null Bestuursrecht I

Bestuursrecht I

  • Rechtswetenschappen
  • RB1102
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De cursus Bestuursrecht I laat studenten diepgaand kennismaken met het materieel bestuursrecht en de algemene regels die de overheid in acht moet nemen bij het besturen. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de actoren in het publiekrecht, de verschillende vormen van bestuurshandelen en de normen die daarbij op grond van de wettelijke regels en algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht moeten worden genomen. Veel algemene regels zijn inmiddels gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht. Diverse regels zijn echter nog niet in deze wet opgenomen, ofschoon ze wel deel uitmaken van het algemeen deel van het bestuursrecht.

In deze cursus neemt de Awb een prominente plaats in, maar daarnaast wordt ook recht behandeld dat (nog) niet in deze wet is geregeld. Het is de bedoeling dat de student zowel theoretisch als praktisch inzicht verwerft in de stof en daarbij leert aanvoelen hoe bestuursorganen in voorkomende gevallen bestuursbevoegdheden in een concrete casus toepassen. De cursus behandelt veel rechtspraak en laat de student aan de hand van (praktijkgerichte) open (casus)vragen meedenken.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 21 november 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 6 november 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 6 november 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 20 november 2022.

Wil je STAP-budget aanvragen voor deze cursus, meld je dan alleen voor deze cursus aan. Wil je ook andere cursussen gaan volgen, dan kun je je hier apart voor aanmelden.
Meer informatie lees je op www.ou.nl/STAP.

De cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Bestuursrecht (R36252 en voorgangers). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis van de cursus Inleiding bestuursrecht. Enige kennis van het privaatrecht strekt tot de aanbeveling.

Begeleidingsvorm

Vier virtuele klassen in het tweede kwartiel, kennisclips en een discussieforum.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleiders: dhr.mr.dr. S. Kole en mw.mr. R. Bronsema
1. do 01-12-2022 / 19.30-21.00 uur
2. do 15-12-2022 / 19.30-21.00 uur
3. do 12-01-2023 / 19.30-21.30 uur
4. do 19-01-2023 / 19.30-21.00 uur
5. do 26-01-2023 / 19.30-21.00 uur

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

24-08-2022 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde Ars Aequi wettenbundel Awb
'Schone' Sdu Wettenbundel Staats- en bestuursrecht
'Schone' Sdu Wettenbundel Burgerlijk (proces)recht
'Schone' Kluwer Collegebundel Publiekrecht
'Schone' Kluwer Collegebundel Privaatrecht

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een digitale leeromgeving en uit het boek: R.J.N. Schlössels & S.E. Zijlstra, Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, deel 1. Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave).

Digitale leeromgeving

Als student kunt u (na inschrijving voor dit vak) via de cursussite in de digitale leeromgeving aanvullende informatie en cursusmaterialen raadplegen, deelnemen aan virtuele klassen en casus oefenen. Verder heeft u via de cursussite toegang tot de discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.