwikkelen van een voor juristen belangrijke vaardigheid: het kunnen analyseren van jurisprudentie.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden.

Voorkennis

De cursus veronderstelt kennis op het niveau van de cursus Inleiding recht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Landelijke dag en online bijeenkomsten in het derde kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht
Kwartiel 3 - begeleider: mw. mr. S. Naber (samen met mr. J. Mensink)
1. za 13-02-2021 / 11.00-13.00 uur / Startbijeenkomst

Online bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. mr. J. Mensink (samen met mw.mr. S. Naber)
1. do 18-03-2021 / 20.00-22.00 uur / door mw.mr. S. Naber
2. do 22-04-2021 / 20.00-22.00 uur / door mw.mr. S. Naber
3. do 20-05-2021 / 20.00-22.00 uur / door mr. J. Mensink
4. do 10-06-2021 / 20.00-22.00 uur / door mw. J. Mensink
5. do 01-07-2021 / 20.00-22.00 uur / Responsie/bespreking oefententamen

Docenten

Mw. mr. S. Naber (examinator) en dhr. mr. J. Mensink.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het computergebaseerde individuele tentamen dient idealiter plaats te vinden in de tentamenperiode week 9 tot en met week 12 van het kwartiel waarin de begeleiding van de cursus wordt beëindigd. Herkansingen kunnen naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit twee tekstboeken (Jörg/Kelk, Strafrecht met mate, Deventer, Kluwer en F.A.J. Koopmans - bewerkt door F.J. Beichrodt, J.H.J. Verbaan en R.J. Verbeek, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv, 13e druk, Deventer, Kluwer) en een werkboek dat in de digitale leeromgeving is geplaatst.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.